Vezi ce tratamente se aplică la pomii fructiferi, viţa-de-vie şi ceapă!

ing. Dina VASILIU

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 24 din 22 iunie 2020

            La  MĂR – se vor aplica două tratamente pentru combaterea rapănului, făinarii, moniliozei, bolilor de scoarţă, paduchelui din San-Jose ( G1 ), paduchelui lânos, acarieni, afide, insecte defoliatoare şi minatoare astfel :

 • tratamentul 1 – când fructul are diametrul de 3 cm ( perioada 22 iunie 2020 - 28 iunie 2020 ) ;
 • tratamentul 2 – la interval de 7 – 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide:

 1. SYSTHANE PLUS 24 CE - 0,02 % sau SCORE 250 EC – 0,015% sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau

CHORUS 75 WG– 0,02% +  DECIS 25 WG – 0,003% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau MOVENTO 100 SC – 0,1875%   sau PYRINEX 25 CS – 0,3%  + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

2.  TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau VONDOZEB  – 0,2%  +  DECIS 25 WG – 0,003% + VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15% ;

3. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau  CHORUS 75 WG – 0,02% + FASTER 10 CE – 0,025%  sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% +  ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

4. SYSTHANE PLUS 24 CE - 0,02 % + KARATE ZEON – 0,015 % sau MOSPILAN 20 SG – 0,02% sauMOVENTO 100 SC – 0,1875%  + ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

5. MERPAN 50 WP – 0,25% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau WINNER M 80 – 0,2% + SULFOMAT 80 PU - 0,3% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha  + KARATE ZEON – 0,015 % + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

            La  PĂR şi GUTUI – se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea fumaginei, rapănului, moniliozei, septoriozei, pătării brune, puricelui melifer, păduchelui din San-Jose ( G1 ), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare, păduchelui lânos astfel :

 • tratamentul 1 – în perioada de creştere a fructelor ( perioada 22 iunie 2020 - 28 iunie 2020 ) ;
 • tratamentul 2 – la interval de 7 - 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide:

1.  SCORE 250 EC – 0,015% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha sau CHORUS 75 WG – 0,02%  sau AIRONE SC - 3,0 L/ha + DECIS 25 WG – 0,003%  sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

3. DITHANE M 45 - 0,2% sau VONDOZEB  – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau WINNER M 80 – 0,2% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha  +KARATE ZEON – 0,015 % sau MOSPILAN 20 SG – 0,02% sau FASTER 10 CE – 0,025% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

                        În livezile de MĂR şi PĂR unde este pus în evidenţă atac al focului bacterian al rozaceelor

( Erwinia amylovora ) se vor utiliza următoarele produse:

 1. CHAMP 77 WG – 0,2% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% sau KOCIDE 2000 – 0,25% +  MOSPILAN 20 SG – 0,02% sau KARATE ZEON – 0,015 %+ VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15% 

La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

 

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 25 din 22 iunie 2020

            La PRUN – se vor aplica două tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, pătării roşii a frunzelor, acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare, păduchelui din San-Jose ( G1) astfel:

 • tratamentul 1 – fruct în creştere ( perioada 22 - 28 iunie 2020) ;
 • tratamentul 2 – la interval de 7 -12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide:

1. CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2%  sau AIRONE SC - 3,0 L/ha +  DECIS 25 WG 0,003% sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% + NISSORUN 10 WP - 0,03%;

2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha +  MOSPILAN 20 SG – 0,02% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau LASER 240SC – 0,6  l/ha sau  FASTER 10 CE – 0,025% + NISSORUN 10 WP – 0,03%.

La PIERSIC şi CAIS  – se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, başicării frunzelor, ciuruirii, făinării, moliei vărgate, acarienilor, afidelor cu unul din următoarele amestecuri de pesticide:

 • tratamentul 1 - fruct 2/3 din mărimea normală ( perioada 22 - 28 iunie 2020);
 • tratamentul  2 – la 7 – 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior (fruct mărime normală).
 1. CHORUS 75 WG – 0,02%  sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha sau VONDOZEB  – 0,2% +  FASTAC 10 EC – 0,02% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% +  NISSORUN 10 WP – 0,03%.
 2.  SCORE 250 EC – 0,015% sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau

NOVOZIR MN 80 - 0,2%  +  KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE -  0,06% + AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau FASTER 10 CE – 0,025% sau FASTAC 10 EC – 0,01% sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% + VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15%.

La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

           

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 26 din 22 iunie 2020

 

Se recomandă tratament la CEAPA  - pentru a combate musca cepei ( generatia a II-a ) şi bolile foliare astfel :

 

 • tratamentul 1 -  se va efectua in perioada 22 – 28 iunie 2020;

-    tratamentul 2 – la un interval de 7 – 15 zile faţă de tratamentul anterior, în funcţie de regimul de precipitaţii.

 1. NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau VONDOZEB  – 0,2% sau CURZATE MANOX  – 0,25% + DECIS 25 WG 0,003%  sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% sau LASER 240 SC – 0,04 % + ARACET – 0,12%.

La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

 

 

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 27 din 22 iunie 2020

La VIŢA DE VIE – se vor aplica două tratamente pentru combaterea manei, făinării, putregaiului cenuşiu, pătării roşii a frunzelor , acarienilor astfel:

 • tratamentul 1 – dupa scuturarea coşuleţelor, creşterea intensă a lăstarilor (perioada 22 – 28 iunie 2020) ;
 • tratamentul 2 – completa formare a ciorchinilor.

 Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide :

1. NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau CURZATE MANOX – 0,25%  + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,4 l/ha sau

SULFOMAT 80 PU – 0,4%  + DECIS 25 WG 0,003% sau AFFIRM – 1,5kg/ha sau KARATE ZEON – 0,015% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

2. SULFOMAT 80 PU – 0,4% sau CABRIO TOP 1,5 – 2 kg/ha sau UNIVERSALIS 593 SC – 2 l/ha + KARATE  ZEON – 0,015% +  NISSORUN 10 WP – 0,03%.

3. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 0,25% sau  ALCUPRAL  50 PU – 0,6% sau MIKAL FLASH – 3,0 kg/ha sau DITHANE M 45 – 0,2% + DECIS 25 WG 0,003% + NISSORUN 10 WP – 0,03%.   

4. DITHANE M-45 – 2 kg/ha  sau KARATHANE GOLD 350 EC sau DRAGO 76 WP + VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15%.

Produsele acaricide la toate culturile de mai sus se vor folosi doar dacă s-a depăşit pragul economic de

dăunare de 5 – 10 acarieni pe frunză.

La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

            Alte Recomandări importante :

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 

                                               ÎNTOCMIT,

                                               ing. Dina VASILIU

 

Comentarii

24/06/20 13:10
cititor

Din cauza ploii nu s-a reusit aplicarea stropirilor anterioare si deja au dat tot felul de boli in pomii fructiferi si vie . Ciresele deja din cauza apei crapa si intra in putrefactie ...Mai reparam ce se poate, daca se opreste ploaia .

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5