Situaţii în care încetează, se suspendă, este reluată plata pensiei

Care sunt situaţiile in care încetează plata pensiei in sistemul de pensii publice?

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
- pensionarul a decedat;
-pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
- pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
- au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea;
- au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş nu a mai urmat programele recuperatorii ;
- copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 84 lit. c)din legea 263/2010;
- pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, se comunică de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Ce obligaţie au Instanţele judecătoreşti referitor la informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei?

Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat.

In ce situaţie se suspendă plata pensiei în sistemul public de pensii ?

În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
- pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;
- pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
- pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;
- pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
- pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
- pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una din situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
- pensionarul urmaş a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
- soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
-soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
- soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
-pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.
În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
Plata indemnizaţiei pentru însoţitor, se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.
Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Odată pensia suspendată, sunt situaţii in care este reluată plata pensiei?

Reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
-începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
-începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului ;
- de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) din legea 263/2010.

Ce acte sunt emise casa de pensii in cazul încetări, suspendări sau reluări plăţii pensiei ?

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei se face in baza articolului 116 din legea 263/2010 prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

Cum se procedeaza in cazul indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii ?

Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

Care categorie de pensionarii pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie ?

În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
-pensionarii pentru limită de vârstă;
- nevăzătorii;
- pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
- copiii, pensionari de urmaş.
Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut .

Ce obligaţii au pensionarii din sistemului public de pensii ?

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

Ce se întâmpla cu sumele neîncasate de către pensionar ?

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Sumele pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

Comentarii

21/09/13 18:12
Popescu Elvira

Sunt pensionara pentru limita de varsta cu o pensie de 1261 net( am fost salariata in sistemul public). As vrea sa lucrez tot in sistemul public, insa venitul pe care il voi avea va fi diferit de la o luna la alta.
Ca sa nu pierd pensia trebuie sa nu depasesc un anumit plafon?
Se face media veniturilor pe tot anul, sau in luna in care am depasit plafonul voi pierde pensia?
Va multumesc

05/09/17 22:39
MILITARU ELENA .

Bună seara. Am fost pensionata pe caz medical
De un an și jumătate am trecut la pensie de urmaș în urma decesului soțului meu. Vă rog să mă informați dacă mai trebuie să merg la comisia pentru revizuirea

03/05/18 12:13
Nechita catalin

Buna ziua
Mama mea Nechita Elena a plecat de acasa acum 20 de ani am da-to disparuta la politie dar nu au gasit- o. A decedat in 04 04 2017 in Muntenegru .Din 1998 nu a mai ridicat pensia am intrebat la of de pesii si m-au spus ca a fost suspendata. In ce baza sa suspendat si daca se mai poate intra in drept ia fiind decedata anul trecut. Va multumesc.

23/05/18 15:55
Ioan laura

Mi S-a suspendat pensia pe motiv ca nu am depus adeverințele la timp când fata a împlinit 16 ani , ce cerere trebuie sa fac sa pot primi pensia din urma?

23/05/18 15:56
Ioan laura

Mi S-a suspendat pensia pe motiv ca nu am depus adeverințele la timp când fata a împlinit 16 ani , ce cerere trebuie sa fac sa pot primi pensia din urma?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5