13 august, termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile

Operatorii economici trebuie să depună, până la 13 august, raportările contabile la Administraţiile Financiare teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României.

Operatorii economici vor depune la unităţile teritoriale ale MFP pe suport magnetic raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2010 se vor completa în lei.

,,Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situaţii financiare”, se arată în comunicatul de presă al DGFP B-N.

Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2010, urmând să depună, la unităţile teritoriale ale MFP, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află, potrivit legii, în curs de lichidare.

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]