Vezi care sunt noile tarife de salubrizare, valabile în perioada 1 ianuarie -4 martie 2019!

         Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va dezbate, în şedina ordinară de astăzi, proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special  Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să voteze în numele și pe seama Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul nr.1908/2016 de achiziție publică a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud.

În fapt, este vorba despre tarifele de salubrizare care vor fi plătite pentru lunile ianuarie, februarie şu primele 4 zile din martie, atât cât este valabil acel contract semnat în 2016.  

Printr-o adresă, S.C. SUPERCOM S.A., operatorul serviciului de salubrizare, a solicitat modificarea tarifelor, având ca temei  modificările/obligațiile instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; modificarea tarifelor pentru preluarea deșeurilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.180/17.12.2018,  tarife percepute de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni , dar şi scăderea semnificativă a numărului utilizatorilor casnici din mediul urban și mediul rural în condițiile în care cantitățile de deșeuri colectate au crescut, acest fapt ducând la scăderea considerabilă a veniturilor estimate din ofertă și Contract.

Astfel, tarifele valabile pentru 1 ianuarie-4 martie 2019 sunt:

 

 

ACTIVITATEA

 

TARIFE DESCRIERE

 

TARIFE MODIFICATE   (FĂRĂ TVA)

 

Colectare, transport și transfer al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

 

 

Mediul

URBAN

Tarif 1

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/proprietari                              (lei/pers./lună, fără TVA)

 

 

 

9,63 

     [lei/pers./lună]

 

Mediul

         RURAL

Tarif 2

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari / proprietari

(lei/pers./lună, fără TVA)

 

 

3,33

       [lei/ pers./lună]

Tarif 3

Agenţi economici/instituţii publice

(lei/tonă, fără TVA)

 

 

331,98

[lei/tonă]

 

Vechile tarifele, valabile până la 1 ianuarie 2019!

MEDIUL URBAN        Tarif 1 - Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari (lei/pers./luna, fara TVA)     8,25 lei/pers/lună

MEDIUL  RURAL       Tarif 2 - Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari (lei/pers./luna, fara TVA)  - 2,50 lei/pers/lună

 Tarif 3 - Agenți economici/instituții publice (lei/pers./luna, fara TVA)        290 lei/tonă

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5