Vezi lista proiectelor finanţate prin PNDL II, în perioada 2017-2020!

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. 

"Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării. PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. (...) Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament. Criteriile de acordare a finanțării sunt transparente, clare, ştiinţifice și fără nicio conotație politică, în acord cu nevoile şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea modernizării  României", se arată în comunicatul remis redacţiei.

Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă. Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

 

 

 

       
Judeţul Bistriţa - Năsăud  -lei-
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocaţii de la bugetul de stat în perioada
2017-2020
TOTAL     701.206.562,21
1 Bistriţa Bîrgăului Înfiinţare reţea de canalizare pe strada Tapiţerilor 665.765,20
2 Bistriţa Bîrgăului Construire dispensar uman în comuna Bistriţa Bîrgăului 527.230,00
3 Bistriţa Bîrgăului Dotare cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Dispensarul Medical Uman Bistriţa Bîrgăului 450.000,00
4 Braniştea Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa Năsăud 11.634.713,00
5 Budacu De Jos Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud 13.903.887,00
6 Budacu De Jos Construire grădiniţă cu program normal amplasată în localitatea Budacu de Jos, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud 1.087.019,00
7 Budacu De Jos Modernizare DC 7, 0+000-1+900, Jelna-Satu Nou, judeţul Bistriţa Năsăud 1.135.911,00
8 Budeşti Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Budești, județul Bistrița -Năsăud 8.000.000,00
9 Budeşti Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna  355.911,76
10 Căianu Mic Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic 362.902,54
11 Căianu Mic Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa Năsăud 5.791.979,00
12 Cetate Construire grupuri sanitare Școală Gimnazială Petriș în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud 289.880,21
13 Cetate Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în localitatea Petriș, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud 1.977.268,00
14 Cetate Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud  4.065.994,00
15 Chiochiş Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud 595.284,32
16 Chiuza Extindere rețele de canalizare ape uzate menajere în localitățile Piatra, Chiuza și Săsarm, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud 1.004.268,00
17 Ciceu-Mihăieşti Canalizare ape uzate menajere  și stație de epurare în localitatea Ciceu- Mihăiești, comuna Ciceu- Mihăiești 6.294.938,00
18 Ciceu-Mihăieşti Modernizare drum de acces spre Cetatea Ciceului (Tronson II), comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud 1.047.467,00
19 Ciceu-Giurgeşti Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești 1.324.717,00
20 Ciceu-Giurgeşti Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud 6.796.174,00
21 Coşbuc Extindere rețea de canalizare în comuna Coșbuc 1.563.813,00
22 Coşbuc Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud 1.223.341,00
23 Coşbuc Pod nou peste râul Sălăuța în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud 691.786,00
24 Dumitra Extindere rețele canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud 521.646,00
25 Dumitra Extindere și modernizare Dispensar Uman în sat Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 1.632.624,00
26 Dumitra Extindere și modernizare școală, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 1.500.580,00
27 Dumitriţa Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Dumitrița, comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud 5.020.945,00
28 Dumitriţa Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII,  comuna Dumitrița  1.413.720,00
29 Dumitriţa Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Budacul de Sus, comuna Dumitrița  1.577.702,00
30 Feldru Amenajare trotuare , rigole scurgere şi amplasare conducte de racord, branşament şi de protecţie în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistriţa- Năsăud 1.884.242,93
31 Feldru Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala clasele I-IV, Feldru 2.655.269,00
32 Feldru Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, judeţul Bistriţa-Năsăud 2.035.148,00
33 Feldru Construire pod râul Someşu Mare în comuna Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud 1.054.478,00
34 Galaţii-Bistriţei Extindere reţea de canalizare a apei uzate menajere în comuna Galaţii-Bistriţei, localităţile Herina, Tonciu şi Dipşa, judeţul Bistriţa Năsăud 6.217.537,00
35 Galaţii-Bistriţei Construire dispensar medical rural în localitatea Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud 1.630.723,00
36 Galaţii-Bistriţei Reabilitare Şcoala Gimnazială Grigore Herinean în localitatea Galaţii-Bistriţei, comuna Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud 506.600,00
37 Ilva Mare Modernizare, extindere, dotare sala de sport și amenajări interioare și exterioare școală generală, în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud 1.252.028,00
38 Ilva Mica Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru grădinița din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud  403.640,00
39 Ilva Mica Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud  954.281,00
40 Josenii Bîrgăului Reabilitare și modernizare Școală primară în localitatea Strîmba, comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud 869.313,00
41 Josenii Bîrgăului Construire pod peste râul Bistrița, în comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud  1.116.339,00
42 Josenii Bîrgăului Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud 1.575.318,00
43 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 162, Km 28+633-35+833, Visuia-Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 5.988.023,82
44 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 162, Km 8+300-18+526, Archiud-Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 16.534.703,73
45 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 170, Km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud 18.562.038,89
46 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 171, Km 0+000-39+520, Uriu-lim. Jud. Maramureș,Obiect 3: Km 28+617-39+520, Tîrlișua-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud 23.820.142,29
47 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 172 D, Km 75+353-93+132, Măgura Ilvei-Lunca Ilvei (lotul 5), județul Bistrița-Năsăud 62.698.190,00
48 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 172 E, Km 0+000-7+000, Strugureni-Matei, județul Bistrița-Năsăud 26.060.732,00
49 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 172 H, Km 0+000-5+000, Nușeni-Corvinești, județul Bistrița-Năsăud 9.010.663,00
50 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Modernizare DJ 173 C, Km 9+125-19+860, Buduș-Șieu, județul Bistrița-Năsăud 12.705.115,00
51 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Pod peste Valea Mare, pe DJ 170, Km 15+400, în Purcărete, județul Bistrița -Năsăud 262.591,00
52 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H, Km 14+960, localitatea Matei, județul Bistrița -Năsăud 446.278,00
53 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H, Km 6+118, Nușeni-Corvinești, județul Bistrița -Năsăud 474.166,00
54 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Pod peste Valea Răchiții, pe DJ 170, Km 18+700, în Breaza, județul Bistrița -Năsăud 169.887,00
55 Lechinţa Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa Năsăud 7.251.286,00
56 Lechinţa Construire și dotare local școală 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul tehnologic Lechința, loc. Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud 5.435.000,00
57 Leşu Modernizare străzi rurale în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-Năsăud 4.292.093,00
58 Livezile Modernizare, reabilitare și dotare Grădiniță în localitatea Dorolea din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 340.749,00
59 Livezile Modernizare, reabilitare și dotare Școală Gimnazială în localitatea Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 628.335,00
60 Livezile Modernizare, reabilitare și dotare Școală Primară și Grădiniță în localitatea Cușma, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 659.520,00
61 Livezile Modernizare DC 6B  în comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 2.790.486,00
62 Lunca Ilvei Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială nr. 1, localitatea Lunca Ilvei 6.036.789,00
63 Lunca Ilvei Asfaltare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei-strada Ursoaia 3.566.420,00
64 Lunca Ilvei Poduri în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 1.694.807,00
65 Maieru Modernizare drumuri comunale în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 3.014.806,21
66 Maieru Pod în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 2.255.100,00
67 Maieru Reabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someșul Mare zona centru în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 485.400,00
68 Matei Construire reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Matei, satele Matei şi Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud 5.846.034,00
69 Măgura Ilvei Rețea de apă potabilă și rețea de canalizare menajeră, cu stație de epurare în localitatea Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 9.702.017,31
70 Măgura Ilvei Construire clădire parter cu destinație școală în localitatea Arșița, județul Bistrița-Năsăud 946.368,83
71 Măgura Ilvei Poduri de acces și punți pietonale peste râul Ilva în comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 2.956.850,76
72 Mărişelu Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Domneşti, Măgurele Mărişelu, Bârla şi Sântioana, comuna Mărişelu, judeţul Bistriţa Năsăud 12.162.107,00
73 Mărişelu Reabilitare și extindere clădire Școală generală Domnești, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud 326.979,00
74 Miceştii De Câmpie Modernizare drum comunal DC 21 şi străzi în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 5.563.254,00
75 Miceştii De Câmpie Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Miceştii de Câmpie, Fîntîniţa şi Visuia, în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 18.299.338,00
76 Miceştii De Câmpie Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 200.108,40
77 Milaş Extindere reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localităţile  Comlod şi Orosfaia, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud 5.286.271,00
78 Milaş Lucrări de construcţii în vederea obţinerii autorizaţiei ISU pentru şcoala gimnazială din localitatea Milaş, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud 908.998,00
79 Milaş Modernizare şi extindere Primăria comunei Milaș, judeţul Bistriţa-Năsăud 1.130.749,00
80 Monor Amenajare și asfaltare străzi comunale, localitatea Monor și localitatea Gledin, comuna Monor 300.000,00
81 Municipiul Bistrița Consolidarea şi modernizarea corpului A(corp liceu) Colegiu Naţional Liviu Rebreanu, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 31.562.714,51
82 Municipiul Bistrița Reabilitare și modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistrița 9.331.707,49
83 Municipiul Bistrița Drum de acces şi utilităţi aferente complexului sportiv polivalent, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 26.707.137,76
84 Negrileşti Construire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud 4.257.074,00
85 Negrileşti Modernizarea sistem de iluminat public stradal în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud 752.407,50
86 Negrileşti Reabilitare energetică și modernizare Școală gimnazială în localitatea Breaza, județul Bistrița-Năsăud 1.103.314,00
87 Nimigea Construire grădiniță cu patru grupe, în sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 1.771.702,00
88 Nimigea Modernizare străzi în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 7.689.896,00
89 Nuşeni Canalizare menajeră  cu stație de epurare în localitatea Nușeni, Feleac, Beudiu, Viţa și Rusu de Sus, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud 16.776.927,42
90 Nuşeni Împrejmuire, școală primară și Grădiniță din Feleac, com. Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud 257.341,00
91 Nuşeni Reabilitare și modernizare Grădiniță și clasele I-VIII Școala Gimnazială-Dsida Jeno Vita 522.158,00
92 Nuşeni Reabilitare și modernizare dispensar uman Nușeni 1.560.470,00
93 Oraş Beclean Asfaltare alei Cartier Podirei-Cabane Figa 6.753.600,00
94 Oraş Beclean Reabilitare pod sat Rusu de Jos, oraş Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud 930.216,00
95 Oraş Năsăud Modernizare străzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud, L=4,197 m 6.111.544,00
96 Oraş Năsăud Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în cartierul Luşca din oraşul Năsăud, judeţul bistriţa Năsăud 3.104.637,00
97 Oraş Sîngeorz-Băi Reabilitare trotuare cu acces auto și mobilier stradal în oraș Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud 2.260.076,88
98 Parva Modernizare centru civic al comunei Parva 1.000.000,00
99 Parva Modernizare poduri peste Râul Rebra în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud 3.996.972,00
100 Parva Consolidare, modernizare, extindere și dotare Școală  Gimnazială "Vasile Scurtu" din localitatea Parva, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud 4.722.158,00
101 Petru Rareş Modernizare drum de interes local în localitatea Bața-Ulița spre Pepiniera Bața și Drumul lui Salanki, comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud 963.822,00
102 Poiana  Ilvei Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 4.151.890,99
103 Prundu Bîrgăului Construire dispensar medical în comuna Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa Năsăud 3.379.958,68
104 Prundu Bîrgăului Modernizare străzi secundare din comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud 4.583.934,40
105 Prundu Bîrgăului Reabilitare, eficientizare energetică Școală generală clasele I-IV în comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud 3.226.615,98
106 Prundu Bîrgăului Construire școală generală în com. Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud 4.644.922,07
107 Rebra Construire poduri peste râul Rebra 1.600.000,00
108 Rebra Modernizare și dotare grădinița nr. 1 în comuna Rebra  1.000.000,00
109 Rebrişoara Modernizare străzi în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 3.380.608,00
110 Rebrişoara Reabilitare și mansardare școala generală clasele V-VIII în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud  3.123.609,00
111 Rodna Reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 1 Rodna 1.071.273,82
112 Rodna Reabilitare şi modernizare unitate de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Florian Porcius 2.446.178,77
113 Rodna Modernizare drum comunal Rodna-Valea Vinului, în comuna Rodna, judeţul Bistriţa Năsăud 8.900.000,00
114 Romuli Rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Fundoaia, localitatea Dealu Ștefăniței, comuna Romuli, județul Bistrița -Năsăud 496.339,57
115 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Pietri, în comuna Romuli 220.332,22
116 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Sub Laz în comuna Romuli  292.352,70
117 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Șesul Sabei în comuna Romuli 340.778,20
118 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Valea Malului în comuna Romuli 172.364,27
119 Runcu Salvei Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Runcu Salvei 6.930.328,00
120 Salva Extindere rețea alimentare cu apă, mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud  522.481,00
121 Salva Reparații acoperiș, înlocuire tâmplărie, izolație termică și vopsitorii. Amenajare curte (Dispensar uman), comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud 168.385,00
122 Salva Modernizare pod peste râul Sălăuța, pe strada Principală în localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud 611.934,24
123 Salva Punți pietonale La Bodescu, La Clejuţa și Pe Lunca, în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud 3.855.362,00
124 Sînmihaiu de Cîmpie Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 9.809.858,00
125 Sînmihaiu de Cîmpie Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud 275.901,00
126 Sînmihaiu de Cîmpie Construire şi dotare sediu primărie în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comunaSînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa Năsăud 2.039.169,00
127 Silivaşu de Cîmpie Extindere, reabilitare termică și energetică a școlii gimnaziale Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud 918.804,08
128 Silivaşu de Cîmpie Construire dispensar medical și cabinet stomatologic în comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița Năsăud 815.630,28
129 Silivaşu de Cîmpie Asfaltare drumuri în satele Draga, Fînațele Silivașului și Silivaș, din comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud 3.981.271,35
130 Spermezeu Modernizare drum comunal DC 37C Spermezeu- Hălmăsău, judeţul Bistriţa Năsăud 5.620.518,75
131 Şanţ Modernizare drum comunal Cobășel-Valea Blaznei Șanț, în comuna Șanț 7.232.523,84
132 Şanţ Construire Pod la Rusu peste râul Someșul Mare în comuna Șanț 812.465,60
133 Şanţ Construire Pod peste râul Someșul Mare în localitatea Valea Mare,  comuna Șanț 686.509,98
134 Şieu Dotare Şcoală Generală Ardan, în sat Ardan comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud 131.058,00
135 Şieu Dotări Şcoală Generală Posmuș clasele I-IV, în sat Posmuș comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud 113.959,00
136 Şieu Construire cabinet medicină generală, cabinet dentar şi farmacie în localitatea Șieu 1.157.989,00
137 Şieu Modernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și  Ardan, județul Bistrița-Năsăud 5.534.714,00
138 Şieu-Măgheruş Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieu Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud 3.743.254,00
139 Şieu-Odorhei Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud  3.411.137,00
140 Şieuţ Dotare Şcoală Gimnazială Șieuț, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 53.429,00
141 Şieuţ Dotare Şcoală primară Lunca în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 12.672,00
142 Şieuţ Dotare Şcoală primară Rustior în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 12.784,00
143 Şieuţ Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială Sebiş în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 623.964,00
144 Şieuţ Reabilitare şi extindere dispensar medical uman, în localitatea Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 1.173.024,00
145 Şieuţ Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 4.934.353,00
146 Şintereag Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud  8.522.133,00
147 Tîrlişua Extindere rețele de canalizare în localitățile Tîrlișua, Agrieș, și Borleasa, comuna Tîrlișua 10.341.814,00
148 Tîrlişua Construire clădire cu destinația grădiniță cu program normal în localitatea Tîrlișua, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud  1.021.706,44
149 Tîrlişua Reabilitare casă de locuit P+E cu destinație Dispensar Uman, în comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud 300.141,13
150 Tîrlişua Reabilitare și modernizare Școala Generală Agrieș, comuna Tîrlișua, județul Bistrița- Năsăud 1.617.147,80
151 Tîrlişua Pod peste Valea Ilișua, în comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud 402.858,00
152 Tîrlişua Pod peste Valea Ilișua, în localitatea Borleasa, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud 418.251,55
153 Teaca Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere  în localitățile Viile Tecii și Budurleni și modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, judeţul Bistriţa Năsăud 12.346.051,00
154 Teaca Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud 8.216.885,00
155 Teaca Modernizare și dotare școala gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năssăud 2.958.862,00
156 Tiha Bîrgăului Construire rețea publică de apă uzată menajeră și stație de epurare în localitatea Piatra Fântânele, comuna Tiha Bîrgăului 9.494.364,88
157 Tiha Bîrgăului Reabilitare Școală Gimnazială Tiha Bîrgăului 707.494,00
158 Tiha Bîrgăului Reabilitare și extindere Școală Gimnazială  Tureac-Structura Școala Primară nr. 2 (Valea Tureacului)  653.479,00
159 Tiha Bîrgăului Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 11, comuna Tiha Bîrgăului 270.511,00
160 Tiha Bîrgăului Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 724A, comuna Tiha Bîrgăului 130.997,00
161 Tiha Bîrgăului Construire poduri în comuna Tiha Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud  2.093.185,27
162 Uriu Asfaltare străzi în comuna Uriu 3.955.958,00
163 Urmeniş Alimentare cu apă potabilă localitatea Coșeriu și Valea Mare, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 1.369.576,00
164 Urmeniş Extindere rețea apă potabilă în localitatea Șopteriu, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 360.803,00
165 Urmeniş Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 861.766,00
166 Urmeniş Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 1.713.691,00
167 Zagra Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în  comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud 8.414.985,59
168 Zagra Reabilitare și lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu la Școala Gimnazială în localitatea Zagra, comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud 1.258.608,00

 

Comentarii

20/07/17 08:48
Cititor

Este vre-o legatura intre PNDL si PN+PD=PNDL ?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5