ASTRA Năsăudeană, o revistă cu tematică variată

Ioan Mititean

Revistă izvorâtă din discuțiile celor patru astriști Mircea Daroși, Ioan Mititean, Rodica Daroși și Ioan Seni, în acceleratul de Iași, mergând în capitala Moldovei la o acțiune culturală, acum șase ani. Am abordat probleme constructive în scopul promovării vieții culturale în Țara Năsăudului printr-o revistă de interes general, cu o tematică cât mai variată. S-au lansat propuneri, idei, responsabilități, perspective și s-a conceput în glasul roților de tren rubricile revistei și un memoriu către Consiliul Județean, respectiv Biblioteca Județeană, pentru sprijin financiar. Fiecare dintre cei patru ne-am luat câte-o răspundere. Am stabilit colaboratorii și chiar Consiliul de redacție, orientându-ne și spre o editură convenabilă. Discuțiile s-au continuat și la întoarcere, apărând elemente noi. Ajunși la Năsăud am acționat conform hotărârilor din tren. Ne-am îndeplinit atribuțiile și iată că revista astristă NĂSCUTĂ ÎN TREN a ajuns la nr.12.
Revista a apărut ca un simbol al adunării anuale din data de 9 februarie 2019, a întâmpinat oaspeții din Despărțământ și din țară, aflându-se în mapa fiecărui participant, ca un reper de gândire și comportament uman, scrisă cu entuziasm binemăsurat, cu materiale pline de semnificații bogate.
Acest număr este dedicat mărețului eveniment istoric al anului recent încheiat, scurte evocări despre oameni și fapte, despre marea lor dăruire pentru neam și țară, articole semnate de Mircea Daroși, Menuț Maximinian, acad. Ioan-Aurel Pop, Ieronim Ureche, Ioan Popa, Andrei Moldovan și Maria Cioica, cărturari care scriu cu stăruință și acribie despre continuitatea activității de ilustrare a identității noastre și promovarea valorilor culturale.
De la pagina 46, ne alăturăm celor ce călătoresc printre stele, oameni de aleasă cultură ce au dăruit școlii și culturii românești atât o valoroasă operă vie, prin activitatea lor pe acest pământ, cât și prin contribuții științifice de referință, cum sunt: Gheorghe Traian Dascăl, Silvia Pop, Macedon Ilovan și Titus Cărbune. Dumnezeu să-i aibă în pace!
Măsura prestigiului astrist este dată de calitatea activităților științifice și culturale, așa cum arată Floarea Pleș în paginile de început, prezentând Cercul Astra-oraș, ca un cerc pilot a Despărțământului, dar și un cerc exemplar pe plan național: simpozioane, mese rotunde, medalioane, expoziții de artă și vernisarea lor, lansări de carte, conferințe, întâlniri cu scriitori, oameni de știință, cu editori, cât și schimburi de experiențe cu alte cercuri cum sunt: Romuli, Salva, Rebrișoara, Ilva Mare, cât și cu alte cercuri dinafara Despărțământului: Dej, Beclean, Șoncuta Mare, Reghin, Tg. Lăpuș etc. În desfășurarea acestor acțiuni educative, Astra are un partener de suflet prin cei 25 de scriitori, membri în Liga Scriitorilor-Filiala Bistrița-Năsăud, printr-un parteneriat de credință și devotament.
La rubrica „Cronica literară” își exprimă gândurile și argumentele iubitori ai scrisului, ce subliniază deschiderea culturală prin cărți, prin acel izvor de apă vie ce ne îmbie să-l sorbim cu puterea sufletului și să-l facem să rodească în inimile celor ce ne vor urma, cum sunt cronicele semnate de Menuț Maximinian, Dan Popescu, Mircea Daroși, Iuliu Morariu, Lucreția Mititean, Iacob Naroș, Icu Crăciun, Paraschiva Cărbunar, Ioan Mititean, Dorin Cremene, Zorin Diaconescu, scriitori de acțiune și gânditori profunzi.
De la pagina 76 putem citi despre diferite evenimente culturale de pe Valea Bârgăului, „Cuibul visurilor”, Năsăud sau podurile de lemn a lui Nechita Bumbu din Nepos, proiecte ale demnității umane ce ni se deschid ca un ritual.
În atelierul liric de la pagina 83, îi găsim pe: Alexandru Bar, Grigore Guzu, Ariadna Cristina Maximiuc, Rodica Fercana, George Echim, Maria Sângeorzan, Nicolae Pralea, Radu Sârbu, Ioan Mititean, Ioan Cordovan, scriitori cu putere de gândire și interpretare.
Tabăra „Acasă la noi”, o modalitate de întărire a relațiilor români-români, care an de an este găzduită în județul nostru și întregește simțămintele de Unire. Revista Astrei și a scriitorilor năsăudeni este o călătorie în universul culturii și înțelepciunii.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5