25 mai, termen limită pentru depunerea formularului 221 de către fermierii bistriţeni

Administraţia Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud reaminteşte contribuabililor persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole că  trebuie să depună până la data de 25 mai 2016, “Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”- formular 221.

 

            Impozitul se datorează de către persoanele fizice care realizează peste anumite limite venituri din:

            - cultivarea produselor agricole vegetale,

            - exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea,

            - creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Impozitarea veniturilor se face pe bază de norme de venit pentru următoarele

suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/capete de animale /familii de albine care depăşesc limitele prevăzute mai jos:

Produse vegetale

Suprafaţă

Animale

Nr. de capete/

Nr. de familii de albine

Cereale

până la 2 ha

Vaci

până la 2

Plante oleaginoase

până la 2 ha

Bivoliţe

până la 2

Cartof

până la 2 ha

Oi

până la 50

Sfecla de zahăr

până la 2 ha

Capre

până la 25

Tutun

până la 1 ha

Porci pentru îngrăşat

până la 6

Hamei pe rod

până la 2 ha

Albine

până la 75 de familii

Legume în câmp

până la 0,5 ha

   Păsări de curte

până la 100

Legume în spaţii protejate

până la 0,2 ha

 

 

Leguminoase pentru boabe

până la 1,5 ha

 

 

Pomi pe rod

până la 1,5 ha

 

 

Vie pe rod

până la 1 ha

 

 

Arbuşti fructiferi

până la 1 ha

 

 

Flori şi plante ornamentale

până la 0,3 ha

 

 

            Contribuabilii care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite, vor complea la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată (sunt prevăzute 4 tabele pentru câte o localitate iar în cazul în care contribuabilii deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi se completează şi tabelele din anexa la declaraţia 221) şi vor  opta pentru stabilirea localităţii/localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei “Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” corespunzătoare localităţii în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, căsuţe din cadrul tabelului secţiunii III "Date pentru stabilirea venitului impozabil".

            În cazul unei asocieri fără personalitate juridică care obţine venituri din activităţi agricole impozitate pe bază de norme de venit, declaraţia 221 se completează şi se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, cu datele pentru toţi asociaţii (ceilalţi asociaţi nu depun declaraţia 221). Plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.

            Declaraţia nu se depune pentru:

            - suprafeţele de teren destinate producţiei agricole necultivate, cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde precum şi păşunile şi fâneţele naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a animalelor pentru care nu se datorează impozit;

            - veniturile din arendă realizate de contribuabilii arendatori, care se impozitează ca venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

             - contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole neimpozabile în limitele prevăzute în tabelul de mai sus;

            - modificările intervenite după data de 25 mai a anului fiscal în cazul suprafeţelor cultivate/capete de animale/familii de albine.

            În cazul contribuabililor care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai.

            În cazul în care se constată erori se depune o declaraţie rectificativă. Declaraţia rectificativă va cuprinde elementele de impunere existente la data de 25 mai 2016. În cazul în care declaraţia 221 a fost depusă înainte de data de 25 mai 2016 şi apar modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine până la data de 25 mai 2016, se depune o declaraţie rectificativă până la data de 25 mai 2016 a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

            Veniturile din activităţi agricole pentru care nu sunt stabilite norme de venit se impozitează în sistem real prin scăderea din veniturile obţinute a cheltuielilor efectuate şi se declară în formularul 200 - “Declaraţie privind veniturile realizate” care se va depune până la data de 25 mai 2016.

            Declaraţia  221, care se poate obţine de la organul fiscal de domiciliu sau poate fi descărcată de pe portalul ANAF (adresa: www.anaf.ro - Asistenţă Contribuabili - Formulare şi programe utile - Toate formularele cu explicaţii) se completează de către persoana fizică sau împuternicitul acesteia, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele din formular şi se depune la registratura organului fiscal de domiciliu sau la poştă cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2016.

            Impozitul datorat de contribuabili va fi stabilit de organele fiscale prin decizie de impunere, pe baza normelor de venit agricole propuse de direcţiile pentru agricultură  judeţene,  aprobate şi publicate de direcţiile regionale ale finanţelor publice, iar plata impozitului se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, 50% până la data de 25 octombrie inclusiv iar 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Nedepunerea declaraţiei la termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Parasca C-tin Cristian,

Şef administraţie

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5