AL XI-LEA SEMINAR DE MEDICINĂ ŞI TEOLOGIE, VEZI PROGRAMUL COMPLET

AL XI-LEA SEMINAR DE MEDICINĂ ŞI TEOLOGIE
BISTRIŢA 07-08 MAI 2012
_________________________________________________________________

Luni, 7 mai 2012

Orele 900 – 1100 - Conferinţe

Martiraj şi moarte martirică I

Forma de prezentare: comunicări, dezbateri, postere.
Moderatori: P.S. Vasile Someşanul, Conf. Univ. Beatrice Ioan, Pr. Prof. Univ. Ioan Chirilă.

1. Vasile Leb - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Martiriul în Biserica Veche şi relevanţa lui pentru zilele noastre.
2. Ioan Bizău - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Dimensiunea sacramentală a martiriului în epistolele
Sf. Ignaţie Teoforul
3. Liviu Petcu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi - Martiriul - bucuria de a fi prigonit pentru Hristos
4. Magdalena Roxana Necula, Simona Irina Damian - UMF "Gr. T. Popa" Iaşi - Motivaţia etică a primilor martiri
5. Ştefan Iloaie - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Martiriul, între sinucidere şi moarte impusă
6. Heinrich Schnatmann - Internationales Bildungs und Sozialwerk.e.V., Germania - Transformarile demografice si cresterea violentei in cadrul asistentei sociale de ingrijire.
7. Dorel Man – Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Un martir al Academiei Teologice din Cluj – Preot Prof. Florea Morar
8. Cătălin Diţ – Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca - Martiriul conştiinţei. Consideraţii teologice şi implicaţii etice
9. Ţuşcanu Florin – Protopop de Roman - Martirajul unui Episcop de Roman
10. Emanuela-Maria Petcu – Clinica de Pneumologie, Iași
Liviu Petcu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi - Moaștele martirilor și puterea lor taumaturgică

11. Paul Ersilian Roşca - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca
- Dimensiuni istorice ale actului martiric. Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni prin prisma -istoriei.

Orele 1100 -1130 - Pauză de cafea

Orele 1130 -1330 - Conferinţe

Martiraj şi moarte martirică II

Forma de prezentare: comunicări, dezbateri, postere.
Moderatori: Pr. Prof. Univ. Alexandru Moraru, Pr. Prof. Univ. Alexandra Enache, Pr. Prof. Univ. Vasile Leb

1. Valer Bel - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Sensul creştin al martirajului
2. Călin Felezeu – Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei UBB Cluj-Napoca - Martirajul Brâncovenilor: o lecţie de credinţă
3. Constantin Marin - Facultatea de Filosofie , Univ. „Al. I. Cuza” Iași - Martiriul creștinilor - jertfire de sine întru Hristos sau suicid psihopatologic anomic-ablativ?
4. Gabriel Gârdan - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Perspective patristice asupra martiriului
5. Simona Irina Damian, Magdalena Roxana Necula - UMF "Gr. T. Popa" Iaşi - Mama creştină - o martiră în societatea actuală?
6. Coriu Daniel - Facultatea de Teologie Ortodoxa ,,Dumitru Staniloae'', Universitatea ,,Al. I. Cuza'' Iasi - "Ithos si areth in reprezentarea iconografica a martirilor. Studiu comparativ: Dionisie din Furna si Fotie Kontoglu"
7. Marcel Munteanu - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Sf. Mare ucenic. Gheorghe purtător de biruinţă, model al martirilor creştini în iconografie
8. Nicolae Feier - Protopopiat Bistriţa - Mucenicia, temelia creştinismului.
9. Gabriel Roman - UMF „Gr. T. Popa” Iaşi - Martiriu si tortura în Memoriile mitropolitului Bartolomeu Anania
10. Mihai Georgiţa – Serviciul Judeţean Oradea, Arhivele Naţionale - Contribuţii la viaţa şi martiriu Mitropolitului ardelean Ilie Ioreht.
11. Maria Aluaş – Centrul de Bioetică, UBB Cluj-Napoca - Conceptul de martir: de la semnificatul originar la distorsiunea noilor forme de "martiraj" contemporan.
12. Valeriu Lupu –Spitalul Judeţean Vaslui - Martiriul de la Vaslui - o pagina de istorie uitată.
13. Iustin Lupu, Manuela Ilieş, Ioan Zanc -UMF „Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca - Martirajul şi regimurile totalitare
14. Mircea Gelu Buta – Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca
Adrian Onofreiu – Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud - Etica utilizării violenţei

Orele 1330 – 1500 - Pauză de prânz

Orele 1500 – 1700 - Conferinţe

Implicaţii etice, medico-legale şi legislative în tortură şi moartea martirică - I

Forma de prezentare: comunicări, dezbateri, postere.
Moderatori: Conf. Univ. Dr. Beatrice Ioan, Pr. Prof. Stelian Tofana , Prof. Univ. Dr. Dan Perju-Dumbravă

1. Aurora Ciucă – Decan Fac. de Drept Univ. „M. Kogăliniceanu”, Iaşi - Tortura din perspectiva Dreptului internaţional al drepturilor omului
2. Beatrice Ioan - UMF „Gr.T. Popa” Iaşi - Consideraţii etice şi deontologice privind atitudinea personalului medical faţă de cazurile de tortură.
3. Dan Perju, - I ML Cluj-Napoca,
Dan Paul Mucichescu – I.M.L. Cluj-Napoca
Mihaela Vicol - UMF Iaşi
Cristian Săvuş – Baroul de Avocaţi Cluj
Ioana Mic - UMF Cluj-Napoca
Lucian Pintea - SML Bistriţa-Năsăud
Virgil Hădărău - UMF Târgu-Mureş
Ovidiu Chiroban - UMF Cluj-Napoca
Gabriel Pufu - UMF Cluj-Napoca - De la tortură la masochism în evoluţia victimologiei medico-legale
4. Virgil Andrieş – Preşedintele Curţii de Apel Cluj-Napoca - Tortura şi moartea martirică. Deşteptarea conştiinţei şi valenţe juridice europene.
5. Ioan Lumperdean – DIICOT Serviciul teritorial Bistriţa-Năsăud - Aspecte controversate în încadrarea unei fapte ca infracţiune de tortură
6. Mihai Iulian Necula,Magdalena Roxana Necula - UMF Iaşi - Legislaţia incidentă în procesele creştinilor din primele patru secole.
7. Gherman Cristian – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-N.
Pintea Lucian -SML Bistrita,
Pura Anamaria - UMF Cluj,
Perju-Dumbrava Dan -UMF Cluj - Practici religioase în regim de detenţie cu aspecte medico-legale.
8. Ioana Mic – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
Dan Paul Mucichescu – I.M.L. Cluj-Napoca
Dr. Dan Perju, - I M L, Cluj-Napoca,
Lucian Pintea - SML Bistriţa-Năsăud
Vlaceslav Vasiliţa - SML Bistriţa-Năsăud
Ovidiu Chiroban - UMF Cluj-Napoca - Un punct de vedere medico-legal asupra morţii martirice

Orele 1700 – 1730 - Pauză de cafea

Orele 1730 – 1945 - Conferinţe

Implicaţii etice, medico-legale şi legislative în tortură şi moartea martirică - II

Forma de prezentare: comunicări, dezbateri, postere.
Moderatori: Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoaie, Prof. Univ. Dr. Aurora Ciucă, Prof. Univ. Marius Harosa

1. Vasile Astărăstoaie -UMF „Gr. T. Popa” Iaşi - Finalul vieţii, suicid versus martiraj
2. Mihaela-Cătălina Vicol, Diana Bulgaru-Iliescu, Vasile Astărăstoaie -UMF „Gr. T. Popa” Iaşi - Pacienţii în stare privativă de libertate - de la drepturi la abuzuri
3. Marius Harosa – Fac. de Drept, UBB Cluj-Napoca - Istoricul personalităţii juridice a asociaţiilor creştine în perioada Sfinţilor Părinţi
4. Marius Oprea - Istoric, Bucureşti - Oameni ca zeii. O poveste despre morţii comunismului
5. Enache Alexandra- UMF „Victor Babeş”- IML Timişoara
Petcu Magda, Gâlcă Elena - IML Timişoara
Fotios Chatzinikolaou - Aristotel University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine and Toxicology, Thessaloniki, Greece - Evaluarea medico-legală a cazurilor de tortură – posibilităţi şi limitări obiective

6. Liliana Preda – Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Reflectarea principiului respectării demnităţii umane în legislaţia procesual penală din România
7. Mircea Pârvu - Baroul de Avocaţi Bucureşti - Teroarea ascunsă. Teroarea protejată
8. Toader Nicoară - Fac. de Istorie şi filozofie, UBB Cluj-Napoca - Tortura şi supliciile fizice în Transilvania premodernă
9. Alin Căpîlnean - Serviciul de Medicină Legală Maramureş,
Irina Streba - Institutul de Medicină Legală Iaşi - Aspecte tanatogeneratoare in martiriul Domnului Isus Hristos

Orele 2000 – Cocktail în onoarea participanţilor

Marţi, 8 mai 2012

Orele: 0900- 0930 - Te Deum

Orele: 0930- 1130 - Conferinţe

Etica martirajului şi morţii martirice

Forma de prezentare: comunicări, dezbateri, postere.
Moderatori: I.P.S. Andrei Andreicuţ, Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoaie, Pr. Prof. Univ. Vasile Stanciu.

1. Ioan Chirilă - Fac. de Teologie Ortodoxă,UBB Cluj-Napoca - Diagnoza pozitivă a morţii martirice
2. Gheorghe Metallinos - Pr. Prof., Grecia - Identitatea martiriului în Hristos după tradiţia ortodoxă
3. Stelian Tofana - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - „Mor în fiecare zi…” (I Cor. 15, 31 ) O perspectivă biblică asupra martirajului
4. Manfred Wagner -Evangelische Landeskirche in Württemberg - Viziunea Bisericii Evangelice asupra martiriului.
5. Alexandru Moraru - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Martirajul românilor ortodocşi transilvăneni în anii 1848-1849
6. Pavel Chirilă- Fundaţia „Sf. Irina” Bucureşti
Dan Puric - Bucureşti
Andreea Bandoiu - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Univ. „Spiru Haret” din Bucuresti. - Centrul de Studii Martirologice Aiud
7. Vasile Stanciu – Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Imnografia timpurilor apostolice ale primelor trei secole creştine
8. Prof. Tristram Engelhardt - SUA - Beeing a Christian Physician in a Post -Christian Age
9. Mihai Valica – Universitatea “Albert Ludwig” din Freiburg, Germania - Ortodoxia între prigoană şi asumarea istoriei.
10. Sebastian Moldovan – Fac. de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” Sibiu - Martirajul cotidian
11. Mircea Gelu Buta - Fac. de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca - Identitate şi violenţă

Orele 1130 – 1200 - Pauză de cafea

Orele 1200 – 1230 - Conferinţă

Dan Puric – Conştiinţa martirică

Orele 1230 -1300 - Micro concert

Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica”
Dirijor Pr. Vasile Stanciu

Orele 1300 – 1500 - Masă rotundă

Principiile cercetării martirologice

Forma de prezentare: Masă rotundă
Moderatori: Prof. Univ. Vasile Mihoc, Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

Participă: I.P.S. Andrei Andreicuţ, I.P.S. Teodosie, Pr. Prof. Gheorghe Metallinos (Grecia), Pr. Pavel (Rusia), Prof. Univ Dr. Felix Unger (Germania) Pr. Prof. Univ. Vasile Leb, Pr. Prof. Univ. Stelian Tofana, Dan Puric, Prof. Univ. Marius Oprea, Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta.

Ora 1530 – Masa de prânz

Ora 1600 – Expoziţie - Muzeul Judeţean Bistriţa (Expoziţia este deschisă pe toată perioada Seminarului)

,,Numitorul comun: moartea”
Curatori: Marius Oprea şi Gheorghe Petrov

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5