Ajutorul de încălzire. Direcţia Municipală de Servicii Sociale distribuie formularele!

Direcția Municipala de Servicii Sociale Bistriţa va prelua cererile pentru acordarea Ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2017 — 31 martie 2018

Începând cu data de 16.10.2017, Directia Municipala de Servicii Sociale Bistriţa distribuie formulare pentru cereri și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Formularele pot fi ridicate de la sediul direcției de pe strada Dornei, nr.12, în zilele de luni şi miercuri, între orele 9-11 iar marţi şi joi între orele 14-16.

Pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de încălzire este necesar un dosar cu şină şi cerere tip (pentru încălzirea cu gaz se va adăuga  și factura de gaz) și copii după:

-actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: cărși de identitate, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, actul de proprietate al locuinței, contractul(polița) de asigurare a locuinței

-dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, Hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces

-acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care se solicită ajutorul: proprietar: copie contract vanzare –cumpărare, extras de carte funciară, chiriaș:contract de închiriere valabil la data depunerii; împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de inchiriere;

Adeverinţe:

-de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;

-de la asociația de proprietari/locatari cu numarul de persoane de la adresa pentru care solicită ajutorul, din care sa rezulte câte persoane  sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de intreținere a locuinței

Acte doveditoare ale veniturilor:

-adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, etc.

-declaraţie notarială din care sa rezulte numarul membrilor familiei cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;

Cererile de pot depune începand cu data de 19.10.2017 la sediul Direcției Municipale de Servicii Sociale Bistriţa din strada Dornei, nr.12, în zilele de luni şi miercuri, între orele 9-11 iar marţi şi joi între orele 14-16.

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

Venit net mediu lunar

pe membru de familie        Cuantum lunar 

Până la 155 lei                   262 lei

Între 155,1 lei şi 210 lei      190 lei

Între 210,1 lei şi 260 lei      150 lei

Între 260,1 lei şi 310 lei      120 lei

Între 310,1 lei şi 355 lei       90 lei

Între 355,1 lei şi 425 lei       70 lei

Între 425,1 lei şi 480 lei       45 lei

Între 480,1 lei şi 540 lei       35 lei

Între 540,1 lei şi 615 lei       20 lei

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

Venit net mediu lunar

pe membru de familie         Cuantum lunar  

Până la 155 lei                   240 lei

Între 155,1 lei şi 210 lei      216 lei

Între 210,1 lei şi 260 lei      192 lei

Între 260,1 lei şi 310 lei      168 lei

Între 310,1 lei şi 355 lei      144 lei

Între 355,1 lei şi 425 lei      120 lei

Între 425,1 lei şi 480 lei       96 lei

Între 480,1 lei şi 540 lei       72 lei

Între 540,1 lei şi 615 lei       48 lei

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili:

Venit net mediu lunar

pe membru de familie        Cuantum lunar  

Până la 155 lei                   54 lei

Între 155,1 lei şi 210 lei      48 lei

Între 210,1 lei şi 260 lei      44 lei

Între 260,1 lei şi 310 lei      39 lei

Între 310,1 lei şi 355 lei      34 lei

Între 355,1 lei şi 425 lei      30 lei

Între 425,1 lei şi 480 lei      26 lei

Între 480,1 lei şi 540 lei      20 lei

Între 540,1 lei şi 615 lei      16 lei

 

 

Director Executiv,

Radu Dreptate

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5