AJFP BN: Noi prevederi despre impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, începând cu 1 ianuarie 2024!

Comunicat de presă

AJFP Bistrita Nasaud informează  contribuabilii faptul că,  începând cu 1 ianuarie 2024, prin O.U.G. nr.115/2023 au fost introduse noi prevederi care completează regulile privind calculul, reținerea și declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate de persoanele fizice, și anume :

S-a introdus o cotă forfetară de 20 % aplicată asupra venitului brut care se scade din acesta, pentru determinarea venitului net anual impozabil în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor obținute de persoanele fizice.

În situația în care chiriașul este o  persoană juridică sau altă entitate care are obligația de a conduce evidență contabilă, acesta are obligația de a calcula și de a reține impozitul de 10% aplicat la venitul net , la momentul plății venitului către proprietar- persoană fizică.

Impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, reţinut la sursă de către persoanele juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, se declară  prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat ", până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Nu există obligația completării Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile de către persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Declarația unică (formularul 212) se depune în termen de 30 de zile de la încheierea/încetarea contractului , respectiv  25 mai a fiecărui an pentru contractele în curs, de către persoanele fizice care realizează  venituri din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, cu excepția celor care obțin venituri din:

a) cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, pentru care impozitul este reţinut la sursă de plătitorul venitului;  b) arendare, pentru care impozitul este reţinut la sursă de plătitorul venitului;  c) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru care venitul se declară în anul următor celui de realizare.

În cazul persoanelor fizice  care obțin venituri din cedarea  folosinței bunurilor de la plătitori persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă se menține obligația depunerii declarației unice, în vederea stabilirii CASS datorată la veniturile din cedarea folosinței bunurilor definite la art.83 din Codul Fiscal dacă , prin cumularea cu veniturile estimate din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică ,cu câștigul net din investiții,  veniturile din activități agricole , silvicultură și piscicultură  și din alte surse, se încadrează în plafonul anual de cel puțin 6,12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz , în vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice -Capitolul II .

Au fost abrogate dispozițiile potrivit cărora veniturile realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, sunt calificate ca venituri din activități independente. De asemenea, a fost eliminată opțiunea de determinare a venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real , pe baza datelor din contabilitate.

Se menține obligaţia înregistrării contractelor de închiriere a  bunurilor din patrimoniul personal, încheiate de persoanele fizice în calitate de proprietari, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, prin depunerea "Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune",  însoţită de copia contractului de locaţiune. Sunt exceptate de la această obligație, persoanele fizice care obţin venituri din  arendare şi  din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. "

Baza legală:

- Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal cu modificarile și completările ulterioare;

-OUG nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

- OPANAF  nr. 172 din 31 ianuarie 2024 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

- OPANAF nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune

Dorina Sanda CICIOC   

Șef administrație, 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5