În atenţia angajatorilor care solicită subvenţii la AJOFM Bistriţa – Năsăud! Ce documente se depun!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud acordă în conditiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă mai multe categorii de persoane, transmite directorul executiv Otilia Râpan.
Astfel potrivit art. 80, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. Potrivit alin. (2), angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.
De asemenea, conform art. 85, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.
Având în vedere procedura de întocmire a dosarului de subvenţie şi modul de completare a documentaţiei pentru acordarea acesteia, prevazută la art. 80 şi 85 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii vor depune la AJOFM Bistriţa – Năsăud următoarele documente:!
- Convenţie;
- Tabel nominal cu persoanele angajate, anexa la convenţie;
- Actul de identitate al angajatului, în copie;
- Actul în baza căruia persoanele au fost încadrate în muncă, în copie;
- Actul de absolvire al instituţiei de învăţământ, în copie;
- Declaraţie pe proprie răspundere, dată prin reprezentantul legal al angajatorului;
- Consimţământ de prelucrare a datelor;
Documentele care sunt solicitate în copie, trebuie mai întâi certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.
"Dosarul de subvenţie poate fi depus de către angajator, în original, prin prezentare la sediul instituţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat (semnatură electronică a angajatorului), eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, republicată.
Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite, potrivit art.80 şi 85 din lege, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, un tabel nominal întocmit, al cărui model este prevăzut în anexele HG 174/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, însoţit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor de pontaj şi statul de plată. Şi aceste documente pot fi depuse în original la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice cu semnatura digitală a angajatorului.", explică directorul executiv Otilia Râpan de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5