Beclean 2009 – 2010, repere ale unui progres continuu spre un oraş turistic modern

Preocupările principale, pentru Primăria oraşului Beclean şi pentru Consiliului Local, au fost, în anul recent încheiat:

- asigurarea unei gospodăririi eficiente a oraşului, a bugetului local,

- gestionarea eficientă a tuturor problemelor ce ţin de administraţia locală,

- materializarea tuturor proiectelor sau a obiectivelor aflate în diferite stadii de execuţie în oraşul nostru,

- continuarea procesului de transformare a Becleanului într-un adevărat oraş european,

- continuarea programelor de modernizare şi extindere a reţelelor de infrastructură urbană ( străzi, alimentare cu apă, canalizare, iluminat public),

- asigurarea unui climat favorabil pentru dezvoltarea unei economii locale sănătoase,

- modernizarea parcului, aleilor, spaţiilor verzi, etc.,

- îmbunătăţirea serviciilor de curăţenie în oraş, pentru asigurarea unui mediu sănătos şi civilizat de trai,

-preocuparea permanentă pentru întreţinerea, repararea şi asfaltarea străzilor din oraş şi din cartierele aparţinătoare,

- asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică,

- organizarea de acţiuni şi festivaluri, manifestări culturale, expoziţii etc., cu scopul de a dezvolta componenta culturală a vieţii cetăţenilor Becleanului;

- asigurarea unui proces normal, modern şi sănătos de educaţie în învăţământul local din oraş şi din cartierele aparţinătoare,

- protejarea categoriilor de cetaţeni cu o situaţie materială sau familială mai dificilă şi grija faţă de pensionarii oraşului,

-parteneriatul, colaborarea şi comunicarea cu toţi membrii comunităţii locale din Beclean, pentru binele comun şi pentru asigurarea unui progres rapid al localităţii spre un nivel cât mai ridicat de trai.

În spiritul transparenţei şi respectului datorat cetăţenilor şi oraşului Beclean vom încerca să sintetizăm, în cele ce urmează, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat pe durata anului trecut.

LISTA INVESTIŢIILOR DIN ORASUL BECLEAN IN ANUL 2009

1.Băile Figa - împrejmuire, construcţie pavilion, terenuri de sport, nocturnă, alei, utilităţi.

2.Modernizarea şi extinderea canalizării oraşului, cu racordarea Băilor Figa şi a cartierului rezidenţial.

3.Finalizarea modernizării DN 17.

4.Bloc ANL pe strada Petru Maior.

5.Etajarea blocului social.

6.Renovarea Grădiniţei ,,1 Iunie,,.

7.Renovarea clădirii Grădiniţei de peste piaţă.

8.Sală de sport modernă la Grupul Şcolar Agricol.

9.Extinderea pichetului de pompieri militari.

10.Trotuare strada Mihail Kogălniceanu(pe ambele părţi).

11.Trotuare strada 1 Decembrie 1918(pe ambele părţi).

12.Amenajări parcări – zona spitalului orăşenesc şi în zonele centrale.

13.Pod nou peste râul Meleş.

14.Muzeul ,,Casa de vânatoare,,.

15.Reabilitarea sediului Primăriei oraşului(gard, faţadă, acoperiş).

16.Zilele oraşului Beclean – ediţia a VII-a, Carnaval, concerte, spectacole, activităţi culturale, sportive şi divertisment.

17.Flori, rondouri, amenajări peisagistice europene.

18.Cartierul rezidenţial – utilităţi(drenaje, şanţuri, podeţe, apă, canalizare, electricitate).

19.Lucrări la biserici noi – cartierul rezidenţial, Catedrala ortodoxă, susţinere pentru biserica greco-catolică.

20.Sprijin financiar pentru toate cultele din oraş.

21.Ajutor financiar pentru construirea capelei reformate.

22.Rebilitarea acoperişului la căminul cultural din Figa.

23.Iluminat corespunzător.

24.Iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă.

25.Lucrări de pietruire şi întreţinere a drumurilor în toate cartierele oraşului.

26.Deratizare şi dezinsecţie.

27.Sistem de irigare modern pentru amenajările florale din oraş.

28.Susţinerea culturii.

29.Amenajare amplasamente bordurate pentru spaţii verzi şi flori în yonele de blocuri şi de-a lungul DN 17.

30.Amenajarea Centrului de formare profesională – în fostul punct termic din strada Zorilor.

31.Licitaţie ANL pentru un nou bloc cu 60 de apartamente.

32.Licitaţie pentru construirea bazinului de înot pe strada Parcului.

33.Proiect finalizat pentru construirea unei noi Judecătorii la Beclean, pe strada Trandafirilor.

34.Proiect finalizat pentru amenajarea unui parc nou pe strada Ghiocelului.

35.Aqualand la Băile Figa – proiect depus la Agenţia de Dezvoltare Regională – Nord-Vest.

36.Ţinutul Haiducilor – amplu proiect turistic propus spre obţinerea de finanţare din fonduri europene.

37.Proiect de amenajare a unui camping turistic, cu peste 200 de cabane, în zona Băilor Figa.

38.Amenajarea unui drum ocolitor la Băile Figa.

39.Masterplan ce prevede construire unei staţii de tratare a apei şi a unei staţii de epurare noi, precum şi continuarea extinderii canalizării şi a sistemului de alimentare cu apă.

40.Proiect de amenajare a unei rampe ecologice de transfer pentru deşeurile menajere.

41.Dotare cu utilaje noi la Direcţia de Gospodărie Comunală şi repartizarea a 1000 de containere de colectare.

42.Introducerea alimentării cu gaz natural în cartierul Valea Viilor.

43.Modernizarea Şcolii Generale Coldău.

44.Reabilitarea împrejmuirii la Şcoala Generală ,,Grigore Silaşi,,.

45.Staţie de pompare pentru cartierul rezidenţial.

46.Puncte de colectare noi pentru deşeuri menajere.

47.Dalare şanţuri pluviale.

48.Asfaltarea drumului ocolitor strada Codrului – strada Gheorghe Doja.

49.Asanare şi drenare şanţuri colmatate în zona căilor ferate.

50.Descoperirea şi instituirea sitului arheologic de importanţă mondială de la Băile Figa.

O importanţă şi o apreciere deosebită a dat conducerea primăriei dialogului cu cetăţenii, întâlnirilor directe şi sincere cu localnicii, cu toate categoriile sociale, contacte din care au fost întotdeauna reţinute doleanţe şi propuneri care au stat şi vor sta, în continuare, la baza întocmirii unora dintre proiectele de viitor ale administraţiei publice locale, vor fi luate în considerare, an de an, la întocmirea bugetelor locale ale Becleanului. Respectul şi receptivitatea faţă de dorinţele, solicitările şi cererile locuitorilor oraşului vin din conştientizarea clară a faptului că toţi membrii administraţiei publice locale, toţi funcţionarii publici şi toţi angajaţii din primărie şi din administraţia publică locală trebuie să fie, permanent şi cu toată solicitudinea, în serviciul cetăţeanului.

Bugetul oraşului Beclean pentru anul 2010 a fost gândit astfel să asigure derularea uniformă a programelor prevăzute în strategia administraţiei publice locale pe termen mediu şi lung , întocmită de către conducerea Primăriei şi de către Consiliul Local. Prin toate aceste proiecte şi programe , întocmite de către administraţia publică locală beclenară , se urmăreşte îmbunătăţirea şi modernizarea continuă a condiţiilor de viaţă ale comunitaţii locale , se intenţionează transformarea cât mai rapidă a Becleanului într-un oraş cu adevărat european , din toate punctele de vedere.

Pentru anul 2010, administraţia publică locală îşi propune să realizeze alte obiective şi proiecte importante, care să aducă o continuă îmbunătăţire şi modernizare a vieţii comunităţii locale, să transforme tot mai profund oraşul Beclean într-un oraş turistic de importanţă naţională, oraş european care să devină o mândrie pentru toţi cetăţenii care locuiesc aici. Iată câteva dintre obiectivele aflate pe agenda de lucru a autorităţilor beclenare pentru acest an:

OBIECTIVE ŞI PROIECTE PENTRU ANUL 2010

- Figa: şanţuri şi podeţe, finalizarea lucrărilor de modernizare la Căminul cultural , continuarea lucrărilor de asfaltare dinspre Băile Figa spre cartier, modernizarea împrejmuirilor la Şcoala Generală şi Căminul Cultural, dezvoltarea activităţilor de agroturism în corelare cu Băile Figa, susţinerea financiară şi materială a bisericii din cartier.

- Rusu de Jos: pietruirea tuturor străzilor din cartier, şanţuri, podeţe, modernizarea infrastructurii din cartier, sprijinirea financiară şi materială a bisericii locale.

- Coldău: reabilitarea Şcolii Generale din cartier, continuarea asfaltării străzii principale, susţinerea cultelor şi bisericilor din cartier, îmbunătăţirea iluminatului public, continuarea modernizării infrastructurii.

- Valea Viilor: pietruiri, podeţe, trotuare, îmbunătăţirea iluminatului public, susţinerea comunităţii locale din cartier.

- Beclenuţ: întreţinerea şanţurilor şi podeţelor din cartier, pietruirea drumurilor şi străzilor, îmbunătăţirea iluminatului public, modernizarea Şcolii Generale din cartier, alte lucrări la infrastructură.

- Beclean:

- finalizarea lucrărilor la Băile Figa şi inaugurarea lor.

- demararea construirii de moteluri, hoteluri şi pensiuni turistice la Băile Figa.

- amplasarea a peste 200 de cabane în Campingul Băile Figa.

- proiectul ,,Ţinutul Haiducilor” – încă o atracţie turistică va apărea la Beclean

- amenajări peisagistice, florale şi spaţii verzi, de-a lungul DN 17, pe ambele părţi, pe o lungime de 12 km.

- finalizarea reabilitării, modernizării şi extinderii reţelei noi de canalizare la nivelul întregului oraş.

- inaugurarea blocului ANL, cu 50 de apartamente, de pe strada Petru Maior.

- finalizarea lucrărilor de modernizare la Grupul Şcolar Agricol.

- reabilitarea termică a Şcolii Generale ,,Liviu Rebreanu”.

- finalizarea lucrărilor la clădirea ,,Peste piaţă” a Grădiniţei ,,1 Iunie”

- finalizarea şi inaugurarea etajării blocului social.

- construirea unui bazin de înot în oraş.

- demararea lucrărilor de construcţie la Judecătoria nouă.

- staţie de tratare a apei şi staţie de epurare, construite şi modernizate la standarde europene.

- organizarea ediţiei a VIII- a Zilelor oraşului.

- întocmirea unui proiect de amenajare a unei saline la Băile Figa.

- Mini-Aqualand la Băile Figa.

- amenajarea turistică şi muzeală a sitului arheologic şi a vestigiilor de la Băile Figa.

- modernizarea Parcului Central.

- modernizarea şi pavarea zonei centrale din vecinătatea Monumentului Eroilor.

- începerea lucrărilor de construcţie la un nou bloc ANL, cu 60 de apartamente.

- amenajarea unui parc nou şi modern în oraş.

- continuarea programului de dalare a trotuarelor, pe străzi din zona centrală.

- continuarea amenajării de rondouri cu flori, amenajări peisagistice şi spaţii verzi în întregul oraş.

- finalizarea capelei ortodoxe şi a capelei reformate.

- susţinerea activităţilor culturale.

- sprijinirea pensionarilor şi ajutoare pentru aceştia.

- finalizarea extinderii pichetului de pompieri militari.

- înfiinţarea unui serviciu SMURD în oraş.

- realizarea unui traseu de transport turistic Centru – Figa, cu staţii în centrul oraşului - zona Bichihigi - cartierul rezidenţial - Băile Figa - cartierul Figa.

- finalizarea Centrului de Formare Profesională.

- salubrizare la standarde europene, prin amenajarea rampei ecologice de colectare a deşeurilor menajere.

- acţiuni de curăţenie şi ecologizare în toate zonele oraşului.

- iniţierea altor proiecte care să contribuie la transformarea oraşului Beclean într-o importantă atracţie turistică.

- amenajare şi iluminare festivă cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2010 -2011.

- focuri de artificii cu ocazia Anului Nou 2011.

Şi, ca în fiecare an, conducerea administraţiei publice locale şi a primăriei va fi receptivă la toate sugestiile şi propunerile pertinente care vor veni din partea oricărui cetăţean al oraşului Beclean, având ca subiect modernizarea localităţii, eficientizarea activităţii administraţiei locale sau ridicarea standardelor de trai ale comunităţii locale.

Cu speranţa că vom îmbunataţi tot mai mult comunicarea cu dumneavoastră , relaţiile reciproce între administraţia publică locală şi cetăţean , precum şi transparenţa instituţiei noastre, vă punem la dispoziţie datele noastre de contact:

PRIMĂRIA ORAŞULUI BECLEAN

Aleea Ghiocelului , nr.6 , cod 425100

www.primariabeclean.ro

e-mail: [email protected]

telefoane: 0263/343686 , 0263/343687

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5