Din Raportul DNA/ 2008 la Adunarea anuală a Despărţământului Năsăud Astra, găzduită de Cercul Astra al Colegiului Naţional „Geor

Cea de-a 18-a adunare a Despărţământului Astra Năsăud este găzduită de Cercul Astra al Colegiului Naţional „George Coşbuc”, cu amabilitatea directorului acestui Colegiu – prof. Al. Dorel Coc, membru activ al Astrei năsăudene. Sărbătorim împreună împlinirea a 145 de ani de la înfiinţarea acestei prestigioase instituţii de cultură şi 90 de ani de la moartea poetului George Coşbuc, patronul spiritual al şcolii. Cu acest prilej astriştii năsăudeni au oaspeţi de seamă care reprezintă prestigioase societăţi culturale din ţară (Sibiu, Braşov, Cluj-Napoca, Dej, Blaj, Iaşi…) şi din judeţ. Doresc ca membrii Astrei din Colegiu să aibă acelaşi succes ca şi astriştii care au găzduit adunările generale anuale precedente: 1990 – Năsăud CN”GC”; 1991 – Maieru; 1992 – Sângeorz-Băi; 1993 – Salva; 1994 – Zagra; 1995 – Ilva Mare şi Măgura; 1996 – Sângeorz-Băi; 1997 – Rebrişoara; 1998 – Coşbuc; 1999 – Năsăud oraş; 2000 – Feldru; 2001 – Năsăud oraş; 2002 – Beclean; 2003 şi 2004 – Cristeştii Ciceului; 2005 – Salva; 2006 – Maieru; 2007 – Rebrişoara; 2008 – Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Năsăud.

Analiză SWOT:

Puncte tari:

• Despărţământul Năsăud al Astrei este o asociaţie culturală neguvernamentală cu personalitate juridică, având din 1995 un sediu propriu oferit de C.L.Năsăud, „pe întreaga durată a existenţei acestei societăţi”, în care-şi desfăşoară activităţile cultural-educative…

• La această adunare – 4 oct. 2008 vor fi distribuite 124 carnete de membru Astra, după cum urmează: Cercul Astra al Colegiului Naţional „G. Coşbuc” – 29; Cercul Astra Oraş Năsăud – 45; C. Astra Rebrişoara – 19; Cercul Astra Salva – 21 şi C. Astra Romuli – 10. Sunt în lucru la Sibiu încă 40 de carnete ale Cercului Astra Maieru, încă 28 ale C Astra oraş Năsăud şi 34 ale C Astra Sângeorz-Băi. Încă n-am primit evidenţa membrilor din Valea Ilvelor, Feldru, Zagra, Coşbuc, Rebra sau de la Telciu, Rodna, Dumitra etc, ca cercuri noi.

• Au depus cotizaţia Cercurile Astra Rebrişoara, Maieru, Năsăud oraş, iar Cercul Colegiului „G Coşbuc” va folosi această cotizaţie la organizarea adunării anuale a Despărţământului, pe care o găzduieşte în această zi aniversară…

• Despărţământul năsăudean are în componenţa sa oameni valoroşi care activează atât la nivelul cercurilor, cât şi la nivelul conducerii DNA. Cu aceşti oameni s-au realizat activităţile astriste în cei 18 ani de existenţă; Lunar sau ocazional, astriştii Despărţământului s-au întrunit cu plăcere, neobligaţi de nimeni, în acţiuni pe care, dacă nu le realizau astriştii, nu le realiza nimeni, la nivelul comunităţilor locale, însă marea parte a acţiunilor ASTRA sunt rezultatul unor parteneriate deosebit de reuşite ASTFEL:

• În iunie 2-3 iunie 2007 la Rebrişoara se realiza precedenta adunare anuală, deosebit de bine organizată: expoziţii, sesiune de comunicări, depuneri de coroane, acordarea de titluri de Cetăţean de onoare al comunei, folosirea videoproiectorului, prezentarea rapoartelor – activităţi reuşite de astriştii comunei, autorităţile locale, cadrele didactice – un model de colaborare şi de implicare la nivel local, iniţiat de animatorul Astrei – Leon Catarig (vicepreşedinte C. Astra, consilier local), primarul N. Bodiu, pr. N. Hoha, prof. L. Mâti, V. Rusu: M Ilovan, Şt. Roş, N. Lup..

• În ultimele 4-5 luni membrii Astrei lucrează la Fişele personale ale personalităţilor năsăudene, în vederea realizării Dicţionarului ASTRA… Acţiunea va fi finalizată cu datele pe care le avem despre personalităţile cu numele de la A la H.

• La ediţia a XIII-a a Deniilor eminesciene (21-26 iunie 2007), delegaţia de astrişti năsăudeni formată din fam Valeria şi Romulus Berceni, Emil Nistor, Leon Catarig (C A Rebrişoara), Lucreţia şi Ioan Mititean a parcurs împreună cu românii din diaspora şi din ţară, traseul Iaşi – Hârlău – Botoşani – Ipoteşti – Voroneţ – Alba Iulia – Blaj – Gyula şi retur, vizitând Universităţi, Palate, Muzee, Case memoriale, Biserici, Mănăstiri, Catedrale etc.

• Cea de-a XI-a ediţie a Taberei internaţionale Acasă la noi (25 iulie – 1 aug. 2007) a fost găzduită de Şc. Gen. Ilva Mare (dir. - prof. Ştefan Sas, preşedinte Astra – prof. Pavel Berengea, organizatorul taberei, celelalte cadre didactice) în familii de minunaţi gospodari. Au fost primiţi de primarul Năsăudului, ing. D. Mureşan şi viceprimarul Vasile Pavelea, de cel al Bistriţei – ing. Vasile Moldovan, de IŞJ – insp. g-l adj. Andrei Moldovan, de dir. CJC BN, prof. N Gălăţan, de dir. Muzeului Judeţean – prof. Mircea Prahase… Preşedintele DNA, prof. I. Seni i-a însoţit în acest tur al judeţului, asigurându-le motorina pentru autocar (patron Iugan Emil – Anieş) şi numeroase atenţii prin sponsorii oraşului Năsăud (dir. Dorel Sima - Intex, dir. Ov. Şulea - Somplast, patronul Radu Marţian - Blacteea, primarul D Mureşan, notarul Maxim Pop), iar la Sângeorz Băi sau acasă la Ilva Mare s-au simţit ca-n paradis… Iată ce scrie la despărţire o fetiţă talentată din ansamblul „Baştina”, Străşeni-Chişinău, Otilia Chintea: Vă mulţumim de vorbă bună…/ Vă mulţumim de pâinea caldă/ De apa dulce şi de sare./ Vă mulţumim că ne-aţi primit, / V-aţi bucurat şi ne-aţi iubit./ Şi-acuma că ne despărţim/ Vă mulţumim şi vă iubim./ Nicicând noi nu vă vom uita/ Căci fraţi suntem şi vom lupta…/ Vă mulţumim, dragilor fraţi./ Vă mulţumim că existaţi…/ Iată cuvintele unei fetiţe din Ilva Mare, Loredana Berengea care a găzduit două fetiţe de peste Prut: Când a sosit clipa despărţirii a fost atât de trist…, ne-am îmbrăţişat toate trei şi am început să plângem.. Acuma colaborăm pe internet…, în fiecare zi vorbim pe messenger… Mulţumim Astrei că organizează astfel de tabere, mulţumim părinţilor şi celor ce ne iubesc…

• La 12 august 2007 Cercul Astra Maieru împreună cu Primăria şi CL au organizat dezvelirea monumentului Lupa Capitolina, operă a sculptorului Vlad Prună, dăruită de medicul Gh Tr Dascăl. Astrişti năsăudeni (Dorel Coc, Ioan Seni, fam. Mititean, E. Nistor, V. Cleja, L. Catarig, V Berci, fam Berengea (Ilva Mare) etc şi vererişti clujeni (acad. D. Protase şi Horia Colan, col. dr. V. Tutula şi prof. univ. dr. Crişan Mircioiu, g-l Sever Găină şi prof. univ. dr. ing. Barbu Bălan au susţinut pe astriştii măiereni (în mare majoritate cadre didactice grupate în Astra, în jurul prof. Sever Ursa, Icu Crăciun şi încă ceilalţi peste 40 de membri) în acţiunea lor cultural-educativă.

• A 30-a ediţie a Zilelor Dejului din 24 aug. 2007 a prilejuit o nouă afirmare a astriştilor năsăudeni, invitaţi la simpozionul Cultura populară dejeană: Sever Ursa – Maieru, Liviu Păiuş – Rodna, Ioan Seni – Năsăud, Icu Crăciun – Maieru, Leon Catarig – Rebrişoara…

• În duminica de 16 sept. 2007 se dezvelea în incinta Şc. Gen din Anieş, bustul Iustin Ilieşiu, bust donat şcolii de către medicul Gh. Tr. Dascăl, prilej de bucurie pentru astriştii locali şi oaspeţi - Titus Cărbune, Pavel Ciupe, Sever Ursa, Vasile Borş – primar la Maieru, Vasile D-tru – viceprimar, dir. I. Bindea, insp. şc. dr. Lazăr Ureche şi procurorul Macavei Al Macavei S-au bucurat împreună cu astriştii localnici şi cei din Năsăud: Gh. Tr. Dascăl, I. Seni, V. Prună, V. Cleja, O. Lucuţa, V. Paşcu, R. Sîrbu, L. Catarig..

• Ziua de 21 sept. 2007 rămâne o zi de mare frumuseţe sufletească. Îşi lansa Cartea În vârful peniţei, d-l Ioan Mititean într-o atmosferă astristă de mare preţuire, onorându-l cu prezenţa cei mai apropiaţi prieteni din Cluj-N, Iaşi, Vaslui, Dej, Blaj, Bistriţa, Beclean şi Năsăud…

• În 30 sept. 2007 astriştii Gr. Marţian, R. Berceni, I. Mititean au organizat la Biserica din Luşca Năsăud, cu prilejul vecerniei comune a preoţilor din Năsăud şi Rebrişoara, o lansare de carte: Crin –Triandafil Theodorescu, Traista cu gânduri; R. Berceni, Bumerangul, Ioan Mititean, În vârful peniţei; Gr. Marţian, Idei pedagogice… O acţiune frumoasă…

• La invitaţia CL şi a Primăriei din Josenii Bârgăului o delegaţie de astrişti năsăudeni, prof. I. Seni, I şi L Mititean a participat în 13-14 oct. la un simpozion local, moderat de jurnalistul Adrian Mănarcă, prezentând tema: I Seni, Rolul Astrei în formarea spiritualităţii umane..

• Astriştii năsăudeni – I. Seni, Gh. Tr. Dascăl, R. Berceni, P. Berengea, L. Catarig, V. Cleja şi P. Nemeş au onorat invitaţia la Zilele măierene, 21-22 oct. 2007, implicându-se cu teme interesante la sesiunea locală de comunicări şi lansarea de carte…

• În data de 9 nov. O delegaţie astristă năsăudeană – Gh. Tr. Dascăl, prof. I Seni şi dr. Gh Pleş a participat la inaugurarea Şcolii Gen. din Cristeştii Ciceului, după care au participat la şedinţa de analiză a Societăţii culturale clujene „VRR”…, năsăudenii aflându-se într-o fază avansată a realizării Fişei personalităţilor Astra din ţinutul năsăudean, în vederea realizării Dicţionarului propus de vereriştii clujeni…

• O delegaţie a Astrei năsăudene – prof. Emil Nistor, fam Ioan şi Lucreţia Mititean, fam Valeria şi Romulus Berceni, prof. Pavel Berengea au reprezentat Desp. Năsăud, în zilele de 5-10 nov. 2007 la simpozionul internaţional Românii dinafara graniţelor ţării, desfăşurat la Universitatea din Iaşi şi Cahul, simpozion realizat cu despărţămintele Astra din Iaşi, Străşeni, Oniţcani şi Ţiganca – R Moldova, cu astrişti din Bucureşti, Chişinău, Cluj, Arad, Covasna, Constanţa, Timişoara, Vişeu, Suceava, Belgrad, Viena, Gyula etc.

• Într-un parteneriat select: Primăria Năsăud, Muzeul Grăniceresc, Desp. Astra Năsăud, Societ. Culturală „VRR” Cluj-N, Arhivele St. BN - familia prof. Gr. Marţian, fondator al DNA şi preşedinte al Comisiei de cenzori a Desp. a organizat un simpozion (23 XI 07) dedicat academicianului Iulian Marţian, la cei 140 de ani de la naştere şi 70 de la moarte, moderator fiind – academicianul D-tru Protase; au fost audiate subiecte susţinute de prof. univ. dr. Ironim Marţian, prof. Gr. Marţian, col. dr. Vasile Tutula, prof. dr. Gh. Pleş, prof. I. Lăpuşneanu, I. Seni, Tr. Pavelea, dr. Adr. Onofreiu, dr. Lucian Vaida…

• În 27 decembrie, a III-a zi de Crăciun avea loc la Poiana Ilvei (primar – Ioan Dragotă, dir. Şc. Gen. – prof. Ioan Coruţiu) cea de-a XII-a ediţie a Festivalului ilvean de obiceiuri şi datini de iarnă, festival iniţiat de astriştii ilveni, care valorifică un patrimoniu valoros de obiceiuri de iarnă, port popular şi datini. Instructori: Sevestian Ureche, Lucreţia Ruşti, Savira Dănilă, Mărioara Pop, Măriuca Avram, Doina Buduşan, Ionuţ Giurgean, Reghina şi Ilie Mare, Elena Dănilă, Ionel Oarcăs, Cătălina Lupşan, Pavel Berengea, Dănuţ Lohănel, Ieronim Ureche, Nicu Pralea, Alexandru Ureche, Alexandru Pop, Maria Buta…

• La Maieru, în data de 11 ian. s-a organizat un simpozion internaţional cu participanţi din Nort-Sur-Erde şi Chişinău. Au colaborat Primăria, Şcoala Generală, IŞJ, CCD, CJC BN, iar Astra a fost reprezentată de astriştii locali, de cei din Năsăud, din Iaşi şi din Chişinău… Felicitări fetelor tinere organizatoare: Ancuţa Crăciun, Cristina Hădărău şi Elena Berende…

• Astrişti năsăudeni s-au implicat în simpozionul de la Mărişelu din 8-9 febr. Unde s-au omagiat 90 de ani de la Marea Unire, fiind prezentată şi cartea Năsăudenii şi Marea Unire, autor prof. Ioan Seni.

• 26 II – Inaugurarea Muzeului sătesc şi a sediului Astrei la Rebrişoara, urmată de o sesiune de comunicări realizată de dascălii comunei astrişti şi alţi invitaţi; Au răspuns invitaţiei astriştilor rebrişoreni Leon Catarig, Nicolae Hoha, Nicolae Bodiu, Macedon Ilovan, Leon Mâti, Vasile Rusu, N. Lup şi Şt. Roş astriştii din Năsăud legaţi prieteneşte de meleagurile rebrişorene: prof. I. Seni şi N Bosbiciu, Radu Băeş, fam. I. Mititean şi R. Berceni..

• În luna Martie, 27 s-au marcat 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, prilej pentru astriştii din Colegiu şi din oraş, chiar şi din Valea Someşului să sărbătorească evenimentul în Aula Colegiului, în prezenţa reprezentanţilor APIR, filiala BN (Claudiu Şular, Dănuţ Archiudean, Iosif Uilecan), a ISJ (insp. g-l Mihai Mureşan, insp. g-l adj Daniel Pavelea), a Societăţii „VRR” din Cluj Napoca (col. dr. V Tutula – preşedinte), a colegilor din catedra de istorie/socio-umane (dir. Dorel Coc – moderatorul acţiunii, Fl. Vaida, Paula Burdeţi, Iulia Fecior, Bogdana Filimon, Maria Pop, Leon Pop), a celorlalţi astrişti din şcoală (Dana Chira, N Bosbiciu, Ioana şi Cristi Mâti, Ionică Urs; fam Haitonic, I. Ani, Cârcu Anca, St Vâju, S Costea şi S Catarig, Speranţa, Baba, Cristina Zagrai, Ileana Ştetz. Lansarea cărţii Năsăudenii şi Marea Unire (autor prof. Ioan Seni) a determinat opinii din cele mai plăcute exprimate de acad. D-tru Protase, insp. şc. dr. Lazăr Ureche, dir. Dorel Coc, col. dr. V. Tutula, prof. Sever Ursa, prof. M. Daroşi, R. Berceni, dr. Maria Covaci (Beclean), jr. Şt. Mihuţ (Dej)…

• 9 mai – Ziua Europei – I. Seni - prezentare power point – în Sala festivă a Primăriei Năsăud, în colaborare cu personalul specializat al Primăriei - Dana Fetti şi Carmen Oltean…

• Tot în luna mai (18) conducerea DNA a oferit diplome de merit pentru cele mai autentice costume populare evidenţiate la Maialul elevilor năsăudeni, formaţiilor artistice: Ansamblul Căluşarii (prof. Cristian Mâti, , Mlădiţe năsăudene (înv. Dochiţa Moldovan, prof, Floare Vaida), Romana (Dana Chira, Floarea Vaida). Copiii au primit din partea DNA diplome, dulciuri şi sucuri, prin atragerea de sponsori de către preşedintele DNA – prof. Ioan Seni, sponsorii fiind dir. ing. dipl. Dorel Sima şi patronul Emil Iugan.

• Concursul interdisciplinar Dr Paul Tanco, ediţia a XII-a, 24 mai 2008, găzduit de Şc. Gen. „Ştefan cel Mare” Bistriţa şi organizat de preşedintele Secţ. Ştiinţifice a Desp. Astra Năsăud, prof. dr. Gh. Pleş reprezintă efortul comun a zeci de profesori de română şi matematică din arealul DNA. La fel de solicitantă este şi găsirea premiilor pentru zecile de copii evidenţiaţi. Protopopiatul Năsăud (pr. I Dâmbu), conducerea DNA (prof. I. Seni, prof. dr. Gh. Pleş) şi Fondul Şcolar şi de Stipendii a UCG Năsăud, prin preşedinţii lor prof. I.R.Nistor, Pop Antonel şi Consiliul de administraţie au asigurat premiile şi distincţiile necesare…

• Ediţia a VIII-a a Zilelor Năsăudului a avut loc în zilele de 2-5 iunie 2008. Membrii Astrei au asigurat buna derulare a sesiunilor ştiinţifice legate de două aniversări: 90 de ani de la Marea Unire – moderator academician D-tru Protase, cu teme susţinute de prof. Ioan Seni – prezentare power point, Ironim Marţian, Vasile Tutula şi moderatorul. Lansarea de carte a fost onorată de V. Tutula, R. Berceni, Gr. Marţian, I. Lăpuşneanu, Tr. Pavelea, M. Prahase, I. Mititean, Claudiu Şular, Ioana Precup, Elisabeta Luşcan, Lucian Vaida, Adr. Onofreiu, S. Ursa, L. Păiuş, M Daroşi, Icu Crăciun, Raveca Vlaşin, Nicolae Vrăşmaş… În deschiderea sesiunii, academicianul D. Protase s-a referit la Originile neamului românesc. În 3 VI se va derula al doilea simpozion: 160 de ani de la Revoluţia din 1848, moderată de prof. I. Seni şi col. dr. Vasile Tutula, cu teme susţinute de moderatori, Fl. Vaida, Adr. Onofreiu, T. Tanco, Lucian Vaida… N-au lipsit aniversările sau comemorările anului 2008, tematică moderată de prof. dr. Gh. Pleş, cu implicarea d-lor T. Tanco, C-tin Catalano, R. Berceni, pr. Leon Pop, I. Lăpuşneanu, Gr. Marţian…

• În luna iunie (13) – au fost asigurate premiile anuale ale Astrei, oferite elevilor din şcolile năsăudene care au obţinut media anuală cea mai mare pe profil – informatică, filologie, pedagogic, economic, silvicultură, gimnaziu... Diplomele şi premiile în bani şi cărţi au fost procurate de preşedintele DNA prin sponsorii tradiţionali ai Astrei…

• În perioada 12-16 iunie 2008 o delegaţie a Despărţământului astrist năsăudean – prof. Emil Nistor, fam Romulus şi Valeria Berceni s-au alăturat astriştilor din ţară în manifestările culturale prilejuite de Deniile eminesciene, ediţia a XIII–a: conferinţe, expoziţii, spectacole, lansări de carte, depuneri de coroane şi jerbe pe trasee parcurse de Eminescu: Iaşi, Botoşani, Alba Iulia, Blaj, Cernăuţi, Hotin, Herţa…

• Iulie 17-24 – Tabăra internaţională „Acasă la noi”, cu elevi din raionul Ştefan Vodă, R Moldova; grupul condus de prof. Ana Mihailevschi, Galina Onofrei, Tudorică Roman, Pânzar Veniamin şi ing. Alexandru Mihailevschi – a fost găzduit la Dumitra, prin implicarea cadrelor didactice din Şcoala Generală – dir. Silvia Floroaie, dir. ed. Livia Bozga şi ceilalţi dascăli: Corina Ordace, Mărioara Moldovan, Claudia Avram, primarul Gh. Bălăjan, pr. satului, dascălii din Cepari şi Tărpiu, familiile generoase din localitatea Dumitra. Oaspeţii au fost primiţi cu căldură şi suveniruri de primarul Năsăudului, ing. D. Mureşan, viceprimarul Ov. Maghiar, mai mulţi consilieri locali (prof. R Berceni), de dir. Colegiului Dorel Coc, de preşedintele DNA prof. I Seni care le-a asigurat autocarul pt. turul judeţului prin sponsorul Daniel Ani din Năsăud, de insp. g-l prof. Mihai Mureşan în Sala festivă a IŞJ… ; la sediul Astrei au primit daruri de la patronul Nicu Găitan, iar primarul D Mureşan le-a asigurat şi motorina de întoarcere acasă… Fără Astra această tabără n-ar fi avut loc, iar pe membrii Astrei nimeni nu i-a obligat s-o realizeze, dar altruismul şi voluntarismul lor au întrecut orice aşteptări şi Tabăra va rămâne în mintea copiilor ca un vis frumos, împlinit…

• Tot în aug. 2008 a avut loc la Rebrişoara Memorialul Toderic, o acţiune sportivă organizată de C. Astra Rebrişoara – vicepreşed. Leon Catarig, acţiune susţinută şi de conducerea DNA prin logistica necesară organizării…

• 27-28 sept. 2008 – dezvelirea busturilor Creangă şi Eminescu la Cristeştii Ciceului s-a făcut într-un cadru astrist de înaltă ţinută spirituală în care a fost elogiată donaţia medicului Gh. Tr. Dascăl, atât de astriştii locali, cât şi de autorităţile locale şi invitaţii astrişti din Blaj, Braşov, Cluj, Dej, Săcele, Beclean şi Năsăud.

• 2-4 oct. 2008 – Parteneriat între CN”GC” şi Desp. Astra, C A al CN”GC”, IŞJ, Primăria Năsăud - cu privire la sărbătorirea a 145 de ani de la înfiinţarea Colegiului şi 90 de ani de la moartea lui Coşbuc, prilej de întâlnire cu profesorii univ. de la Sibiu şi Braşov, cu acad. D-tru Protase de la Cluj-N; adunarea anuală a DNA - găzduită de membrii C.A. al CN”GC”.

• Alte puncte tari ce merită consemnate ar fi: relaţiile bune cu alte despărţăminte (Blaj, Dej, Iaşi, Sibiu; cu alte ONG-uri; cu societatea culturală „VRR” Cluj Napoca - preşed. col. dr. V. Tutula ; cu autorităţile locale – primari, consilieri, directori de şcoli, preoţi, biblioteci, case de cultură sau cămine culturale, biserici etc); cu instituţii judeţene implicate în acte de cultură şi educaţie (IŞJ – insp. g-l Mihai Mureşan, Daniel Pavelea ş.a.); Casa de Cultură a Sindicatelor – dir. Al. Câţcăoan; Centrul Jud. de Cultură Populară – dir. Nicolae Gălăţan; Complexul Muzeal Jud. – dir. Mircea Prahase; cu presa locală, judeţeană sau interjudeţeană: Răsunetul – dir. Adrian Mănarcă, Olga Lucuţa, Ioan Mititean, Menuţ Maximinian, Ioan Lazăr, Gavril Moldovan, Ion Moise; Mesagerul de BN – dir. Emil Dreptate, Radu Sîrbu, N. Băciuţ, V. Ştir, C. Cotuţiu, Elena Câmpan..;

• Numeroşi astrişti conduc reviste sau periodice culturale, promovând presa culturală, educativă: Ecologistul (Berceni Romulus), Tribuna ideilor (Gr. Marţian, Dochiţa Moldovan), Muza Someşană (Ioan Lăpuşneanu), Cuibul visurilor (Sever Ursa, Icu Crăciun), Astra năsăudeană (Ioan Seni), Plaiuri năsăudene (Radu Sîrbu), Curier năsăudean (Olga Lucuţa), Cetatea Rodnei (Liviu Păiuş), revistele şcolare din Colegiul Coşbuc (Amalgam – Fl. Vaida, Paula Burdeţi…), Şc. Gen. „Mihai Eminescu” (Şt. Kovaci) etc, etc…

• Parteneriatele Cercurilor astriste sau ale Despărţământului cu Primăriile din arealul DNA: cu primarul Năsăudului, ing. D-tru Mureşan, membru fondator al Astrei năsăudene care contează pe solicitudinea astriştilor din oraş, atât în calitate de coautori ai Monografiei, cât şi ca susţinători ai sesiunilor de comunicări de Zilele Năsăudului, amintindu-i pe Gr. Marţian, P. Raus, Tr. Pavelea, I. Lăpuşneanu, Gh. Pleş, I. Seni, pr. Leon Pop, R. Berceni, I. R. Nistor etc, ca şi pe membrii Societăţii „VRR” din Cluj-Napoca: acad. D. Protase, scriitor T. Tanco, prof. univ. dr. Ir. Marţian, col. dr. V. Tutula etc.; Cu alţi primari: Nicolae Bodiu – Rebrişoara, ing. Petru Şerban – Cristeştii Ciceului; la Salva - Gh. Onul şi viceprimarul Ioan Anghelini; la Dumitra – Gh. Bălăjan; la Telciu, ing. Sever Mureşan, la Feldru – Şt. Sângeorzan, la Ilva Mică – Aurel Horea

• Astriştii au mai onorat sesiunile CL unde se acordau titluri de Cetăţeni de onoare; alţii s-au implicat în reuşita unor granturi şcolare; alţii au organizat memoriale sau concursuri judeţene sau interjudeţene, în special la matematică – prof. Ioan Tebieş, Ioan Ani, Cârcu Anca, Ioviţă Edith, Vasile Rus etc; alţii sprijină serbările religioase din localităţile lor; sau cele dedicate veteranilor, bătrânilor sau pensionarilor; astriştii n-au lipsit de la recenta acţiune a CJC: Fire de tort; alţii se simt bine în Societatea scriitorilor…

• Pentru valoarea acţiunilor noastre astriste suntem sprijiniţi de oameni cu suflet mare, de sponsori generoşi, iar unii dintre noi îşi oferă averea pentru a-şi organiza activităţile prin Astra: dir. Dorel Sima – Intex, patronul Emil Iugan – Mis Grup Anieş, dir. Ov. Şulea – Somplast, patronul Radu Marţian – Blacteea, Nicu Găitan - Granada, medicul Gh. Tr. Dascăl, D-tru Nistor – Rotsin, notarul Maxim Pop, ing. Dumitru Ani, patronul Daniel Ani – AniTour, Malvina Demeter, UCG Năsăud – preşedinţi I.R.Nistor şi Antonel Pop, primarii D-tru Mureşan – Năsăud, N. Bodiu – Rebrişoara, Onul Gheorghe – Salva, Sever Mureşan – Telciu, Al. Anca – Ilva Mare, A. Horea – Ilva Mică, I. Şamşodean – Măgura, Roland Venig – Sângeorz-Băi, N. Anghel – Coşbuc, Gh. Bălăjan – Dumitra, Şt. Sângeorzan – Feldru…

II. Puncte slabe:

• Din nefericire unele cercuri şi unii membri ai Despărţământului trăiesc clipe de imobilism, delăsare, dezinteres, oportunism, inerţie. Sunt dezamăgiţi, sunt derutaţi de ce se întâmplă în ultimii 10-20 de ani; Acceptă greu să mai facă ceva, atâta timp cât instituţii de cultură ce consumă din banii publici au o activitate formală sau nici măcar atât. Într-o zodie a minciunii în care nimeni nu plăteşte pentru răul făcut, orice dezamăgire pare firească, iar decăderea morală pare tot mai accentuată…

III. Oportunităţi:

• Având personalitate juridică am putea accesa fonduri prin programe de finanţare pentru a menţine o publicaţie, pentru a organiza festivaluri, expoziţii, pentru dezveliri de plăci sau busturi, pentru sesiuni ştiinţifice, cenacluri, pentru pliante documentare, monografii şi alte servicii culturale către populaţie etc. Parteneriatele cu CL şi Primăriile, cu CJC şi alte instituţii culturale din ţinut sunt obligatorii, dacă ne dorim şi unii şi alţii acţiuni reuşite…

• Relansarea activităţii de cenaclu la nivelul şcolilor năsăudene şi a şcolilor săteşti pentru a stârni interesul tineretului de a participa la concursurile judeţene sau naţionale de poezie sau a expoziţiilor de desene ori de pictură organizate de Astra şi alte foruri culturale.

IV. Perspective:

• Perspectivele Astrei în general şi a Astrei năsăudene mai cu seamă, vor depinde de calitatea oamenilor care o compun, de obiectivele care-i vor mobiliza viitoarele acţiuni astriste, vor depinde de noile condiţii în care România este membră a Uniunii Europene. Nimeni nu-ţi promovează interesele culturale şi educative, dimpotrivă, fiecare naţiune, fiecare individ îşi protejează valorile culturale şi morale cum ştie mai bine. Rămâne ca şi românii să-şi menţină imaginea de popor latin, inteligent, creştin, cu o istorie eroică, cu reprezentanţi de seamă în cultura europeană şi mondială, cu reprezentanţi demni de toată admiraţia în ştiinţa mondială, în tehnică şi inovaţii, în artă şi sport…

• Astra poate şi trebuie să existe pentru că domeniul ei de activitate o cere şi o impune ca pe o stringentă necesitate. Trebuie găsite însă resorturile unei mobilizări eficiente a resurselor umane şi a energiilor care-i pot aduce satisfacţii.

• Cotizaţia se adună greu, iar pentru diferite donaţii trebuie să alergi mult. Legea însă permite, prin Ordinul din 28 decembrie 2004 ca până la 2% din impozitul pe venitul anului precedent, impozit reţinut deja de stat, să fie oferit unor asociaţii non profit. Le mulţumesc anticipat celor care au şi făcut-o anul trecut, iar mulţi au făcut-o şi anul acesta.

• Merită să realizăm Monografia Astrei năsăudene, chiar dacă am folosi numai rapoartele ultimilor 18 ani, Dicţionare etnoculturale zonale, alte materiale edificatoare…

• CONCLUZII. Prin muncă, pasiune şi multă cutezanţă am reuşit numeroase acţiuni care depăşesc în calitate şi valoare multe activităţi ce cad în responsabilitatea altora. Să strângem rândurile în jurul astriştilor altruişti care se implică voluntar în acţiuni educative de evidentă eficienţă. Să ni-i apropiem cu toată căldura pe toţi cei care pot sluji cu credinţă interesul naţional, să ne implicăm cu eficienţă în viitoarele probleme ale ţinutului năsăudean determinate de noul statut al României, de membru al UE.

„ASTRA continuă să fie cel mai important ONG, o veritabilă instituţie de cultură. O instituţie care, deşi nu are fonduri asigurate, este mai prezentă în viaţa publică şi culturală a multor localităţi decât instituţii cu buget asigurat şi cu personal plătit”. (Nicolae Băciuţ, ONG-uri de formă sau formative?”, în „Mesagerul” nr. 3033 din 10 oct. 2006, p. 9).

Preşedinte Desp. Năsăud Astra,

prof. Ioan Seni

În Proiectul de program, vicepreşedinţii Ioan Mititean, Romulus Berceni, Gh. Tr. Dascăl şi secretarul Radu Băeş au propus acţiuni legate de numeroase aniversări: Ion Creangă – 170 ani, Ilva Mare; Solomon Haliţă – 50 ani, Sângeorz Băi; Nechita Ignat – 180, Salva; Macedon Linul – 140 – Rebrişoara; Iuliu Moisil – 150, Ioan Păcurariu – 140, Năsăud; Silvestru Mureşan – 150, Rodna etc; comemorări: Eminescu, Creangă, Veronica Micle – 120 ani, Năsăud; Gherasim Domide – 100, Oct. Domide – 60, Rodna; Nicolae Drăganu – 70, Zagra; Pavel Gălan – 120, Ilva Mare; Leontin Luchi – 130, Feldru; Nechita Ignat – 110, Salva; Iuliu Moisil – 60, Năsăud etc. Dezveliri de plăci sau busturi: Emil Catarig – Năsăud; Sever Pop – Poiana Ilvei; G-l Onişor Cârcu, Şt. Lupu – Rebrişoara; Liviu Rebreanu – Ilva Mare; Lupa Capitolina – Romuli, Telciu etc.; Parteneriate cu IŞJ, CJC, Muzee, Case memoriale, Biblioteci, CL şi Primării de: Zilele Năsăudului, Zilele Rebrişoarei, Zilele Feldrului, Zilele Telciului, Zilele Sângeorzului, Zilele măierene, Zilele Salvei, Zilele Colegiului; Zilele Coşbuc; Zilele Rebreanu; Ziua Europei; Holocaustul etc. Lansări de carte şi reviste cu membrii Astrei şi invitaţii lor; Festivalul ilvean de colinde, datini şi port – Lunca Ilvei (Flaviu Lupşan – primar, Ionel Balea – director), Şc. Gen. „Mihai Eminescu” Năsăud (I. Talpoş); Hora satului – Ilva Mare (Al. Anca, Berengea Pavel), Zagra (pr. prot. I. Dâmbu, CJC BN); Cenaclu – Scriitori năsăudeni în jurul lui Pituţ – R. Băeş, I. Lăpuşneanu, Gr. Marţian, I. Mititean; Concursul „Dr Paul Tanco” – ediţia a XIII-a – prof. dr. Gh. Pleş; Parteneriate la Deniile Eminescu, Concursul internaţional de creaţie „Veronica Micle” şi Tabăra internaţională „Acasă la noi” cu Desp. Astrei din Iaşi, Blaj, Sibiu, Alba Iulia, Baia Mare, Harghita-Covasna, Dej, Beclean, Cluj şi cele de peste Prut (R Moldova), prin Cercurile şi Secţiunile D Astra Năsăud, Biroul şi Comitetul acestuia. Alte omagieri: Ştefan cel Mare, Gh. Şincai, Anton Pann, N. Bălcescu, E Farago, G. Călinescu, C-tin Noica, V Voiculescu..., în organizarea d-lor I Mititean, R. Berceni, Gh. Tr. Dascăl, R Băeş, I Seni …; Expoziţii de pictură, desene, artizanat…

Biroul DNA.

Sponsorii Adunării anuale a DNA: Cercul Astra al Colegiului Naţional „G Coşbuc”, U.C. Grănicereşti, Fondul Şcolar (I R Nistor, Antonel Pop), Intex Năsăud (dir. ing. dipl. Dorel Sima), primarii: D. Mureşan (Năsăud), Nicolae Bodiu (Rebrişoara), Gh. Onul (Salva), ing. D-tru Ani (Năsăud), candidat de senator Valer Sâmihăian (Năsăud), Radu Marţian (Blacteea), Malvina Demeter (Năsăud), patron Iugan Emil (Mis Group Anieş), Mesagerul (R Sîrbu), Răsunetul (O Lucuţa). Mulţumiri tuturor. Preşedinte,

prof. Ioan Seni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5