Av. Diana Morar: BEJ BN este obligat să soluționeze fiecare aspect din contestația PNL. BEJ nu poate invoca alte motive de respingere pe fondul cauzei

BEJ BN este obligat să soluționeze fiecare aspect din contestația PNL:
1. Caracterul executoriu al hotărârilor BEC
În acest stadiu procedural, Biroul Electoral Central a fost învestit cu soluționarea unei căi de atac față de conduita unui organ electoral inferior, sens în care, în această situație, Biroul Electoral Central a acționat ca o veritabilă instanță superioară care, reținând cauza spre soluționare, a anulat hotărârea atacată și, evocând motivele invocate de PNL și fondul cauzei, a dispus în mod expres admiterea Contestatiei in raport cu motivele invocate.
2. Legalitate vs. Oportunitate
BEC a admis Contestatia in tot, atâta sub aspectul nelegalității, cât și al netemeiniciei Hotărârii BEJ. Asta semnifica următoarele:
- BEJ a nesocotit prevederile legale la momentul la care a pronunțat hotărârea atacată;
- ⁠BEJ nu a analizat corespunzător fondul cauzei.
Așadar, conduita BEJ la acest moment ridica o problema de legalitate, iar fata de dispozițiile de trimitere ale BEC, cadrul procedural nu mai permite repunerea in discuție cererea de renumărare sub aspectul oportunității, cu atât mai mult cu cât BEC a dat eficientă tuturor motivelor invocate de PNL.
3. BEJ a respins ca neîntemeiata cererea de renumărare, deci, pe fond, invocând autoritatea de lucru judecat. Așadar, analizând fondul cauzei, la acel moment, BEJ a identificat doar pretinsa autoritate de lucru judecat in raport cu care a dispus respingerea cererii de renumărare. Așadar, la acest moment, BEJ nu poate invoca alte motive de respingere pe fondul cauzei.
QED
Av. Diana Morar