Vezi de ce documente ai nevoie pentru eliberarea actelor de identitate!

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Năsăud invită cetățenii a căror acte de identitate sunt expirate sau urmează să expire să solicite un nou act de identitate.

            Conform legii, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

            În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate.

            Nerespectarea celor sus menționate constituie contravenție și se sancționează conform legii cu amendă de la 40 lei RON la 80 lei RON.

            Aceste acțiuni sunt derulate pentru a veni în sprijinul cetățenilor, în vederea punerii în legalitate cu eficacitate din punct de vedere a actelor de identitate. Drept urmare vă aducem la cunoștință documentele care sunt necesare pentru eliberarea actelor de identitate.

   

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

-             cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-             3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

-             documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;

-             chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

-             timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

 

  Șef serviciu,

Seica Gabriela 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5