ANUNŢ privind organizarea licitaţiei publice deschisă cu strigare a imobilului ”Castel Teleky”, monument istoric grupa ”A”, situat în localitatea Comlod nr.35, comuna Milaş, din domeniul privat al judeţului Bistriţa-Năsăud

Judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş , nr.1, Tel. 0263213657, 215503; Fax. 02263214750; E-mail. [email protected]; www.portalbn.ro, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea ”CASTELULUI TELEKY” monument istoric grupa ”A”, situat în localitatea Comlod nr.35, comuna Milaş, judeţ Bistriţa–Năsăud, aflat în proprietatea privată a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Destinaţia: ”CASTELUL TELEKY” monument istoric grupa ”A”, poate fi utilizat pentru activităţi muzeistice, sociale, de învaţământ şi turism, cu respectarea prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în Caietul de sarcini, document ce poate fi achiziţionat pentru suma de 150 de lei, achitată prin virament bancar în contul beneficiarului Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod fiscal 4347550, cont RO61TREZ2417510103200109X, deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa sau numerar la casieria Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Caietul de sarcini se pune la dispoziţia ofertanţilor de către Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu-Compartiment administrare patrimoniu, cam.8, imobil ”Garaje şi atelier întreţinere”, municipiul Bistriţa, Piata Petru Rareş nr.1-2.
Data limită pentru depunerea cererii de participare la licitaţie: 18.09.2015, ora 12.00.
Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: data 21.09.2015, ora 09.00, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, sala mare de şedinţe, etaj.I.
Informaţii suplimentare: Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - la tel. 0263213657, 215503; int.127.
Persoane de contact: Ceuca Gabriela Adriana, Tel. 0760/613665.
Grăjdianu Marina, Tel.0740/183123
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5