Bilanţ 2008 şi proiecte 2009 la Beclean.

Şi în anul 2008 Primăria oraşului Beclean şi administraţia publică locală au desfăşurat o muncă intensă cu scopul de a îmbunătăţi cât mai mult aspectul localităţii şi condiţiile de viaţă ale comunităţii locale. În anul care a trecut , întreaga activitate a Primăriei oraşului Beclean şi năzuinţele administraţiei publice locale au fost îndreptate tot înspre ridicarea standardelor din domeniile serviciilor specifice şi ale vieţii sociale a oraşului. La începutul anului 2008 conducerea primăriei îşi lua angajamentul să materializeze o serie de proiecte şi obiective de mare importanţă pentru modernizarea oraşului şi a cartierelor aparţinătoare.

LISTA INVESTITIILOR DIN ORASUL BECLEAN

IN ANUL 2008

Nr. crt. Denumirea investitiei Denumirea finantatorului

1. Finalizare asfalt Figa C.J.

2. Finalizare asfaltare strazi B.L.

3. Asfaltare Bobalna B.L.

4. Dalare trotuare strazi B.L.

5. Pavare str.Florilor B.L.

6. Amenajare parcari Bl. B.L.

7. Amenajare Zona bloc-Obor B.L.

8. Finalizare modern.Casa Cultura B.L.

9. Muzeu B.L.

10. Flori rondouri B.L.

11. Apa Rusu de Jos B.L.

12. Spatii joaca oras B.L.

13. Masina salubritate B.L.

14. Drumul National M.D.L.P.L

15. Canalizarea oras CNI

16. Inaugurare Sedii Partide.Politice B.L.

17. Parcul balnear PHARE

18. Cartier rezidential Bani proprii

19. Continuare lucrări bloc ANL ANL

20. Santuri dalate B.L.

21. Etajare Bloc social M.D.L.P.L

22. Reabilitare popicarie B.L.

23. Proiect.reabilitare gradinita peste piata MEC

24. Modernizare Spital-Urgente B.L.

25. Modernizare Grad.”Albă ca Zăpada” B.L.

26. Finalizare Sc.Gen.”Gr.Silaşi” MEC

27. Proiectare Sc.Gen.Coldău MEC

28. Proi.reabilit.termică L. Rebreanu MEC

29. Demarare constructie campus MEC

30. Proiect Grădiniţa”1 Iunie” MEC

31. Proi.reabil.Lic.Agricol corp “C” MEC

32. Consolidare diguri MIRA

33. Iluminat corespunzător B.L.

34. “Zilele oraşului Beclean” B.L.

35. Susţinerea bisericilor B.L.

36. Susţinerea sportului, culturii B.L.

37. Sustinerea reabilitarii fatadelor blocurilor B.L.

38. Amenajare şanţuri pluviale Podirei B.L.

39. Suplimentare platforme+ containere B.L.

40. Calculatoare,xeroxuri-Beclenut, Figa,Valea Viilor, Coldau B.L.

41. Pietruiri B.L.

42. Deratizare B.L.

43. Inlocuit retea apa str.L.Rebreanu B.L.

44. Contributie Aquabis B.L.

45. Modernizare Piata Mica B.L.

46. Sustinerea tichetelor cadou B.L.

O importanţă şi o apreciere deosebită a dat conducerea primăriei dialogului cu cetăţenii, întâlnirilor directe şi sincere cu localnicii, cu toate categoriile sociale, contacte din care au fost întotdeauna reţinute doleanţe şi propuneri care au stat şi vor sta, în continuare, la baza întocmirii unora dintre proiectele de viitor ale administraţiei publice locale, vor fi luate în considerare, an de an, la întocmirea bugetelor locale ale Becleanului. Respectul şi receptivitatea faţă de dorinţele, solicitările şi cererile locuitorilor oraşului vin din conştientizarea clară a faptului că toţi membrii administraţiei publice locale, toţi funcţionarii publici şi toţi angajaţii din primărie şi din administraţia publică locală trebuie să fie, permanent şi cu toată solicitudinea, în serviciul cetăţeanului.

Bugetul oraşului Beclean pentru anul 2009 a fost întocmit astfel încât să faciliteze derularea în condiţii cât mai bune a programelor prevăzute în strategia administraţiei publice locale pe termen mediu şi lung , gândită în consens de către conducerea Primăriei şi de către Consiliul Local. Strategia amintită este alcătuită din proiecte şi programe care îşi propun, în principal , refacerea, extinderea şi modernizarea infrastructurii urbane , a reţelelor de canalizare , de apă potabilă , drumuri , străzi , locuinţe sociale , învăţământ , cultură , etc. Prin toate aceste proiecte şi programe , întocmite de către administraţia publică locală beclenară , se urmăreşte îmbunătăţirea şi modernizarea continuă a condiţiilor de viaţă ale comunitaţii locale , se intenţionează transformarea cât mai rapidă a Becleanului într-un oraş cu adevărat european , din toate punctele de vedere. De altfel , şi în ultimii ani , o prioritate a conducerii executivului local beclenar a fost pregătirea oraşului şi a locuitorilor săi în vederea integrării , odată cu întreaga ţară , în Uniunea Europeană, eveniment care a avut loc la 1 ianuarie 2007. Rezultatele acestor eforturi s-au făcut simţite şi au devenit evidente pentru întrega comunitate locală , încă din anul 2000 , iar de atunci oraşul nostru este într-o continuă dinamică de modernizare şi de apropiere de normele urbane europene. Lucrări şi proiecte de mare anvergură vor continua sau vor fi iniţiate şi în anul în care tocmai am intrat, toate urmând să ducă la progresul oraşului şi al cetăţenilor săi pe drumul spre atingerea unui nivel european de dezvoltare şi prosăperitate. Printre lucrările prevăzute pentru 2009 ,prioritare sunt următoarele :

Figa : - realizarea de şanţuri şi podeţe, continuarea actiunilor de pietruire a drumurilor laterale, finalizarea asfaltării drumului Beclean-Figa, susţinerea financiară şi materială a tuturor bisericilor şi cultelor din cartier.

Rusu de Jos : - pietruirea tuturor străzilor din cartier,şanţuri, podeţe,modernizarea infrastructurii cartierului,îmbunătăţirea iluminatului public local, susţinerea bisericilor din cartier.

Coldău : - amenajarea de şanţuri de colectare a apei pluviale corespunzătoare, continuarea asfaltării până la întâlnirea cu DN 17, modernizare infrastructurii locale, susţinerea învăţământului, îmbunătăţirea iluminatului public local, susţinerea cultelor şi bisericilor din cartier.

Valea Viilor : - îmbunătăţirea iluminatului public prin montarea de corpuri de iluminat, susţinerea comunităţii locale, pietruiri, podeţe, şanţuri.

Beclenuţ : - modernizarea şcolii generale din cartier, lucrări la infrastructura cartierului, întreţinere şanţuri, podeţe, îmbunătăţirea activităţii de salubrizare, pietruiri, îmbunătăţirea iluminatului public.

Beclean : - Vor continua lucrările de amenajare prin dalare a şanţurilor de colectare a apelor reziduale şi pluviale.

- Vor continua lucrările de amenajare a Băilor Figa – compex balnear.

- Vor continua lucrările în viitoarea zonă rezidenţială a oraşului – Podirei.

- Vor continua lucrările de modernizare la Drumul Naţional 17.

- Vor continua lucrările de modernizare şi extindere la sistemul urban de canalizare.

- Vor continua lucrările de asfaltare la drumul Beclean – Figa.

- Vor începe lucrările de construcţie la campusul de la Colegiul Naţional ,,Petru Rareş”.

- Finalizarea noului bloc ANL cu 50 de apartamente.

- Va demara construcţia unui nou bloc de locuinţe A.N.L.

- Va demara construcţia la bazinul acoperit de înot.

- Vor fi amenajate miniterenuri de sport în cartierele oraşului.

- Va fi renovată şi modernizată clădirea de peste piaţă a Grădiniţei ,,1 Iunie”.

- Va continua susţinerea tuturor instituţiilor de învăţământ din oraş.

- Va fi organizată ediţia a VII-a a Zilelor Oraşului Beclean.

- Focuri de artificii cu ocazia Anului Nou 2010, amenajare şi iluminare festivă cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2009-2010.

- Susţinerea şi acordarea de ajutoare pensionarilor din oraş.

- Vor fi amenajate noi spaţii de joacă pentru copii.

- Vor fi sprijinite financiar activităţile bisericilor şi cultelor din oraş.

- Vor fi susţinute activităţile Ansamblului folcloric ,,Someşul”, activităţile culturale, sportive şi de divertisment.

- Va fi finalizată etajarea ansamblul de garsoniere sociale.

- Vor fi realizate noi lucrări de amenajare peisagistică şi a rondourilor cu flori, ale spaţiilor verzi, în întregul oraş.

- Vor fi amenajate trotuare dalate pe străzile asfaltate.

- Va fi îmbunătăţită dotarea cu maşini şi utilaje moderne a Direcţiei Locale de Gospodărire Comunală.

- Vor fi finalizate lucrările de modernizare şi amenajare la Muzeul oraşului – primul muzeu din istoria oraşului Beclean.

- Pe tot parcursul anului vor fi sprijinite, prin acordarea de ajutoare substanţiale, familiile cu probleme sociale, persoanele aflate în dificultate, cu probleme medicale sau sociale grave.

- Vor fi derulate mai multe acţiuni de curăţenie şi ecologizare în toate zonele oraşului.

- Va continua programul de îmbunătăţire şi modernizare a reţelei de iluminat public, în toate cartierele oraşului.

Şi, ca în fiecare an, conducerea administraţiei publice locale şi a primăriei va fi receptivă la toate sugestiile şi propunerile pertinente care vor veni din partea oricărui cetăţean al oraşului Beclean, având ca subiect modernizarea localităţii, eficientizarea activităţii administraţiei locale sau ridicarea standardelor de trai ale comunităţii locale.

Beclean, Primăria oraşului Beclean,

04 ianuarie 2009. Purtător de cuvânt,

Caius Diugan.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5