In atenţia nãsãudenilor

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cetăţenii a căror acte de identitate sunt expirate sau urmează să expire, sunt invitaţi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Năsăud, pentru a solicita un nou act de identitate.
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate.
Nerespectarea celor sus menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii cu amendă de la 40 lei RON la 80 lei RON.
Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
Primar, Şef S.P.C.L.E.P.
ing. Dumitru Mureşan Seica Gabriela

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5