Ajutor de minimis pentru achiziţia de berbeci şi ţapi de rasă! Vezi unde depui cererea şi condiţiile!

Până în data de 10 octombrie, Direcția pentru Agricultură Bistrița – Năsăud primește cererile producătorilor agricoli eligibili să primească ajutor de minimis pentru achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate pentru producția de carne și lapte, conform   HG. nr. 638/31.08.2016,informează directorul executiv Ioan - Nuţu Tabără.  

Potrivit actului normativ, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale, pentru achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate.

 Beneficiarii schemei sunt:

a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

 Pentru a beneficia de ajutorul de minimis privind achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție, din rase specializate, beneficiarii trebuie să deţină:

a) minimum 60 capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rase specializate ;

b) minimum 60 capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de țapi de reproducție din rase specializate .

Achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate se realizează respectând proporția de un berbec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar.

Numărul maxim de berbeci/țapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat;

d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat,

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform

standardelor de rasă, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de:

a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 2.500 lei/cap țap din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

 

Lista raselor specializate de berbeci/țapi de reproducție

OVINE: Suffolk, Charollais, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Rasa de lapte Palas, Lacaune, Friză, Awassi, Țurcană, Cap Negru de Teleorman, Ţigaie, Karakul, Blanche du Massif central, Vendeen, Berrichon du Cher, Charmoise, Rouge de l’Ouest

CAPRINE: Carpatină, Albă de Banat, Alpină franceză, Saanen, Boer, Murciano-Granadină, Nubiană şi Nobilă Germană.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5