Vezi care este baza de calcul pentru contractele de asigurări sociale, de la 1 ianuarie, încheiate cu Casa Județeană de Pensii!

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.230 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010/16.12.2019.

"Potrivit art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială în baza acestui act normativ, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În consecinţă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.230 lei", precizează Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud. 

*** 

In sistemul public de pensii, se poate asigura cu contract de asigurare socială orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat, atât cei care nu au nici o formă de asigurare pentru pensie sau nu au nici un venit permanent, cât şi cei care au deja o asigurare cu contract individual de munca sau care sunt asiguraţi într-un alt sistem decât cel public de pensii (avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege).

 Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi  casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Asiguraţii cu contract de asigurare social datorează lunar o contribuţie de asigurări sociale calculată în funcţie de venitul asigurat înregistrat în contract şi cota de contribuţie de asigurări sociale, astfel:

cas = VA * cota legală de contribuţie

Pentru anul 2020 cota contribuţiei de asigurări sociale este de 25%, astfel încât contribuţia lunară datorată pentru contractele de asigurare va fi cel puţin 558 lei  pentru VA minimă de 2.230 lei.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5