Noi apariţii editoriale

Anuarul Colegiului Naţional „George Coşbuc” Năsăud

-An şcolar 2013-2014

Sub coordonarea directorului profesor Dorel Alexandru Coc, tehnoredactare şi coperţile prof. Marius Lazăr, la Editura Napoca-Star Cluj-Napoca, director Dinu Virgil Ureche, a văzut lumina tiparului „Anuarul Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud – an şcolar 2013-2014”, an jubiliar, când prestigioasa unitate de învăţământ împlinea 150 de ani.

Anuarul are 340 pagini şi prima pagină găzduieşte Oda Liceului „George Coşbuc” Năsăud – armonizare prof. Emil Catarig, versurile „Odei” regăsindu-le şi pe coperta IV sub imaginea primei clădiri a liceului (1863), în timp ce coperta I ne oferă clădirea nouă a liceului şi bustul mentorului său spiritual – George Coşbuc.

Cartea este structurată pe două capitole, primele circa 200 de pagini formând „anuarul” propriu-zis al şcolii, acestea incluzând: structura anului şcolar 2013-2014; planul de şcolarizare; statul de funcţii; personalul unităţii de învăţământ; repartiţia de ore; planuri cadru de învăţământ; curriculum la decizia şcolii (CDŞ – URI); componenţa consiliului de administraţie; consiliul reprezentativ al părinţilor; regulamentul de ordine interioară; burse şcolare; rezultatele la examenul de bacalaureat; raport de activitate pentru activităţile educative.

Capitolul II – „Simpozion aniversar” – include gândurile unor foşti elevi ai bătrânului liceu, omagiile lor aduse unor profesori, ori adevăruri scoase la iveală în urma unor serioase cercetări în arhive: acad. Dumitru Protase – „Amintiri din viaţa de elev la Liceul „George Coşbuc” din Năsăud (1938-1946); dr. Teodor Tanco – laureat al Academiei Române – „Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Năsăud la 150 ani de istorie”, dir. prof. Dorel Alexandru Coc – „Colegiul Naţional „George Coşbuc” – 150 de ani”, acad. Ionel Valentin Vlad – vicepreşedintele Academiei Române C.N. George Coşbuc din Năsăud, la 150 de ani”; dr. Adrian Onofreiu „Adevărul din spatele unei legende”; prof. dr. Aurelia Dan vine cu „Monografia Liceului George Coşbuc din Năsăud”, iar prof. univ. dr. Dumitru Acu – preşedinte Asociaţiunea Astra ne pune la dispoziţie „Educaţia şi învăţământul – priorităţi ale activităţii Asociaţiunii Astra”; prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu – Tanco ne dezvăluie unele „Gânduri aniversare”, iar prof. Ioan Seni – preşedintele Despărţământului Năsăudean Astra îi aduce un omagiu unui fost elev al liceului, apoi profesor şi membru fondator Astra –„Astrist năsăudean printre aştrii celeşti – prof. Grigore Marţian”; „Colegiul Naţional George Coşbuc din Năsăud – 150 de ani” – prof. Grigore Marţian; Ion Istrate „Octavian Ruleanu: o evocare”; prof. dr. Gheorghe Pleş ne pune la dispoziţie în „Cele trei ipostaze de director liceal la Năsăud ale profesorului de Limba şi literatura română – Octavian Ruleanu” biografia amănunţită a reputatului profesor şi fost elev al liceului; prof. univ.dr. Ironim Marţian ne aduce în memorie o altă personalitate „Episcopul Argeşului Vasile (Nichita) Duma (1864-1936), absolvent al Gimnaziului Superior Greco-Catolic Românesc din Năsăud”; apoi profesorul şi jurnalistul Gavril Moldovan ne vorbeşte despre „Scriitori contemporani – foşti elevi năsăudeni”; „Despre profesorul Mărgineanu” ne spune elev Sas Sabin, acum doctor inginer; profesorul Mircea Daroşi îi aduce în prezent pe alţi doi iluştri foşti elevi ai liceului în „Doi lingvişti de seamă: Vasile Scurtu şi Gavril Istrate”, foşti elevi ai Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud; scriitorul Ioan Mititean vine în întâmpinarea aniversării liceului cu o carte omagială „Colegiul grăniceresc năsăudean – vol. XIII – În vârful peniţei: Despre „Elevi şi profesori, înainte şi după 1985” ne povesteşte cu mult har prof. IP Gabriela Elena Herţa de la Şcoala Gimnazială Romuli; un „Portret de profesor - Vertic Traian” face prof. Rodica Roşca de la Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistriţa, iar drd. Constantina Catalano ne încântă cu „Învăţământ vizionar în anii 90 la Năsăud sau despre curajul de a educa”. Evocările se încheie cu „Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Năsăud la aniversarea a 150 de ani de existenţă” a profesorului drd. Nicolae Bosbiciu, profesor al CN „George Coşbuc” Năsăud şi „Educaţie prin filatelie” – Mircea Calu, Bistriţa.

În „Anexe” găsim placheta aniversară, placheta în bronz „Relief – George Coşbuc” (autor prof. Ioan Urs); carte poştală şi timbru poştal cu liceul şi poetul George Coşbuc; distincţii primite de renumitul liceu, mesajul ministrului Învăţământului Remus Pricopie şi Ordinul MEN privind acordarea plachetei şi diplomei aniversare „Spiru Haret” Colegiului Naţional „George Coşbuc” din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud” (26.09.2013). Tot în facsimil găsim şi scrisorea de felicitare a prof. univ. dr. Mircea Dumitru – rectorul Universităţii din Bucureşti, adresată directorului Coc cu ocazia aniversării celor 150 ani de existenţă a liceului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5