În acest sfârşit de săptămână, SPCLEP Năsăud va funcționa cu program prelungit

Având în vedere perioada premergătoare alegerilor locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Năsăud și-a modificat programul de lucru după cum urmează:

 

SÂMBĂTĂ -  4 IUNIE 2016 :

INTERVAL ORAR:  08.00 -16.00

 

DUMINICĂ – 5 IUNIE 2016:

INTERVAL ORAR:  07.00 -21.00

 

            Astfel, toți cetățenii care sunt arondați acestui serviciu și a căror acte de identitate sunt expirate sau urmează să expire sunt invitați să  solicite un nou act de identitate.

 

ACTE NECESARE PENTRU:

            1. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE.

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședinţă,  original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

           2. ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII.

-            cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-            3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

-            documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;

-            chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

-            timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

           Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

 

  Șef serviciu,

Seica Gabriela

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5