Breviar astrist – ianuarie 2012

10 ian. 2012 – Întâlnirea preşedintelui Desp. Năsăud Astra – prof. Ioan Seni cu delegaţii. Consorţiului „Pentru o Românie Durabilă” – prof. Ioan Neagoş şi Luisa Iliescu (Bucureşti) şi edilii oraşului – ing. Dumitru Mureşan – primar, ing. Ovidiu Maghiar – viceprimar. Au fost analizate obiectivele posibile ale unor proiecte de finanţare privind amenajarea şi dotarea sediului Astrei din fonduri europene prin care spaţiul respectiv să fie dotat cu materiale moderne şi utile acţiunilor educative prestate în interes public. În spaţiul respectiv se va amenaja o expoziţie permanentă cuprinzând aspecte din cei peste 150 de ani ai Astrei, cu precădere din ultimii peste 20 de ani; De asemenea, va fi amenajată biblioteca Despărţământului năsăudean în care intelectualii care doresc să-şi creeze fonduri personale prin donaţii o vor putea face la timpul potrivit. În vecinătatea acestui sediu va avea un spaţiu corespunzător Consorţiul „Pentru o Românie Durabilă” – societate ce are în vedere atrageri de fonduri europene în interesul comunităţii năsăudene.

15 ian: Astra a depus jerbe de flori la busturile Mihai Eminescu şi Veronica Micle: I. Seni, fam. Ioan şi Lucreţia Mititean, Fl. Pleş, I. Lăpuşneanu, Gh. Pleş, fam Romulus şi Valeria Berceni, Romelia Cosma, Crina Nistor (Lic. Silvic), Mihai Cucoş, Macedon Suciu, George Năsăudean, Gavrilaş Livia, Grumezea Nicolae, Pahone Pop, primarul D. Mureşan, Ivaşc Maria, Gh. Dascăl, preoţii Ovidiu Sermeşan, Lucian Greab şi Florin Rusu, diacul George Cârcu, Mariana Gâlici…, mulţime de năsăudeni care au apreciat intervenţiile lirice ale Lucreţiei Mititean şi Floarea Pleş precum şi documentarul prezentat de Ioan Lăpuşneanu. Monitorizare – prof. I. Seni.

16 ian La manifestările organizate de managerii Şcolii Generale „Mihai Eminescu” (director – Bogdan Spiridonică, dir. adj. – Şt. Kovacs, dir. educativ – Victoriţa Costea) au participat şi membrii Astrei – fam Ioan şi Lucreţia Mititean care au prezentat, în calitate de autori, monografia şcolii, familia Grigore şi Florica Marţian, familia Valerica şi Romulus Berceni – dascăli năsăudeni care, în cuvântul lor, au scos în evidenţă rolul şcolii şi al dascălilor formatori în pregătirea zecilor de generaţii; Programul celei dintâi ediţii a Zilelor Şcolii a scos în evidenţă creaţia eminesciană şi locul ei în cultura română. Şi-au adus aportul în frumoasa reuşită profesorii Mărioara Secheli, Ioana Kertesz, Alina Copil, Monica Maghiar, Violeta Rogoz, Ionela Prodan, Vasile Solovăstru, Răzvan Baniai, Vasile Moldovan, Ioan Talpoş şi Doruţ Podobea precum şi tinerii Alexandra Sidor, Alexandru Ionaşc şi Darius Talpoş…

17 ian - Omagiu lui Nestor Şimon – acţiune găzduită de Biblioteca Judeţeană (dir. Mircea Oliv) şi la care au colaborat prof. univ. dr. Gelu Buta, drd. Nicu Bosbiciu (membru Astra C.N.”G.Coşbuc”), dr. Adr. Onofreiu, I. Cordovan, Vasile Tutula – apropiaţi ai Astrei năsăudene ş.m.a.

24 ian. La Colegiul Naţional „G. Coşbuc” (dir. Steluţa Vîju, dir. adj. Marius Lazăr, dir. educ. Speranţa Baba), în pauza mare elevii C.N.”G.Coşbuc” au ascultat şi dansat Hora Unirii împreună cu directorul școlii – prof. Vîju Steluța; De la ora 13 toate manifestările s-au derulat în cadrul catedrei de istorie, socio-umane şi geografie, în Aula şcolii: Pagini de istorie națională - 24 ianuarie 1859, 1859-2012 - 153 de ani de la Unirea Principatelor Române - Moldova cu Țara Românească;

un istoric al evenimentului din 1859 realizat de prof. Vaida Floare; Un concurs gen „Cine ştie câştigă” pe tema ”Mica Unire” a fost realizat de prof. Suciu Sorin. La eveniment au participat elevii claselor a XII-a C, XI S, IX A, IX C însoțiți de profesorii lor. Celorlalți elevi din CNGC li s-a prezentat Mica Unire la ora de istorie. Acţiuni similare s-au desfăşurat şi în celelalte Cercuri ale Desp. năsăudean, din Valea Someşului, a Sălăuţei, Ilvelor...

24 ian . Infiinţarea Cercului Astra la Liceul cu Program Sportiv Bistriţa, prilejuit de evenimentele lunii ianuarie. Astfel, profesorii care au organizat serbarea dedicată lui Eminescu au fost: Fiscutean Călina, Dedean Niculina, Siman Luminiţa si Berinţan Daniela care au pus în scenă poemul Luceafărul, dramatizare reuşită cu elevi din clasele a XI-a şi a XII-a; Prof. Giurgea Alexandra cu elevii săi prezintă sceneta Mos Ion Roata si Unirea iar Hora Unirii este pusă în joc de prof. Galben Călin; Despre Actualitatea-Inactualitatea lui Mihai Eminescu în zilele noastre a vorbit prof. Călina Fiscutean. În continuarea festivităţilor, prof. Ioan Seni – preşedinte, a evidenţiat principalele acţiuni reuşite de astriştii năsăudeni de-a lungul celor peste 20 de ani de existenţă, insistând pe semnificaţia şi amploarea celor 21 de adunări anuale, pe găzduirea a două adunări generale la nivel naţional (1991 şi 2010), pe frumuseţea relaţiilor ce s-au creat cu românii de peste Prut în cele 15 ediţii ale Taberei internaţionale „Acasă la Noi”, pe frumuseţea celor 15 ediţii ale Festivalului ilvean de colinde, port popular şi obiceiuri de iarnă, vorbind despre editarea vol. I, realizat în două ediţii a Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare Ţara Năsăudului etc, etc, acţiuni care n-ar fi existat fără implicarea voluntară şi altruistă a astriştilor năsăudeni. În acelaşi sens a vorbit prof. Romulus Berceni – vicepreşedinte, despre revista Ecologistul şi implicarea cadrelor didactice în activităţile educative la nivelul comunităţilor locale; prof. Ioan Lăpuşneanu – preşedinte Secţiunea Literară – despre frumuseţea lansărilor de carte şi importanţa colaborării la revistele Tribuna ideilor şi Muza someşană; prof. Liviu Păiuş – vicepreşedinte C. Astra Rodna – despre realizarea Muzeului etnografic şi al mineritului din Rodna, despre experienţa astriştilor rodneni şi editarea periodică a revistei Cetatea Rodnei; col. r. Ioan Cordovan – preşedinte al Societăţii Cultul Eroilor – despre cartea Recunoştinţă pentru eroi, edit. Eikon, 2011, în calitate de autor şi eleganţa colaborării cu membrii Astrei năsăudene; prof. Ovidiu Nuşfelean – astrist fondator al Desp. bistriţean, despre paleta largă de afirmare a intelectualilor bistriţeni, felicitând cadrele didactice de la LPS Bistriţa pentru reuşita înfiinţării unui cerc Astra care, împreună cu Cercul de la „Grigore Moisil” vor putea reprezenta mult mai bine Asociaţiunea Astra în ţinutul bistriţean; prof. dr. Gh. Pleş – preşedinte al Secţ. ştiinţifice şi pedagogice Astra, elogiază performerii sportivi ai acestei unităţi şcolare, invitând managerii şcolii să găzduiască în anii viitori Concursul interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”, iniţiat şi realizat în cele 15 ediţii de către Astra năsăudeană. Un salut cald din partea massmediei bistriţene l-a adus Victor Ştir (Mesagerul de BN) iar preşedinta Tudorica Pampa - din partea astriştilor de la „Grigore Moisil” aducea propuneri concrete de colaborare între cele două cercuri, inclusiv un bal al Astrei pentru tinerii liceeni. Un moment deosebit de plăcut al manifestării a fost înmânarea carnetelor de membru Astra şi a diplomelor de merit celor 45 de profesori din şcoală: Augustin Pop – director, Violeta Cristurean – dir. adj., Mihai Fiscutean – dir. adj., Silvia Bumbu – dir. educativ, Romana Fetti, Angela Şteopan, Alexandra Giurgea, Octavean Guiu, Brigitte Pop, Orsolya Nădăşan, Erno Nagy, Mariana Miheştean, Ancuţa Toniuc, Călin Galben, Mihaela Beraru, Iacob Mudure, Hajnalka Stoica, Iuliana Matean, Luminiţa Ujică, Luminiţa Şiman, Calina Fiscutean, Niculina Dedean, Carmen Berinţan, Adriana Salak, Crina Monorean, Iuliana Paşca, Iuliana Chilom, Uliana Stoica, Dana Harpa, Olimpia Pop, Doina Micu, Alina Voica, Maria Cordoş, Cornel Săplăcan, Daniela Nechifor, Nataşa Şomfelean, Gheorghe Şomfelean, Adriana Toderic, Vasile Duda, Doina Pop (Şc. nr. 4), Arabela Guiu (C.N.”L. Rebreanu”), stud. Alina Ceuca (UBB B-ţa), educ. pens. Clara Nicula, ofiţer pens. Petre Nicula, ofiţer pens. Ioan Cordovan. Noul Cerc şi-a ales comitetul de conducere: Romana Fetti – preşedinte, Angela Şteopan – vicepreşedinte, Alexandra Giurgea – secretar, Octavean Guiu – cenzor iar directorii Augustin Pop, Violeta Cristurean şi Mihai Fiscutean – ca membrii de onoare. Acţiunea s-a terminat cu impresiile elegante ale directorului Augustin Pop, într-o atmosferă de înaltă stimă şi respect reciproc.

4 febr. Rebrişoara – acţiune astristă în care a fost evocată viaţa şi opera scriitorului Valer Varvari – distinsă personalitate a culturii contemporane, un apropiat al astriştilor rebrişoreni, dispărut dintre noi, evocare reuşită de prof. Leon Mâti – secretar al Astrei locale; vicepreşedintele Astrei Rebrişoara - Leon Catarig a prezentat CV-urile coloneilor în rezervă Onişor Cârcu, Ioan Cârcu şi Ioan Mureşan cărora primarul comunei – Nicolae Bodiu le-a înmânat Diploma de Cetăţean de Onoare. Aceeaşi calitate a primit-o şi organizatorul manifestării – prof. instr. Leon Catarig al cărui bogat CV a fost prezentat de prof. Leon Mâti. Liceana Liana Bodiu – cls. a XII-a la Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Năsăud a creat un moment artistic superb, recitând din creaţia poetului Coşbuc, binecunoscutele creaţii Duşmancele, Nunta Zamfirei şi Decebal către popor – impresionând auditoriul prin calitatea interpretării şi puterea ei de memorare; Lansarea de carte a completat fericit programul zilei. Prof. Ioan Seni a prezentat volumul autorilor Ioan Mititean şi Leon Catarig Sătenii – o monografie romanţată a satului; prof. Mircea Daroşi (Nepos) – volumul Duminicile pictorului verde a scriitoarei Virginia Brăescu (Bistriţa), iar profesorul Romulus Berceni – propriul său volum Rădăcini.. Despre momentele sărbătorii au vorbit pe larg primarul Nicolae Bodiu, prof. Leon Mâti şi Leon Catarig, Ioan Seni - preşedintele Desp. năsăudean, fam. Ioan şi Lucreţia Mititean, Romulus Berceni, Floarea Pleş, Valer Petrehuş, Grigore Iuga – directorul editurii Venus Star Năsăud, Vasile Tutula (Cluj-Napoca), Emil Cârcu (Bistriţa), Liviu Păiuş (Rodna), Radu Gavrilă – preşedintele Desp. Astra Dej, Mihai Beltag – secretar Astra Josenii Bârgăului.. A fost vizitat Muzeul sătesc – o realizare de suflet a neobositului Leon Catarig. Grupul folcloric al comunei – instrumentişti fam. Petru, Dănuţ şi Nicu Muthi, Oniţa Ciuta, Bianca Pop, Toader Acu.., a încheiat fericit sărbătoarea de la Rebrişoara. Expoziţia pictorului verde Nechita Bumbu din Nepos a încălzit sufletele tuturor participanţilor la sărbătoarea rebrişoreană. Amănunte interesante despre acest eveniment vor fi prezentate într-o pagină de mijloc a ziarului Răsunetul – Realitatea rebrişoreană, supliment promis de primarul Nicolae Bodiu…

5 febr. La invitaţia preotului Leon Pop, corul Deisis din Năsăud (pr. Lucian Greab şi Florin Rusu), dirijor – cântăreţul bisericesc George Cârcu a susţinut programul liturgic duminical din Poiana Ilvei, prilej cu care astriştii locali Ioan Coruţiu – director, Mărioara Buta, pr. Leon Pop, Varvari Ofilar, Alexandru Pop, Alexandru Ureche, prof. Romulus Berceni – vicepreşedinte al Desp. Năsăud au pus în discuţie noi proiecte astriste…

Programul Astrei pe anul 2012 va depinde mult de felul în care fiecare Cerc local se va implica în activitatea de utilitate publică a localităţii sale, va depinde de iniţiativele pe care le au membrii Astrei la locul lor de muncă şi-n cercul spiritual în care se manifestă, va depinde de iniţiativele membrilor conducerii Despărţământului năsăudean şi măsurile pe care doresc să le întreprindă în numele Astrei, va depinde şi de condiţiile asigurate de administraţia locală astfel ca societăţile culturale, inclusiv Astra să se poată afirma în sensul sprijinirii interesului public. Astriştii care-şi doresc consemnate activităţile în evidenţele Astrei ne vor informa în timp util.

Ioan Seni – preşedinte Desp. Astra Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5