AL.C. Cristian-Miloş, omagiat în revista „Ardealul literar”

Publicaţia  fondată de Valeriu Bârgău  la  Deva   este una din locaţiile care se bucură de atenţia scriitorilor bistriţeni, iar aceasta, la rândul ei, îi găzduieşte frecvent şi călduros. Astfel,   în nr. 3,4/an XXI aflăm şi de această dată câteva nume din urbea noastră: Elena M. Câmpan, Victoria Fătu-Nalaţiu (poezii) şi Victor Ştir cu un comentariu despre „Savuroasele povestiri ale lui Menuţ Maximinian” .

    În acelaşi timp, revista acordă un spaţiu generos poetului  AL: C: Miloş, care a depăşit  frontiera a 65 de ani.

„Cosmopoet, prozator SF, dramaurg şi inginer lingvist”, aşa cum însuşi domnia sa se defineşte”  - îi sunt definite cadrul familial, studiile, inclusiv cele de la Facultatea de Medicină Generală, consemnând şi apartenenţa la Uniunea Scriitorilor din România, încă din 1994. Un spaţiu  extins este acordat numărului mare de publicaţii la care este colaborator fervent,  precum şi  Asociaţiilor naţionale şi internaţionale în care este membru. La toate acestea se adaugă prezenţa lăudabilă în Biblioteci Universitare din peste 30 de state ale lumii.

   Numărul mare de traduceri contabilizează limbi de circulaţie internaţională şi de cultură:  engleză, franceză, germană, greacă, italiană, spaniolă, precum şi impresionante premii naţionale şi internaţionale pentru poezie. Critici literar de prim-plan s-au pronunţat elogios asupra creaţiilor sale: Nicolae Manolescu, Gh.Grigurcu, Laurenţiu Ulici,  Horia Gârbea,  C-tin. Cubleşan, Nicolae Prelipceanu, Gelu Dorian, Dan Mihăilescu, Ioan S. Pop.

 Meditând la aceste elemente esenţiale ale biografiei  literare referitoare la  poetul  Al.  Cristian Miloş, expuse de altfel „in extenso” de  revista „Ardealul literar” trebuie să recunoaştem o  anvergură poetică absolut respectabilă a bistriţeanului nostru, care face cinste nu doar subiectului acestor performanţe, ci şi  Liricii bistriţene şi naţionale.

  Nu putem cuantifica în cifre prestigiul literar al unui om, dar  cele expuse de revista „Ardealul literar” (şi de mine personal în multe articole referitoare la domnia sa)  au primit o  confirmare şi în anul acesta prin acordarea celui mai de seamă Premiu, „Andrei Mureşanu” pentru Poezie , din partea  Uniunii Scriitorilor BN, în condiţiile în care au fost nominalizaţi şi alţi poeţi de seamă, inclusiv unul de „Cartea Recordurilor”  -recte Gh. Mizgan

     Aşa cum constată şi Gh. Grigurcu, poetul Al. C. Miloş operează cu conceptele ştiinţei şi tehnicii, prin intermediul cărora gândeşte imaginativ şi îşi compune cu dezinvoltură metaforele.”

    În mod ilustrativ şi  „degustând” cu cititorii din scrierile sale , revista de la Deva  publică trei poeme: Vizitatorii, Portret şi Cosmonauţii albi.

   În final, vom spune că poetul bistriţean  a fost unul din slujitorii de o viaţă ai  Muzelor, mai presus de fericirile noastre comune: familie, copii, plăceri cotidiene şi extravaganţe. După principiul latin –Do ut des- (al reciprocei de servire: Îţi dau ca să-mi dăruieşti- acestea l-au şi răsplătit la maximum-ul a ceea ce le-a fost cu putinţă.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5