Tratamente care se aplică la pomi fructiferi, răsăduri de grădină, căpşun, în această perioadă!

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 8 din 26 aprilie 2021

La PIERSIC şi CAIS  – se vor aplica 2 tratamente astfel :

  • tratamentul  I  -  la scuturarea a 10 – 15% din petale pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor,

deformarea frunzelor, făinării, afidelor, insectelor defoliatoare, gărgăriţei mugurilor ( Sciaphobus squalidus ) cu:

  1. SIGNUM – 0,05%  sau CAPTAN 80 WDG – 0,15%  sau DITHANE M 45 – 0,2% sau SAU FLOWBRIX – 33 ml/100mp sau ALCUPRAL 50 PU - 0,3% + KUMULUS DF – 0,3% sau MICROTHIOL SPECIAL 0,5 %+  KARATE ZEON – 0,015% sau FASTER 10 CE  - 0,025% sau JACKPOT 2,5 EC – 0,7 l/ha sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha.
  •  tratamentul II - la 7 – 8 zile după tratamentul efectuat la scuturarea a 10 – 15% din petale pentru

combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, deformarea frunzelor, făinării, afidelor, insectelor defoliatoare, gărgăriţei mugurilor ( Sciaphobus squalidus ) cu:

  1. SIGNUM – 0,05%  sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau FLOWBRIX – 33 ml/100mp + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE -  0,06% + DECIS 25 WG -  0,01% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau FASTER 10 CE  - 0,025% sau JACKPOT 2,5 EC – 0,7 l/ha sau MAVRIK 2F – 0,05%

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 9 din 26 aprilie 2021

La  CIREŞ şi VIŞIN – se va aplica un tratament la scuturarea a 10 – 15% din petale pentru combaterea moniliozei, antracnozei, ciuruirii frunzelor, insectelor defoliatoare şi minatoare cu:

  1. SCORE 250 EC – 0,2 L/ha  sau MERPAN 80 WDG –2kg/ha in 1000 l apa sau SIGNUM – 0,5kg/ha  sau DITHANE NEOTEC 75 WG – 0,2% sau JAVISE 50 WG – 0,5 kg/ha sau LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha + DELTAGRI – 0,3 l/ha sau MAVRIK  2 F -  0,05 %  sau LASER 240 SC – 0,06% sau MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha sau POLECI – 0,5%.

Deasemenea, se mai pot utiliza capcane pentru combaterea mustei cireselor, precum capcanele Decis Trap – 100 buc/ha.

 

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 10 din 26 aprilie 2021

 

La COACĂZ , ZMEUR si MUR – se va aplica un tratament la apariţia butonilor liberi pentru combaterea bolilor foliare, acarienilor, afidelor, ţânţarului frunzelor ( Dasineura tetensi ) şi insectelor defoliatoare cu:

1. DITHANE M 45 – 0,2% sau SCORE 250 EC – 0,2 L/ha  + SULFOMAT 80 PU – 0,4% sau MICROTHIOL SPECIAL 0,5 %  + POLECI – 0,5% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau FASTER 10 CE  - 0,025%

La CAPŞUN  – se va aplica un tratament la buton alb pentru a combate pătarea albă, pătarea purpurie,  putregaiuri, molia căpşunului, acarieni, paduchi de frunze cu :

CAPTAN 80 WDG – 0,15%  sau DITHANE M 45 – 0,2% + ALIETTE 80 WG – 0,2% sau SWITCH 62,5 WG – 1,0 kg/ha+ FASTER 10 CE  - 0,025% sau KARATE ZEON – 0,015% sau JACKPOT 2,5 EC – 0,7 l/ha.

 

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 11 din 26 aprilie 2021

RĂSADURILE DE LEGUME (tomate, ardei, vinete, varza, gulii ) - se vor stropi împotriva bolilor foliare şi de tulpină, afidelor, musculiţei albe, acarienilor cu:

1. PREVICUR 607 SL  0,15% - 0,25% sau FOLPAN 80 WDG – 0,2% sau SIGNUM – 1,5kg/ha + VITRA 50 WP – 1,5-2,0 kg/ha sau SCORE 250 EC – 0,2 L/ha sau DITHANE M 45 - 0,2%  + POLECI – 0,5% sau DELTAM 8,0 ml in 10 L apa /100mp sau ;

2. PREVICUR ENERGY – 0,1% sau DITHANE M 45 - 0,2%  + AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau BENEVIA – 0,75 L/ha + VERTIMEC 1,8% EC – 0,6-0,8 L/ha

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 12 din 26 aprilie 2021

La PRUN – se vor aplica 2 tratamente astfel :

  • tratamentul  I  -  la scuturarea a 10 – 15% din petale pentru combaterea moniliozei, ciuruirii

frunzelor, rapănului, pătării roşii a frunzelor, hurlupilor, viespilor cu fierastrau (Hoplocampa minuta şi Hoplocampa flava), afidelor, insectelor defoliatoare, gărgăriţei mugurilor ( Sciaphobus squalidus ) cu:

  1. VITRA 50 WP – 1,5-2,0 kg/ha sau SIGNUM – 0,05%  sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau CUPROFIX ULTRA – 1,5 kg/ha + KARATE ZEON – 0,015% sau FASTER 10 CE  - 0,025% sau JACKPOT 2,5 EC – 0,7 l/ha sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha + VERTIMEC 1,8% EC – 0,6-0,8 L/ha.
  2.  

- tratamentul II - la 6 – 8 zile după tratamentul efectuat la scuturarea a 10 – 15% din petale pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, pătării roşii a frunzelor, afidelor, insectelor defoliatoare, viespei sâmburilor (Eurythoma schreineri ) cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

1. CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau FLOWBRIX – 33 ml/100mp sau CUPROFIX ULTRA – 1,5 kg/ha +  KARATE ZEON – 0,015% sau FASTER 10 CE  - 0,025% sau JACKPOT 2,5 EC – 0,7 l/ha sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha + VERTIMEC 1,8% EC – 0,6-0,8 L/ha

În plantaţiile pomicole unde se constată atac de acarieni peste pragul economic de dăunare ( 3 – 5 acarieni pe frunzuliţă sau 5 – 10 acarieni pe inflorescenţă ) se va folosi unul din produsele VERTIMEC PRO- 1,125 l/ha sau NISSORUN 10 WP – 0,03%  sau SANMITE 10 SC 1,5 l/ha - 0,075% alături de produsele recomandate în reţetele de tratament.

Alte Recomandări importante :

 

                Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

-este interzis pășunatul  sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicati tratamentul daca viteza văntului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr,adresa)..............................................        

 

                                                                     

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

                                              

ÎNTOCMIT,

ing. Dina VASILIU

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5