Spicuiri din Raportul Desp. Astra Năsăud pe anul 2012 (9 febr. 2013 – Sala festivă a Muzeului Grăniceresc Năsăud)

Cel de-al 23-lea Raport al Despărţământului Năsăud al Astrei Rediviva consemnează faptele individuale sau colective împlinite de astriştii Despărţământului năsăudean la nivelul anului calendaristic 2012.
Am trăit măreţia împlinirii celor 150 de ani în viaţa Asociaţiunii, vom avea tăria să continuăm ceea ce a fost bun în acest secol şi jumătate, mai ales în condiţiile unei globalizări accentuate şi a unei regionalizări pe care ne-o dorim fără mutilări. În evoluţia ei, ASTRA a făcut demonstraţii de conştiinţă românească, a făcut istorie cât timp românii n-au avut ţara lor, şi va face istorie cât timp românii vor avea conştiinţa acestui neam, mai puţin cei cosmopoliţi, care-şi defăimează Neamul şi Ţara sau cei care clachează fie în deznădejde, fie în desfrâu...
Ce poate face “ASTRA” într-o Românie membră a Uniunii Europene, pentru a-şi promova valorile culturale proprii româneşti?
- Poate să-şi folosească valoroasele tradiţii pe care românii le preţuiesc, indiferent unde trăiesc;
- Poate atrage la reunire prin activităţile sale, tot mai mulţi cetăţeni, cu diverse pregătiri profesionale, atât sub titlu individual, cât şi colectiv..;
- Poate organiza reuniuni în Ţară şi înafara ei, acolo unde să-şi valorifice tezaurul cultural, potenţialul turistico-istoric, ideile creative.. ;
- Poate valorifica directiva Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu privire la toleranta interetnică şi atragerea de fonduri europene, pentru dezvoltarea tezaurului moral-uman şi cultural românesc, în ţările unde românii locuiesc dintotdeauna…
În lumina acestor deziderate, ASTRA Năsăudeană Rediviva a reuşit individual sau colectiv, în anul 2012, următoarele acţiuni:
Cercul Astra ORAŞ NĂSĂUD – preşedinte Floarea Pleş, vicepreşedinţi Lucreţia Mititean, Floricuţa Marţian, Valeria Berceni, Ovidiu Maghiar, secretari Livia Gavrilaş, Gicu Andriescu..: 15 ianuarie: Astra a depus coroane de flori la busturile Mihai Eminescu şi Veronica Micle, fiind prezenţi: Ioan Seni (moderator), fam. Ioan şi Lucreţia Mititean, Fl. Pleş, I. Lăpuşneanu, Gh. Pleş, fam Romulus şi Valeria Berceni, Romelia Cosma, Crina Nistor (Lic. Silvic), Mihai Cucoş, Macedon Suciu, George Năsăudean, Gavrilaş Livia, Grumezea Nicolae, Pahone Pop, primarul D. Mureşan, Ivaşc Maria, Gh. Dascăl, preoţii Ovidiu Sermeşan, Lucian Greab şi Florin Rusu, diacul George Cârcu, Mariana Gâlici…; Au prezentat creaţii lirice Lucreţia Mititean şi Floarea Pleş, a vorbit despre Eminescu Ioan Lăpuşneanu.
8 martie: Doamnele Floarea Pleş, Lucreţia Mititean, Florica Marţian, Valeria Berceni, Vica Istrate şi Mariana Stoian – au organizat la „Sălăuţa” un program dedicat Zilei Femeii. Au participat peste 75 de persoane – membri ai Astrei din toate mediile sociale şi culturale – cadre didactice, preoţi, aparatul Primăriei, lucrători din mediul de afaceri, consilieri ai oraşului… Au adus elogii femeii mame, fiice, soţii, colege.. primarul – ing. Dumitru Mureşan, preotul D-tru Sidor, prof. Grigore Marţian, Floarea Pleş, Lucreţia Mititean şi Ioan Seni… Astriştii din oraş şi-au ales ca preşedinte al Cercului pe D-na Floarea Pleş, binecunoscută şi mai ales respectată la nivelul întregului oraş. Se îndeplinea sintagma: Omul potrivit la locul potrivit.
În zilele de 5-6 mai, în cadrul florilegiului literar “Flori de mai năsăudene pe cărări orădene”, astriştii năsăudeni - Floarea Pleş, Lucreţia şi Ioan Mititean, Leon Catarig, Ica şi Vasile Tămaş au participat la Oradea cu lansări de carte şi evocări a Ţinutului năsăudean, fiind primiţi călduros de prof. univ. Iacob Hanţiu, ing. Timoce Traian, George Fetinca cu fiicele sale Larisa şi Andrada, stud. George Florin Rusu, fam. Bulzan, fam. Cleja, fam. Plăian, scriitoarea Ioana Precup cu sora sa Ana, fam. Saveta şi Traian Turşan, Doina Aiciu, Elena Ciuruş.
18 mai - Muzeul grăniceresc (dir. dr. Lucian Vaida) găzduieşte expoziţia de artă artizanală a D-nei Mia Cantor, (“Flori de mai astriste năsăudene”). Aprecieri laudative: Floarea Pleş, Lucreţia Mititean, Florica Marţian, Valeria Berceni, Livia Gavrilaş, Gicu Andriescu... A impresionat frumuseţea bijuteriilor confecţionate din mărgele, perle..;
Luni, 21 mai - Dispariţia dintre cei vii a prof. Ioan Lăpuşneanu – preşedinte al Secţiunii Literare Astra de peste 20 de ani, implicat cu sinceritate în acţiunile astriste educative – adunările Despărţământului, ale Astrei Centrale, activitatea publicistică şi editorială prestată în slujba comunităţii locale şi a Asociaţiunii Astra, activitatea de cercetare şi documentare pentru Monografia oraşului, biografia unor personalităţi năsăudene.. Îl regretă întreaga Astra năsăudeană şi nu numai..
În aceeaşi zi începea vernisarea expoziţiilor găzduite de Muzeul Grăniceresc: cea filatelică – Mircea Calu (Bistriţa), cea de pictură – Carmen Ştefănescu (Târgovişte), Liviu Cioacă (Câmpulung Muscel), Lucian Bichigean şi Ioan Radu Nistor (Năsăud); de medalistică şi numismatică (Marius Chiuzan – dir.”Bistriţa News”. Alte expoziţii de sculptură şi pictură au fost găzduite de Poşta Năsăud, unde s-a realizat şi simpozionul “Poşta Română – 150 ani”.
La Colegiul Economic (director Dorina Chitu, cons. educativ Alis Seni..) avea loc cafeneaua literară cu poeţii Raveca Vlaşin, Maria Bonkzai (Dej), Ioana Precup (Oradea), Veronica Oşorheian (Alba Iulia), Iulius Marius Morariu (Cluj-Napoca) la care au participat elevii şcolii şi numeroşi astrişti – Ioan Seni (moderator), dr. Gh. Pleş, Ana Filip, L. Catarig, Mircea Daroşi..;
Programul sesiunilor de comunicări a fost alcătuit de ing. D-tru Mureşan - primar, prof. Ioan Seni, dr. Adrian, Dana Fetti.. Simpozionul “Astra – cultură şi istorie”, a fost prezidat de primarul D-tru Mureşan, acad. D-tru Protase, prof. univ. dr. Ironim Marţian, prof. univ. dr. Ion Istrate, col. r. Ioan Cordovan şi Ioan Seni, având o tematică variată şi atractivă cu: acad. D-tru Protase, prof. univ. dr. Ion Istrate, prof. Ioan Seni, drd Paul Ersilian Roşca, prof. Grigore Marţian, prof. univ. dr. Ironim Marţian, prof. univ. dr. Iosif Viehman, ing. George Petri (Cluj-Napoca), Veronica Oşorheian (Alba Iulia), Ioana Precup (Oradea), stud. Iuliu Morariu, prof. Ioan Neagoş (Bistriţa), Mircea Daroşi (Nepos), prof. Bindea Florin (Mititei), Vasile G. Dâncu (Cluj-N), pr. Vasile Ciherean (Lunca Ilvei), Flore Pop (Cluj-N)..; col Vasile Măgheruşan, Ioan Cordovan; Lansarea de carte din aceeaşi zi: directorul Editurii Gens latina (Alba Iulia) Virgil Cisteianu prezintă ca autor, volumul “Reporter prin Ţara Năsăudului”; Dr. Ion Istrate (Cluj-), Luiza Iliescu (Bucureşti); Ioan Mititean, Leon Catarig – vol. “Sătenii”; Mircea Daroşi; Elisabeta Luşcan (Leşu), Romulus Berceni – “Ecologistul - 15 ani”;
Astriştii năsăudeni admiră la intrarea în “Comoară”, Troiţa dedicată grănicerilor năsăudeni şi lui Nestor Şimon, troiţă sfinţită de un sobor de preoţi în frunte cu p.c. pr. protopop Ioan Dâmbu şi preoţii Greab Lucian, Florin Rusu, Ovidiu Sermeşan şi pr. Timoftei Găurean;
9 iunie 2012, prof. Ioan Seni – participa la Bicentenarul George Bariţiu, la Sibiu, unde au vorbit despre opera şi viaţa istoricului prof. univ. dr. Dumitru Acu, Î.P.S. dr. Laurenţiu Streza, academicienii Valentin Vlad şi Alexandru Surdu precum şi alţi profesori universitari din Sibiu şi din ţară. Prof. Ioan Seni a prezentat cartea scrisă de Bariţiu Istoria Regimentului grăniceresc năsăudean (1874), 110 pag;
22 iun. - La încheierea anului şcolar 2011-2012 în şcolile năsăudene au fost oferite premiile anuale ale Astrei pentru Media anuală „cea mai mare” pe profil – informatică, filologie, ştiinţele naturii, pedagogic, gimnaziu, silvicultură, ştiinţe economice – premii susţinute de d-nii patroni Dorel Sima şi Emil Iugan;
Delegaţi ai Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul: prof. Maria Barbă, preşedinta Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu”, conf. univ., dr. Axenti Ioana Aurelia, conf. univ. dr. Bălţatu Ludmila, drd Mocanu Anastasia, au fost primiţi de către primarii Mircea Romocea (Năsăud), Ovidiu Creţu (Bistriţa), Nicolae Moldovan (Beclean), Viorel Clapău (Rebrişoara), Horia Aurel (Ilva Mică), Anchidim Pavelea (Runcu Salvei), Sever Mureşan (Telciu), Vasile Dumitru (Maieru), Ioan Szabo (Şanţ), Alexandru Năşcan (Rodna); de către astriştii: pr. Leon Pop (Poiana Ilvei), Floarea Pleş, Tuca Urâte, viceprimar Nicolae Găitan, dir. Dorel Coc (Năsăud), Pampa Tudorica, Dănuţ Archiudean, Vasile Duda, Florin Săsărman, dir. Ioan Rusu (Bistriţa), Ana Filip şi Romana Fetti (Salva), Sever Ursa, Icu Crăciun, Iacob Naroş, Al Raţiu, Ancuţa Crăciun.. (Maieru), Liviu Păiuş, Iacob Guşă (Rodna), Mare Ilie şi Reghina (Ilva Mică), Leon Catarig (Rebrişoara); de directorii Gavrilaş Alexandru, dr. Lucian Vaida, Dan Prahase,Valer Ilovan, C-tin Catalano, George Nechiti, pictorul Nechita Bumbu; de preşedintele CJ Radu Moldovan, Alexandru Pugna, Stelian Dolha, Ov. Victor Frenţ, Remus Lungu..; de universitarii clujeni: conf. dr. Cristian Stan, conf. dr. Denisa Manea, conf. dr. Horaţiu Catalano, dr. Gh. Pleş; de colaboratorii: Ioan Neagoş, Luiza Iliescu, corul „Laudaţio”, pr. dr. George Celsie, prof. Cornel Pop, Maximinian Menuţ, Olga Lucuţa, Radu Sîrbu…
1 Decembrie la Năsăud, depuneri de coroane la Monumentul Eroilor: Primăria, Consiliul Local, CJ, Prefectura BN, Partide politice, Instituţiile locale, Astra năsăudeană. În Program: Te Deum, Cuvântul primarului Mircea Romocea, spectacol artistic. Un grup numeros de astrişti au depus o coroană de flori şi la statuia lui Ferdinand I – regele României în timpul căruia s-a înfăptuit Marea Unire.
5 decembrie. Corul “Laudaţio” al Bisericii ortodoxe nr. 2 Năsăud (preot dr. G. Celsie, dirijor D-tru Buhai), a participat la ediţia a V-a a Festivalul naţional de colinde al UBB, Extensia Năsăud; Organizatori – prof. univ. Horaţiu Catalano şi Denisa Manea, mult apreciaţi de liderii CJ BN Emil R. Moldovan şi Alexandru Pugna;
5 dec. Astriştii năsăudeni admiră Expoziţia de artă florală a medicului Rodica Maria Bolog, organizată la Muzeul Grăniceresc - festivitate la care au participat toţi directorii Muzeelor din judeţ.
6 dec. - în şedinţa festivă a CL, primarul oraşului prof. Mircea Romocea a oferit diploma de Cetăţean de onoare al oraşului, remarcabilului director al „Intex” Năsăud – ing. dipl. Dorel Sima, cel mai statornic susţinător al acţiunilor educative ale Astrei năsăudene, atât pe plan local, cât şi la nivel naţional şi internaţional. Îl felicităm şi noi.
7 dec. la Muzeul „Liviu Rebreanu” Năsăud: întâlnirea astriştilor năsăudeni Ioan Seni, Grigore Marţian, Romulus Berceni, fam. Lucreţia şi Ioan Mititean (Năsăud), Icu Crăciun, Iacob Naroş (Maieru), Liviu Păiuş (Rodna) cu scriitorii din judeţ: Andrei Moldovan – preşedinte, Olimpiu Nuşfelean şi Alexandru Câţcăoan – moderatori, Virgil Raţiu, fam. Victor Ştir, dr. Ostace, Aurel Podaru, Valer Ilovan, custode ş.a.;
Cercul ASTRA oraş are circa 200 de membri şi cotizaţia achitată la zi. Felicitări preşedintei Floarea Pleş – model de lider astrist atât în ţinutul nostru, cât şi la nivel naţional.
Cercul Astra COLEGIUL NAŢIONAL „G. COŞBUC”: Schimbarea directorilor a influenţat şi starea Astrei din şcoală, demonstrându-se încă o dată, că de atitudinea directorului depinde mersul acestei societăţi culturale în şcoală.
24 ian. La Colegiul Naţional „G. Coşbuc” (dir. Steluţa Vîju), elevii au ascultat şi dansat Hora Unirii, au ascultat un istoric al evenimentului din 1859, realizat de prof. Vaida Floare; Un concurs gen „Cine ştie câştigă” pe tema ”Mica Unire” a fost realizat de prof. Suciu Sorin. Acţiuni similare s-au desfăşurat şi în celelalte Cercuri ale Desp. năsăudean, din Valea Someşului, a Sălăuţei, a Ilvelor...
Zilele Năsăudului (20-24 mai), organizate de Primărie (ing. D. Mureşan) şi CL, Casa de Cultură şi Şcolile năsăudene, demarau cu Maialul elevilor năsăudeni (dir. Steluţa Vâju, prof. Dariu Comes, Ioan Seni – “Căluşarii”, Daniela Chira – “Romana”, Florin Persecă – “Someşana”; Astra a premiat cele mai frumoase costume populare; Au mai evoluat formaţii din judeţ, din ţară şi străinătate (Bulgaria, Slovenia..);
De Ziua Colegiului Naţional „George Coşbuc”, 4 oct. 2012, dir. Alexandru Dorel Coc – vicepreşedinte al Desp. Astra Năsăud, a organizat un amplu program educativ pentru liceenii Colegiului, prezentându-le bobocilor de clasa a IX-a succesele generaţiilor anterioare. Au participat membrii catedrei de socio-umane (Floare Vaida, Sorin Suciu..) şi astrişti din oraş invitaţi: Floarea Pleş, fam. Berceni Valerica şi Romulus, fam. Florica şi Grigore Marţian, fam. Lucreţia şi Ioan Mititean,
Dir. Dorel Coc organizează întâlnirea cu artistul Vasile Pupeză, originar din Salva, dar trăitor în SUA şi Bucureşti, care a susţinut un recital din opera poetului G. Coşbuc. Au fost prezenţi şi astrişti din oraş
19 dec. directorul Al. Dorel Coc – vicepreşedinte al Desp. Astra Năsăud organiza Concertul anual de colinde cu invitaţi din Rebrişoara şi Poiana Ilvei la care au participat şi membrii Astrei din oraş – Floarea Pleş, fam. Valerica şi Romulus Berceni, fam. Lucreţia şi Ioan Mititean, Ioan Seni, Liviuţa Istrate, Florin Persecă; astriştii din Şcoală; din Poiana Ilvei – pr. Leon Pop, Sandu Ureche, Ioan Coruţiu, Mărioara Buta, primarul Eugen Benţa; din Rebrişoara – dir. Rodovica Ciuta, cons. educ. Leon Buzilă şi soţia Sanda, Adela Hoha, Veronica Petri, Leon Scridon, fam Nicolae şi Smaranda Lup ş.m.a; Concertul a fost onorat de insp. g-l adj. prof. Mihai Mureşan şi consilierii oraşului Nicolae Cârcu, Petru Drăgan, Dorel Oltean şi Redac Răzvan;
Directorul Al. Dorel Coc şi alţi profesori din Colegiu au predat fişa cu 2% Astrei. La Serbările privind împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea şcolii, Cercul Astra trebuie să se prezinte în plină formă.
Cercul Astra REBRIŞOARA are în jur de 30 de membri, care-şi asumă, prin vicepreşedintele Leon Catarig acţiuni specifice satului.
4 febr. Rebrişoara – organizator Leon Catarig – vicepreşedintele Cercului, a fost evocată viaţa şi opera scriitorului Valer Varvari, (prof. Leon Mâti); Leon Catarig, Onişor Cârcu, Ioan Cârcu şi Ioan Mureşan au primit titlul de Cetăţean de Onoare. Lansarea de carte: Ioan Mititean şi Leon Catarig, „Sătenii”; prof. Mircea Daroşi (Nepos), „Duminicile pictorului verde” a scriitoarei Virginia Brănescu (Bistriţa); prof. Romulus Berceni, „Rădăcini”. Au făcut aprecieri: primarul Nicolae Bodiu, prof. Leon Mâti şi Leon Catarig, Ioan Seni, fam. Ioan şi Lucreţia Mititean, Romulus Berceni, Floarea Pleş, Valer Petrehuş, Grigore Iuga, Vasile Tutula (Cluj-Napoca), Emil Cârcu (Bistriţa), Liviu Păiuş (Rodna), Radu Gavrilă (Dej), Mihai Beltag (Josenii Bârgăului).. A fost vizitat Muzeul sătesc (realizat de Leon Catarig). A fost apreciat Grupul folcloric al comunei; Expoziţia pictorului verde Nechita Bumbu din Nepos a încălzit sufletele participanţilor. Activitatea a fost prezentată într-o pagină de mijloc a ziarului Răsunetul – „Realitatea rebrişoreană”, prin efortul primarului Nicolae Bodiu (condus la cele veşnice în 6 aprilie 2012)
29/30 sept. – ediţia I a Zilelor Şcolii din Rebrişoara, prin omagierea patronilor ei, Iacob şi Ioachim Mureşanu; Localnicii au fost sprijiniţi de preşedintele CJ Radu Moldovan, care a finanţat cartea „Iacob şi Ioachim Mureşanu – patronii spirituali ai Şcolii din Rebrişoara”, autor prof. Leon Muti. Prezenţi la festivităţi: vicepreşedintele Alexandru Pugna, prefectul Nastasia Ani Bob, acad. Emil Burzo (Cluj), prof. univ. dr. Dumitru Acu (Sibiu), d-l Ioan Simionca CJC BN, ing. Mihai Mureşan – consilier judeţean. Primarul Viorel Clapău şi-a primit cu multă căldură oaspeţii şi fiii satului. Au susţinut acţiunea: prof. Rodovica Ciuta – director, Cârcu Domnica – dir. adjunct, Leon Buzilă – consilier educativ, Leon Muti – moderator, Eugenia şi Monica Muti, Adela Hoha – colaboratori la proiect; Mesajul Astrei - prof. univ. dr. D-tru Acu; Despre carte au vorbit: autorul Leon Muti, editorul Vasile G. Dâncu, acad. Emil Burzo, drd Nicolae Bosbiciu – consilier local; Prof. Leon Muti, fondator şi secretar al ASTREI locale, a moderat sesiunea de comunicări, în care au conferenţiat: reprezentanţii „Casei Mureşenilor” din Braşov, alţi astrişti năsăudeni: jr. Pompei Raus, dr. Gh. Pleş, medicul Emil Cârcu. Au fost vizitate şcolile şi bisericile din Centru şi Grui; Preotul astrist Ştefan Roş a transformat Biserica veche din Grui într-un veritabil brand turistic; Spectacolul omagial a fost onorat de Cristian Pomohaci şi ansamblul „Păuniţa” din Sângeorz Băi;
Directorii Şcolii şi primarul Viorel Clapău debutau strălucit la început de mandat.. şi parafrazându-l pe Cristian Pomohaci: „Era plină ulicioara de oaspeţi la Rebrişoara”…
Prin d-l Leon Catarig, cotizaţia celor peste 30 de membri se achită anual, o parte din sumă fiind folosită pentru întreţinerea Muzeului sătesc..
Cercul Astra de la LICEUL cu PROGRAM SPORTIV Bistriţa: La 24 ian. se înfiinţa Cercul Astra la Liceul cu Program Sportiv Bistriţa, eveniment prilejuit de serbarea dedicată lui Eminescu, prin punerea în scenă a poemului Luceafărul; Prof. Giurgea Alexandra cu elevii săi a prezentat sceneta Moş Ion Roata si Unirea iar Hora Unirii este pusă în joc de prof. Galben Călin; Despre Actualitatea - Inactualitatea lui Mihai Eminescu în zilele noastre a vorbit prof. Călina Fiscutean. Prof. Ioan Seni a evidenţiat acţiunile reuşite de-a lungul celor peste 20 de ani de voluntariat, insistând pe cele 21 de adunări anuale, pe găzduirea a două adunări generale la Năsăud (1991 şi 2010), pe frumuseţea relaţiilor cu românii de peste Prut în cele 15 ediţii ale Taberei internaţionale „Acasă la Noi”, pe frumuseţea celor 15 ediţii ale Festivalului ilvean de colinde.., despre vol. I, realizat în două ediţii a Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare Ţara Năsăudului etc. Prof. Romulus Berceni a prezentat revista Ecologistul; Prof. Ioan Lăpuşneanu a vorbit despre frumuseţea lansărilor de carte; prof. Liviu Păiuş (Rodna) a prezentat Muzeul etno şi al mineritului din Rodna; col. r. Ioan Cordovan despre cartea Recunoştinţă pentru eroi, în calitate de autor; prof. Ovidiu Nuşfelean felicită cadrele didactice de la LPS Bistriţa pentru înfiinţarea cercului Astra; prof. dr. Gh. Pleş elogiază performerii sportivi ai unităţii şcolare; Un salut din partea mass-mediei bistriţene l-a adus Victor Ştir (Mesagerul de BN) ca şi preşedinta Tudorica Pampa (Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”). Au fost înmânate carnete de membru Astra şi diplome de merit celor 45 de profesori din şcoală, în frunte cu directorul lor Augustin Pop, Noul Cerc şi-a ales comitetul de conducere: Romana Fetti – preşedinte, Angela Şteopan – vicepreşedinte, Alexandra Giurgea – secretar, Octavean Guiu – cenzor iar directorii Augustin Pop, Violeta Cristurean şi Mihai Fiscutean – ca membrii de onoare.
15 dec. Cercul Astra din LPS BISTRIŢA, preşedinte prof. Romana Fetti şi conducerea Şcolii - dir. prof. Pop Augustin, dir. adj. prof. Cristurean Violeta, dir. adj. prof. dr. Gătej Mircea, consilierul educativ Bumbu Silvia organizau a IV-a ediţie a Simpozionului cu participare naţională: ”Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice” şi Expozitia-concurs de fotografie pentru elevi: „Să redescoperim România”. Au răspuns invitaţiei: Ioan Seni, Romulus Berceni Ana Filip (Salva), Tudorica Pampa - preşedinte Astra Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistriţa. Au colaborat ISJ BN (Ilieşiu Leonida, Iacob Lucica, Unciu Speranta), CCD BN, UBB Cluj-Napoca, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Şc. Gen. nr. 1 Bistriţa, Şc. Gen. „Tiberiu Morariu” din Salva, Şc. Gimnazială Braniştea; Col. Ec. Năsăud, Col. Tehn. Infoel; Au susţinut acţiunea prof. Guiu Octavian şi toţi ceilalţi colegi - membri ASTRA din LPS-Bistrita; Din Chişinău, R. Moldova participau: Roscovan Serafima, Godoroja Tatiana şi anteprenorul din Bistriţa: Cristian Tetcu.
Cercul are 45 de membrii, implicaţi în acţiunile organizate de preşedinta prof. ing. Romana Fetti. Cotizaţia pe anul 2012 este depusă parţial, deşi activităţile lor se ridică la înălţimea dorită. O situaţie asemănătoare se prezintă şi la Cercul Astra de la COL. TEHN. „GR. MOISIL” Bistriţa, preşedintă prof. ing. Tudorica Pampa.
Cercul Astra MAIERU: cu peste 40 de membri, cu activitate constant pozitivă, cu o conducere în care liderii se susţin reciproc (Icu Crăciun, Titus Cărbune, Iacob Naroş, Al Raţiu, Elena Berende, Cristina Hădărău…), îndemnaţi de rafinatul lor apostol – distinsul profesor Sever Ursa. Au întârziat să depună cotizaţia pe anul 2012.
10 martie: sărbătorirea octogenarului Sever Ursa şi a numărului 100 al periodicului măierean „Cuibul visurilor”. Acţiune onorată de scriitorii Teodor Tanco, Cornel Cotuţiu, Liviu Păiuş, Emil Bălăi, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Vasile Gh Dâmbu, Menuţ Maximinian, Emil Dreptate, Victor Ştir, Sandu Al Raţiu, preoţi, jurnalişti, cadre didactice – dir. Cristina Hădărău, dir. adj. Adrian Crăciun, prof. Titus Cărbune, procurorul Macavei Al Macavei, patronul Emil Iugan, coloneii Ionel Cimuca si Vasile Balota, universitarii Valer Scridonesi şi Lazăr Avram, iar din Dej: ec. Radu Gavrilă, prof. Ion Poenaru şi prof. Avram (Chiuza)… Primarul Vasile Borş evidenţiază rolul ziarului Cuibul visurilor la Maieru, cele 100 de numere, dar mai ales rolul pe care l-a avut apostolul satului, profesorul Sever Ursa. A urmat lansarea cărţilor d-lor Teodor Tanco, Liviu Păiuş, Vasile Dâmbu, Grigore Avram, Sandu Al Raţiu, Ioan Mititean şi Leon Catarig.., cu aprecierile lui Iacob Naroş, Cornel Cotuţiu, Vasile Gh. Dâncu, Nicolae Bosbiciu, Maximinian Menuţ, Ioan Seni.. La întoarcere, astriştii din Năsăud şi Dej au admirat lucrările pictorului verde Nechita Bumbu din Nepos. Au fost prezenţi şi astriştii năsăudeni Floarea Pleş, Ioan Lăpuşneanu, Ioan şi Lucreţia Mititean, Livia Gavrilaş, dr. Gh. Pleş şi Leon Catarig (Rebrişoara), Liviu Păiuş, Emil Bălăi, Dan Popescu, Virgil Ureche (Rodna), Pavel Berengea, Maria Mureşan (Ilva Mare), Nicolae Vrăsmaş (Prundul Bârgăului), Valer Pop (Şanţ), Florin Hodoroga (Sg-Băi)…
Cercul Astra SÂNGEORZ-BĂI: Cerc ce se revigorează greu, cu toată bunăvoinţa câtorva sângeorzăni – Zânuca Szabo, Raveca Gaveniuc, Virgil Ciocârlă, Leon Cârdan, Monica Măgurean.. Le lipseşte un lider de talia prof. Traian Ciociu sau Ioan Costea… Ar putea încerca oricare dintre cei amintiţi sau d-nii Băndean, Şteopoaie, Strugar, Cârcu, pr. Jarda, Hodorogea, Cârdan…
12 mai – La semicentenarul Liceului “Solomon Haliţă” din Sângeorz-Băi, organizat de dir. Vasile Şteopoaie au participat şi astrişti din Valea Someşului. Preşedintele Ioan Seni evidenţia rolul dascălului la nivelul comunităţii locale, prin implicarea sa voluntară şi altruistă in miezul problemelor, insistând şi pe reorganizarea Cercului Astra la Sângeorz-Băi, in condiţiile in care oraşul are atâţia intelectuali deosebiţi..;
6 dec. Preşedintele prof. Ioan Seni a adus elogii profesoarei Monica Măgurean, coordonator de Proiect în finanţarea Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare.. Ţara Năsăudului, cu ocazia susţinerii gradului didactic I, pe care l-a finalizat cu calificativul maxim 10 (zece).
Cercul Astra CRISTEŞTII CICEULUI: Cei câţiva membri sprijină la nivel local, acţiunile medicului Gh. Tr. Dascăl – vicepreşedinte al Desp.; N-au achitată cotizaţia pe 2012. D-l dir. Cornel Urian, ceilalţi profesori activi sau pensionaţi, pot activiza mai mult viaţa satului prin Astra, alături de p.c. preot Pompei Mureşan;
15 sept. 2012, la Cristeştii Ciceului se inaugura Monumentul Fiilor Satului – o Cruce metalică de peste 10 m, prin susţinerea financiară a fam. Marius Câţcăoan şi a fam. dr. Gh. Tr. Dascăl. Programul a fost susţinut de: primarul - ing. Şerban Petru, viceprimarul - Oprea Gheorghe, directorul Şcolii - prof. Urian Cornel, profesorii Nadia Urian,. Chirtoş Leontina, Râpan Aurel, Butoi Ancuţa, educatoarea Runcan Mihaela, Ana Tătar, familia prof. Meruţiu şi numeroşi fii ai satului, fanfara din Telciu (dirijor prof. Ioan Mureşan).
Cercul Astra BÂRGĂU, cu Adrian Mănarcă, Niculae Vrăsmaş, Mihai Beltag, Deac Remus, Iacob Groze, Leonida Ştefănescu, fam. Savetuca şi Gh. Mureşan ş.m.a. şi-au omagiat „martirii de sub Heniu”, semn al recunoştinţei generaţiilor de astăzi pentru rezistenţa înaintaşilor; Şi-au achitat cotizaţia anuală;
Cercul Astra ILVEANĂ: cuprinde cel puţin 10 membri pe fiecare localitate, care se implică la nivelul fiecărei comunităţi locale. Sunt bine cunoscuţi prin Festivalul ilvean de colinde, obiceiuri de iarnă şi port popular, desfăşurat anual la 27 dec; ediţia a XVII-a s-a desfăşurat în 2012 la Leşu: primar Ioan Pop, care a oferit daruri pentru toate grupurile de colindători, inclusiv o masă caldă; Nicolae Lupşan - preşedinte Cerc Astra Leşu, organizator şi moderator; Dorel Rauş - dir. Şcolii, Maxim Pralea dir. Cămin Cultural, pr. Ioan Mihăilă, prof. Elena Lupşan, Mariana Bosbiciu, Radu Todică – instructori, ş.a. Prezentatoare – d-ra Bianca Pop; Gazdele s-au prezentat cu grupuri de colindători, Pluguşorul, interpreţi valoroşi de colinde; Lunca Ilvei: cu grupul de colindători şi solistele Camelia Maftei, Amalia Gabor, Roxana David, Maria, şi Melinda Brumă, pe acompaniament de taraf; Măgura Ilvei: cu grupul „Cetiniţa”: colaj de colinde autohtone şi teatrul religios „Irodul”; Leşanca Sabina Leonte Alb, cu fiica sa Alexia, venite din Oradea au prezentat colinzi vechi culese de la bătrânii din Leşu; Din jud. Mureş a fost prezent grupul de colindători „Nirăştenii”, din oraşul Ungheni, cu colinde străvechi româneşti; Ilva Mare: cu obiceiul „Şezătoarea” şi „Belciugarii”; Poiana Ilvei: cu grupul „Irozii” şi un colaj de colinde; Au adus elogii atât gazdelor cât şi grupurilor de colindători, d-l deputat Stelian Dolha, primarul Eugen Cristian Benţa care anunţa publicul că ediţia anului 2013 va fi organizată de Poiana Ilvei; prof. Ioan Seni mulţumea tuturor pentru efortul făcut, atât în organizare, cât şi în deplasarea formaţiilor; îi felicita pe micii colindători pentru repertoriu şi portul bătrânesc; îi felicita pe instructorii acestor copii; crede că ilvenii sunt prea ambiţioşi ca să renunţe vreodată la acest Festival şi dacă primele 17 ediţii au fost mai grele, următoarele vor fi mai uşoare şi mai frumoase; A oferit Diplome de merit ale Astrei năsăudene tuturor primarilor, directorilor de şcoli, instructorilor, consilierilor educativi care susţin continuitatea acestui Festival. A fost însoţit de Floarea Pleş, Ioan Mititean, Leon Catarig, Lucreţia Mititean, Mihai Cucoş, Macedon Suciu, Grigore Lungu şi familia pictorului Nechita şi Maria Bumbu din Nepos. Felicitări primarului Ioan Pop şi familiei sale, D-lui Nicolae Lupşan, familiei sale şi tuturor leşenilor care s-au implicat altruist şi voluntar în reuşita acestei ediţii;
Astrişti năsăudeni implicaţi în ALTE ACŢIUNI EDUCATIVE:
16 ian: Ioan şi Lucreţia Mititean au prezentat, în calitate de autori, Monografia Şcolii Generale „M. Eminescu”; Au participat şi fam. Grigore şi Florica Marţian, fam. Valerica şi Romulus Berceni.
15 febr. 2012: Astriştii năsăudeni Lucreţia şi Ioan Mititean, alături de Leon Catarig, Toader Acu şi Oniţa Ciuta (Rebrişoara) au fost prezenţi pe postul AS TV Bistriţa, moderator Menuţ Maximinian, unde şi-au prezentat cartea Sătenii (În vârful peniţei, vol. IX), referitoare la rebrişoreni
24 febr: Astriştii năsăudeni: Liviu Păiuş (Rodna), Sever Ursa, Iacob Naroş, Icu Crăciun, Sandu Al Raţiu (Maieru) şi Nicolae Bosbiciu (Colegiul Naţional ”G. Coşbuc)” au participat la sărbătoarea revistei „Mişcarea Literară”, revistă susţinută de CJ BN.
La 1 martie, în Răsunetul, nr. 5952, pag. 5, dir. Menuţ Maximinian anunţa succesul scriitorului Ioan Mititean, de a fi primit în Liga Scriitorilor din România, filiala Cluj/Napoca;
Astriştii năsăudeni şi bistriţeni participau la a XVII-a adunare generală a Desp. „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, un adevărat congres al românilor din Estul ţării. Au fost prezenţi astrişti din ţară: Iaşi, Sibiu, Piatra Neamţ, Alba Iulia, Vatra Dornei, Botoşani, Năsăud, Dej, Harghita-Covasna, Constanţa, Bucureşti.., din Basarabia (Chişinău, Ştefan Vodă, Aninii Noi, Edineţ, Ermoclia, Căuşeni, Ialoveni, Străşeni, Cimişlia, Criuleni, Cahul, Ismail..), din Ucraina (Cernăuţi, Herţa..), Serbia (Valea Timocului..) sau Transnistria (Grigoriopol..). Moderator - prof. ARETA MOŞU – o regină a Astrei contemporane în jurul căreia se manifestă cu încredere şi speranţă toţi astriştii din ţară şi dinafara ţării… Din judeţul nostru: Ioan Seni, Ana Filip (Salva) şi delegaţi astrişti bistriţeni: Dănuţ Archiudean (Colegiul Tehnic „Gr. Moisil”), Mariana Nagy (Infoel) şi Romana Fetti (LPS). Au fost audiate rapoartele anuale, conferinţe, expoziţii, lansări de carte, inclusiv nr. 100 „Cuibul visurilor”; În sala „Eminescu” a Univ. „Al. I. Cuza” a fost audiat Dan Puric vorbind despre cartea sa „Fii demn”! Au fost vizitate Muzeele memoriale Mihail Kogălniceanu şi Petre Poni;
26 IV membrii Astrei Iacob Naroş, Icu Crăciun, Al. Raţiu din Maieru, Liviu Păiuş din Rodna şi Ioan Seni din Năsăud – au participat la „Întâlnirile Clubului Saeculum”, din Beclean cu prof. clujean dr. Alexandru Laszlo, care a abordat tema „Cu Dante în Purgatoriu”, acolo unde sunt puşi la locul potrivit cei leneşi, aroganţi, invidioşi, mânioşi, accidioşi, zgârciţi, risipitori, lacomi şi luxurioşi – păcate atât de specifice Raiului pământesc, polarizat prin bunăvoinţa politicienilor în raiul celor bogaţi şi iadul celor săraci...
Simpozionul de marţi, 22 mai - Zilele Năsăudului, a fost dedicat personalităţii lui Nestor Şimon, secretar al fondurilor grănicereşti năsăudene. Acţiunea a fost prezidată de primarul D-tru Mureşan, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta (Bistriţa), prof. univ. Vasile Dobrescu (Tg. Mureş), prof. Mircea Prahase, dr. Adrian Onofreiu, dr. Lucian Vaida. Au conferenţiat dr. Adrian Onofreiu, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Jr. Raus Pompei, Mircea Prahase, Liviu Păiuş, dr. Claudia Sabău, Niculae Vrăjmaş, dr. Lucian Vaida, Ioan Seni, directorul CJC Vasile Şomlea, scriitorul Teodor Tanco, care militează pentru un Monument al Grănicerimii năsăudene; Au fost lansate cărţile: Nestor Şimon – “Restituiri”, de Adrian Onofreiu, “Petiţii din graniţa năsăudeană..” – de Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, “Contribuţii documentare privind istoria Regimentului grăniceresc năsăudean”, de Ioan Bolovan şi Adrian Onofreiu. Alte cărţi şi reviste: Niculae Vrăsmaş – “Anuarul bârgăuan”, Ioan Seni – “Studii şi cercetări etnoculturale” nr. XVII (realizat de prof. Mircea Prahase) şi “Almanahul cultural-ştiinţific Virtus Romana Rediviva” nr. XIII (realizat de prof. univ. dr. Ironim Marţian), Romulus Berceni – “Rădăcini”, Icu Crăciun, Iacob Naroş (Maieru) – “Cuibul visurilor” nr. 100, Cornel Cotuţiu (Beclean) – “La noi”...;
În ultima zi năsăudenii s-au bucurat de dezvelirea unei troiţe dedicate eroilor din Luşca – p.c. pr. Crin Triandafil Theodorescu, şi de gala laureaţilor festivalului «De Ispas la Năsăud»;
La Festivalul de muzică corală sacră “Tudor Jarda”, ediţia a IV-a, a participat Corul “Deisis” din Năsăud (pr. Lucian Greab şi Florin Rusu, dirijor – G. Cârcu), alături de cei din Şomcuta Mare (Maramureş), din Câmpulung Moldovenesc şi cei din Hunedoara.
Prof. Ioan Seni participa în 30 mai la susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului I a prof. Ioan Neagoş (Şieuţ) – preşedintele Consorţiului pentru o Românie Durabilă, prilej de a evidenţia implicarea acestuia în accesarea de fonduri europene în folosul comunei, în activitatea de cercetare, dar şi de susţinere a programul anual educativ al Taberei internaţionale “Acasă la noi”...
DENIILE EMINESCU: 31 mai – 7 iunie: Delegaţi din judeţ: prof. Ioan Seni, Ana Filip (Salva), Olimpia şi Leon Cârdan (Sângeorz-Băi), Gavril Moldovan şi Alexandru Bar (Bistriţa) au participat la cea de-a XVIII-a ediţie a Deniilor Eminesciene, pe traseul Iaşi – Chişinău – Ialoveni – Anenii Noi – Căuşeni – Zaim – Odesa – Cetatea Albă – Ismail – Cahul. La Iaşi: vizitarea Muzeului Literaturii Române; audiaţi acad. Alexandru Zub şi conf. univ. dr. Bogdan Creţu; Au fost lansate mai multe cărţi şi Revista română nr. 2/2012, anul XVIII; S-au depus jerbe de flori la bustul şi Teiul lui Eminescu, iar fanfara elevilor din Liceul «Principesa Natalia Dadiani» Chişinău, R. Moldova a prezentat un recital eminescian; La fel şi la Chişinău, la bustul Eminescu şi la Statuia lui Ştefan cel Mare: concerte corale, recital de poezie eminesciană, dansuri populare cu elevi ai Liceului “Petre Ştefănucă” din Ialoveni (director – prof. Vera Bălan). Au transmis mesaje – Areta Moşu, prof. univ. dr. Doru Scărlătescu (Iaşi), Ioan Seni (Năsăud), pr. Ioan Moraru (Gherla), Onuc Nemeş (Sibiu), dr. Luminiţa Cornea (Sf. Gheorghe). Cazarea - în familii..; La Anenii Noi (lângă Nistru) s-a făcut donaţie de carte din partea delegaţilor din Ţara Mamă (Iaşi, Sf. Gheorghe, Sibiu, Gherla, Năsăud, Bistriţa, Botoşani, Salva, Sângeorz-Băi, Braşov...). Ne revedeam cu preşedintele Astrei locale Octavean Zelinski, primit cu grupul său de copii la Rodna şi Ilva Mică în anul precedent (2011) în Tabăra internaţională “Acasă la noi”... Am depus flori la bustul Eminescu, iar la Şerpeşti ne-a impresionat Monumentul eroilor căzuţi la datorie (1944). A fost vizitat muzeul oraşului şi urmărit festivalul de muzică populară “La Nistru la Mărgioară”; La Căuşeni - aceeaşi primire călduroasă, la “Zilele oraşului”; Am depus flori la bustul Eminescu; La Zaim ne-a impresionat Muzeul memorial “Alexandru Mateevici”; O întâlnire plăcută cu primarul, cu autorităţile locale, şi cu preşedinta Astrei locale “Valul lui Traian” – Lidia Jubea... O bogată donaţia de carte.. La Odesa, la bustul lui Eminescu n-am avut voie să punem flori! La Cetatea Albă, lipsea Stema lui Ştefan, pe care au dus-o la Odesa pentru reparaţii şi nu mai este !!! Astăzi Cetatea este cucerită de cei care-i fură şi mutilează istoria. La Ismail ne-a impresionat programul artistic românesc prezentat de elevii şi studenţii din zonă. La Universitatea « B. P. Haşdeu » din Cahul ne-am bucurat de o primire deosebită, atât din partea profesorilor universitari, cât şi din partea astriştilor locali. Spectacolul de cântece şi dansuri populare a însufleţit întreaga întrunire; Donaţia de carte a încununat momentul întâlnirii… Donaţia noastră a fost susţinută de vrednicii directori Dorel Sima şi Emil Iugan, pe lângă alte donaţii particulare.
La 16 iunie reuşea cea de-a XVI-a ediţie a Concursului interdisciplinar “DR. PAUL TANCO”, concurs organizat de prof. dr. Gheorghe Pleş – preşedinte al Secţ. Şt.- pedagogice Astra; Şcoala gazdă Telciu s-a mobilizat exemplar prin dir. Homei Domnica, Mureşan Daniela – dir. adj., Daniela Tomi – dir. educativ şi toţi dascălii Grupului Şcolar care au asigurat primirea copiilor oaspeţi în familii, un program artistic atractiv: „În şezătoare la Telciu”, „Carnavalul florilor şi al gâzelor”, „Sânzienele Telciului”… Au participat peste 220 de copii însoţiţi de dascălii lor provenind de la Şcolile din Telciu, Anieş, Beclean, Bistriţa Năsăud, Coşbuc, Ilva Mare, Lechinţa, Lunca Ilvei, Maieru, Măgura Ilvei, Nimigea de Jos, Poiana Ilvei, Prundul Bârgăului, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Salva, Sângeorz-Băi, Spermezeu, Şanţ. S-au acordat peste 50 de premii şi menţiuni asigurate de Primăria şi CL Telciu;
24 iun. – 1 iul., cea de-a XVI-a ediţie a Taberei internaţionale „ACASĂ LA NOI” a fost găzduită de Grupul Şcolar „Sf. Maria” Bistriţa (dir. Doina Tat), unde au fost cazaţi cei 50 de copii şi adulţi de la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chişinău (dir. Ana Gherghiţă) şi de la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender/Thighina (dir. Maria Roibu) – R. Moldova. În cele 7 zile, grupul de oaspeţi a cunoscut municipiul Bistriţa cu obiectivele sale turistice; la Centrul Militar Bistriţa s-au integrat într-un spectacol comun de folclor; La CJ s-au întâlnit cu preşedintele Radu Moldovan şi au primit numeroase donaţii de carte..; Grupul a participat la serbările medievale ale Bistriţei; Oaspeţii au fost bine primiţi de Primăriile din Bistriţa (Mihai Ruşti), Beclean (primar Nicolae Moldovan), Năsăud (primar Mircea Romocea), Telciu (primar Sever Mureşan), Ilva Mică (primar Aurel Horea).. Grupul a vizitat Casele memoriale Coşbuc şi Rebreanu, Muzeul „Cuibul visurilor” Maieru, Muzeul mineritului din Rodna, Parcul Naţional Munţii Rodnei (vizionare power-point), Muzeul Grăniceresc din Năsăud, Casa „Pictorului verde” din Nepos, Muzeul etnografic „G. Nechiti” din Ilva Mică, Peştera „Izvorul Tăuşoarelor” (vizionare power-point) Rebrişoara, Complexul turistic Figa şi Herghelia de cai din Beclean, Complexul turistic Piatra Fântânele, Salina Praid, Stâna din Peica/Şieuţ, Cimitirul vesel Săpânţa, Muzeul terorii din Sighet, Complexul Bârsana, Monumentul de la Moisei, Staţiunea Borşa… Grupul a fost însoţit de Remus Lungu (CJ BN), Ioan Seni, Ioan Neagoş, Luiza Iliescu, Florin Săsărman, Vasile Duda, Tudorica Pampa, Dănuţ Archiudean, dr. Alex. Bar ş.a. membri ai Astrei.
4-5 aug. - „Zilele Grănicerului monorean”. Invitaţi de scriitorul Teodor Tanco, au conferenţiat: dir. Alexandru Gavrilaş (Bistriţa), Hanna Bota, dr. Vasile Tutula, Vasile Lechinţan, drd Cosmin Bucilă, (Cluj-Napoca), Ilie Şandru (Topliţa), Ioan Seni, Grigore Marţian, Raus Pompei, dr. Gh. Pleş (Năsăud), Icu Crăciun (Maieru), Liviu Păiuş (Rodna), Viorel Rus (Bistriţa), Mircea Mihail, Pop Tămaş (Tg. Mureş)..; A fost lansat şi volumul „Soldaţi fără arme”, ediţia a III-a adăugită şi revizuită. La manifestări au participat şi alţi năsăudeni - Adriana Lupoaie, Ioan Radu Nistor, Valentin Gălăţan, Sandu Al. Raţiu, Victor Ştir, Iacob Naroş. Preotul Marius Avram şi astriştii locali au susţinut manifestările iniţiate şi moderate de distinsul scriitor Teodor Tanco.
Ioan Mititean şi Lucreţia Mititean au participat la medalionul literar de la Cluj unde li s-a oferit Diploma de Onoare a Ligii Scriitorilor pentru merite deosebite în domeniul scrisului; La Iaşi au lansat cartea „Cântecul mi-e tare drag”, dedicat cântăreţei Maricica Mihoianu.
Astriştii Ioan şi Lucreţia Mititean, Ioan Seni, prof. Mare Ilie şi Reghina – C. Astra Ilva Mică (12 oct), şi alţi astrişti din Beclean, Gherla şi Dej au participat la lansarea cărţii „Labirintul din amurg”, autor juristul Ştefan Mihuţ – vicepreşedinte al Astrei Dej.
SÂNGEORGIU DE PĂDURE, judeţul Mureş, în zilele de 26-28 oct. 2012, a găzduit cea de-a 107-a adunarea generală a Astrei, sprijinită de C. J. şi Prefectura Mureş; Delegaţii năsăudeni: Ioan Seni, Floarea Pleş, Vica Istrate, Gh. Traian Dascăl au admirat: lansarea de cărţi şi reviste, vernisaje de expoziţii, sesiunile ştiinţifice; Au prezentat un cuvânt de salut delegatul Academiei Române – acad. Valentin I. Vlad, delegatul Camerei Deputaţilor – Cristian Sorin Dumitrescu, delegatul Univ. Creştine «Dimitrie Cantemir» Bucureşti – prof. univ. dr. Adriana Corina Dumitrecu – rectorul Universităţii, delegaţii Astrei din Cahul, Iaşi, Năsăud. Au conferinţiat: Dr. Ioan Ranca, Elena Mihu, prof. univ. dr. Victor Grecu, prof. univ. dr. Liviu Sofonea, prof. univ. dr. Elena Macavei, dr. Ioan Lăcătuşu ; În Secţiunea I au conferenţiat prof. Emilia Feier (Sângeorgiu de Pădure), prof. Areta Moşu (Iaşi), prof. Ionel Covrig (Târnăveni), Lazăr Lădariu şi Dimitrie Poptămaş (Tg. Mureş), prof. Rozina Ghiorghioni (Oţelul Roşu, Caraş Severin), prof. Silvia şi Ioan Pop, prof. Ana Hinescu (Blaj); În Secţiunea a II-a, moderatori - lector univ. dr. Mioara Bud, (Sibiu) şi prof. Ioan Seni (Năsăud) au conferenţiat: Dr. Victor Durnea (Iaşi), ec. D-tru Borţan, lector univ. dr. Maria Bud, prof. Ion Onuc Nemeş (Sibiu), col. dr. Ioan Roman (Sf. Gheorghe), prof. Ioan Seni, Floarea Pleş, medic Gh. Tr. Dascăl, ec. Vica Istrate (Năsăud), asist. univ. dr. Claudia Bucura (Sibiu), prof. dr. Diana Tocaciu (Blaj), prof. univ. dr. Aurel Papari (Constanţa). Sâmbătă, 27 oct., la Sângeorgiu de Pădure: un Te Deum la Biserica ortodoxă română; dezvelirea plăcii înv. Victor Pop, depunere de coroane la Monumentele eroilor neamului..; ediţia a V-a a Festivalului jocului, obiceiului şi cântecului popular «Pe Mureş şi pe Târnavă» în care au evoluat copii, maturi, însuraţi, familii în care se păstrează cu sfinţenie pe lângă limba română, obiceiurile şi tradiţiile româneşti.. Astriştii de pe Mureş şi Târnave vorbeau despre zona Mureş – Târnave ca despre o Vale a Plângerii.. A impresionat Raportul anual, Programul anual de activităţi, Rezoluţia adunării… Comisia de reţinere a propunerilor (Ioan Seni - Năsăud, ec. Radu Gavrilă – Dej, Ionel Covrig – Târnăveni) a reţinut numeroase propuneri: adaptarea managementului Astrei zilelor în care trăim, revizuirea Statutului şi Regulamentului Astrei în vederea adaptării Astrei la condiţiile oferite de Uniunea Europeană; oportunitatea abordării unor relaţii noi cu autorităţile locale, judeţene sau naţionale în folosul comunităţilor locale sau judeţene prin fonduri atrase; susţinerea acţiunilor unioniste din Basarabia; protejarea drepturilor minoritarilor români atât în ţară cât şi înafara ţării; colaborare mai consistentă cu Academia Română, universităţile din ţară, cu alte societăţi sau instituţii culturale, cu mass media românească, cu românii de pretutindeni…
Preşedintele Asociaţiunii – prof. Dr. D-tru Acu a adus mulţumiri tuturor membrilor Astrei, felicitându-i pentru cât au reuşit să ofere ţării prin Astra. În noua conducere a Astrei Centrale au fost aleşi: ca preşedinte – prof. univ. dr. Dumitru Acu, ca vicepreşedinţi: prof. Ion Onuc Nemeş; prof. univ. dr. ing. Octavean Bologa; ec. Dumitru Borţan; prof. Areta Moşu, prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, rector Univ. “Dimitrie Cantemir” Bucureşti ; secretar I - lector univ. dr. Maria Bud; secretar II – prof. Paul Gruian; preşedinte al Comisiei de cenzori – ec. Vica Istrate (Năsăud); preşedinţi de secţiuni: literară – prof. univ. dr. Victor Grecu; pedagogică – prof. univ. dr. Elena Macavei; de tineret – prof. Alin Munteanu; tehnică – prof. univ. dr. ing. Octavean Bologa; economică – ec. Radu Gavrilă (Dej); ştiinţifică – prof. univ. dr. Dumitru Acu; În Comitetul Central al Astrei mai intră toţi preşedinţii de despărţăminte şi încă un membru la fiecare o sută de membri/despărţământ. În acest fel, din Desp. Năsăud avem în Comitetul Central al Astrei pe: prof. Ioan Seni, Floarea Pleş – preşedinte or. Năsăud (200 membri), prof. Dorel Coc (Şcolile năsăudene); prof. Pavel Berengea (localităţile ilvene); prof. Ana Filip (zona Salva, Coşbuc, Telciu, Romuli); Sever Ursa (zona Maieru, Anieş, Rodna, Şanţ şi Sâng. Băi); prof. Leon Catarig (pentru Rebrişoara, Rebra, Parva, Nepos); prof. ing. Tudorica Pampa (pentru Bistriţa); medic Gh. Traian Dascăl (pentru Cristeştii Ciceului, Lechinţa şi Dumitra); prof. dr. Gh. Pleş, preşed. al Secţ şt-pedag.
Prof. Ioan Seni a primit “Premiul pentru Literatură “Octavean Goga” al ASTREI pe anul 2011 şi a fost declarat MEMBRU de ONOARE al Asociaţiunii ASTRA.
12 Dec. astriştii Ioan Seni, pr. Giorgică Cira, prof. drd. Nicolae Bosbiciu, dr. Gh. Pleş, Icu Crăciun, Iacob Naroş, Liviu Păiuş, au participat la întâlnirea Clubului „Saeculum” din Beclean – preşedinte scriitor Aurel Podaru, cu scriitorii Runcului – Vasile Dâncu, Vasile G. Dâncu, Ioan Pintea şi Grigore Pop, la care au mai fost prezenţi Virgil Raţiu, Marcel Săsărman, Valentin Falub, Radu Zăgreanu, Ştefan Mihuţ (Dej), Mircea Cupşa, Anchidim Pavelea (primar) G. Moldovan (Bistriţa);
14 dec. la Muzeul Grăniceresc Năsăud – dir. dr. Lucian Vaida, membrii Astrei sărbătoreau pe cercetătorul Mircea Prahase, la cei 65 de ani ai săi. S-au adus elogii pentru volumul „Convergenţe etnoculturale In honorem Mircea Prahase”, 2012, 358 pag. şi aprecieri laudative de către prof. univ. dr. Vasile Dobrescu (Tg. Mureş), Cornel Cotuţiu (Beclean), Nicolae Gălăţan (Bistriţa), Ioan Mititean, Ioan Seni, Floarea Pleş, Romulus Berceni, Claudia Petean Sabău, pr. Crin Teodorescu (Năsăud), Maria Mureşan, Pavel Berengea, Veronica Oşorheian, Valer Petrehuş (Valea Ilvelor), Mircea Daroşi (Nepos)..;
Cercul Astra Mititei (preşedinte – prof. Florin Bindea) este cu cotizaţia la zi; Cotizaţia membrilor de la Salva a fost folosită parţial de preşedinta prof. Ana Filip la primirea în ospeţie a prof. univ. de la Univ. „B.P.Haşdeu” din Cahul, R. Moldova, restul a fost predată la Despărţământ; La Coşbuc, Telciu şi Romuli se impune revigorarea filialelor; Aceeaşi situaţie este la Rebra, Dumitra, Nepos şi Parva; Rodna are un cerc puternic, de peste 40 de membri, dar cu cotizaţia achitată parţial. Lechinţa a fost prezentă cu grupul de astrişti la Concertul de colinzi al UBB Extensia Năsăud (5 dec. 2012), dar cotizaţia pe anul 2012 au achitat-o parţial. Nici în Colegiul Economic, Şc. Generală sau Liceul Silvic lucrurile nu stau mai bine.
Primarul Mircea Romocea, prin adresa nr 19588/16 ian. 2013 anunţa pe astrişti: „După reabilitarea Primăriei, se va repartiza un spaţiu în care Asociaţiunea ASTRA Năsăud, să-şi poată desfăşura activitatea”. Ar fi o împlinire pe care ni-o dorim de multă vreme..
Felicităm pe toţi cei care prin efortul lor propriu sau colectiv, au susţinut acţiunile anuale ale Astrei, ne-au informat cu privire la acţiunile lor şi şi-au achitat cotizaţia de membru, din care 30% se transferă Astrei Centrale. Cotizaţia nu se cere membrilor, ea se oferă de către aceştia celui care are sarcina să o colecteze. Cotizaţia simbolizează o minimă stimă faţă de sine şi faţă de Astra, dar neachitarea ei duce automat la autoexcludere, precum şi dacă cineva îşi reia plata anuală a cotizaţiei şi-şi actualizează carnetul de membru, devine membru Astra cu toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de Statut şi Regulament.
La adunarea de analiză pe anul 2013 vom avea şi alegeri la nivelul Despărţământului. De aceea trebuie reorganizat fiecare cerc local, chiar dacă în acel cerc rămân doar preotul, câţiva dascăli ai satului şi alţi cărturari care acceptă benevol voluntariatul cultural sub sigla Astrei;
Mulţumim colaboratorilor noştri constanţi – CJ, CJC, ISJ, Muzeele şi Casele Memoriale din judeţ, Şcolilor năsăudene, Protopopiatului Năsăud şi Bisericilor din ţinut, Bibliotecilor, sponsorilor statornici – Intex Năsăud şi Miss Grup, tuturor celor care oferă 2% din impozitul încasat Astrei.
Mulţumim Presei judeţene – Răsunetul, Mesagerul, Curier năsăudean, Plaiuri năsăudene, revistelor de cultură de la Iaşi, Cluj, Blaj, Sibiu, Bistriţa, posturilor TV care ne abordează. Mulţumim partenerilor noştri: Consorţiul pt o Românie Durabilă, Societatea „Cultul Eroilor” din Bistriţa, Societatea VRR din Cluj-Napoca, „Limba Noastră” din Chişinău, Universităţilor din Ţară şi de peste Prut, filialelor Astrei din Ţară şi dinafara Ţării. Nu în ultimul rând, mulţumim Primăriilor şi Cons. Locale care ne sprijină în demersul nostru, inclusiv Muzeului Grăniceresc care ne găzduieşte astăzi şi ori de câte ori este nevoie. Mulţumim Astrei Centrale pentru încrederea ce ne-o acordă în acţiunile educative pe care le promovăm în spaţiul năsăudean.
Năsăud la 9 febr. 2013. Preşedinte – prof. Ioan Seni

Spicuiri din Raportul financiar: Veniturile modeste ale Despărţământului provin din cotizaţiile celor peste 300 de membri plătitori, din susţinerile unor firme (MIS Grup, Intex, Dimex şi Blacteea), din 2% acordat Astrei de unii salariaţi sau firme din judeţul nostru. Aceste venituri se transformă în premii pentru tinerii performeri în diferite concursuri sau la sfârşit de an şcolar pentru media anuală „cea mai mare” obţinută pe profilul informatică, filologie, pedagogic, ştiinţele naturii, economic, silvic, gimnaziu; în cheltuieli cu deplasări în mediul astrist din Ţară sau de peste Prut, în manifestările educative pe care le organizăm în beneficiul comunităţilor locale sau în cheltuieli ce întreţin benefic Tabăra „Acasă la Noi”. Cu 66,06 lei în casă şi un deficit de 460, 93 lei Desp. năsăudean îşi încheie bilanţul financiar anual. (Secretar financiar – ec. Vica Istrate).

Concluzia comisiei de cenzori: Analizând sursa de venituri şi destinaţia cheltuielilor, Comisia de cenzori „menţionează şi laudă implicarea Astrei năsăudene în activităţi cu evidentă rezonanţă educativă, culturală şi patriotică din care amintim: a) Tabăra „Acasă la noi”.., b) Premierea elevilor performanţi..; c) Participarea la simpozioane din Ţară sau dinafara ţării..; d) Participarea la „Deniile Eminescu”cu donaţii de carte..; e) Organizarea de aniversări sau comemorări..; f) Susţinerea a numeroase expoziţii, lansări de carte, editarea unor cărţi..; etc, etc; Apreciem activitatea financiar-contabilă a Despărţământului, activităţile sponsorizate de acesta şi eficienţa lor educativă”. (Preşedintele Comisiei – prof. Grigore Marţian).

Extrase din Programul educativ al Astrei năsăudene pe anul 2013:
Pentru astriştii care-şi asumă benevol statutul de voluntar pe tărâmul educativ al ASTREI, Programul pe anul 2013 urmăreşte: 1. adaptarea spaţiului năsăudean la exigenţele UE, în condiţiile aspre ale globalizării; 2. formarea unei atitudini responsabile în susţinerea şi valorificarea patrimoniului moştenit; 3. atragerea tineretului şcolar la activităţi prin care să-şi descopere trecutul, să-şi justifice atitudinea faţă de prezentul provocator şi să-şi prefigureze un viitor prin care să promoveze interesul naţional; 4. combaterea delăsării şi blazării generaţiilor actuale, oricât ar fi de greu pentru voluntarii astrişti, într-o ţară plină de şmecheri, băieţi deştepţi şi canalii parvenite; 5. cultivarea unui spirit îndrăzneţ şi mândru de moştenirea sa culturală, academică, promovarea inteligenţei româneşti, a celei din ţinutul năsăudean sau a judeţului nostru;
În acest sens, lunar se vor organiza aniversări şi comemorări legate de evenimente istorice (Unirea mică – 24 Ian; Unirea Mare – 1 Dec; Independenţa - 9 Mai..) sau personalităţi locale şi naţionale (Eminescu, Veronica Micle, Coşbuc, Rebreanu, ceilalţi academicieni; Nichita Stănescu – 80 ani, Dimitrie Cantemir – 340 ani, Octavean Goga - 75 şi George Coşbuc - 95.); se vor susţine Zilele oraşului, ale Colegiului Naţional (150 ani), Ziua femeii, Ziua copilului, Ziua Europei, alte zile dedicate pe plan mondial apei, aerului, mediului, tineretului, bătrânilor etc; Organizarea de expoziţii tematice, susţinerea Maialului elevilor năsăudeni, a Deniilor Eminesciene, a Taberei internaţionale „Acasă la noi”; Susţinerea concertelor corale, de primăvară sau de iarnă, a festivalului ilvean de colinde; Acordarea de premii şi diplome pentru media anuală „cea mai mare” obţinută pe profil – mate-info, filologie, şt. naturii, pedagogic, economic, silvic, gimnaziu – în şcolile năsăudene; Susţinerea concursului „Dr. Paul Tanco”; Susţinerea manifestărilor locale organizate în comunităţile din arealul Desp. năsăudean al Astrei; Menţinerea relaţiilor cultural-educative cu filialele Astrei din Ţară şi din afara Ţării prin schimburi de experienţă şi donaţii de carte; Activizarea parteneriatelor cu Instituţiile oficiale locale, judeţene sau naţionale şi cu alte societăţi culturale similare; alte oportunităţi; (Proiect prezentat de Ioan Mititean – vicepreşedinte al Desp. năsăudean).

Extrase din Procesul verbal al Adunării anuale 2012:
În Procesul verbal se consemnează condiţiile deosebite asigurate de conducerea Muzeului Grăniceresc – director dr. Lucian Vaida pentru buna desfăşurare a Adunării Astrei năsăudene; Au participat peste 90 de astrişti din judeţ, invitaţi din Dej, Bistriţa, Cluj-Napoca, Sibiu, Tg. Lăpuş (Maramureş); Au fost transmise mesaje din Iaşi, Blaj, Braşov, Baia Mare, dar şi din Chişinău, Ialoveni, Anenii Noi (Nistru), Herţa, Edineţ, Univ. de Stat din Cahul..;
Mesaje: Consiliul Jud. BN a fost reprezentat de vicepreşedintele Alexandru Pugna care apreciază strădaniile Astrei năsăudene pe plan educativ şi implicarea ei în promovarea benefică a Ţinutului năsăudean în Ţară şi peste graniţe; Promite sprijin în susţinerea Programului său educativ direct sau prin instituţiile abilitate din judeţ – CJC, Complexul Muzeal Judeţean, Biblioteca Judeţeană..; La rândul său, administratorul judeţului BN Florin Moldovan admiră voluntarismul oamenilor ce compun Astra şi le promite susţinerea activităţilor proprii prin finanţarea unei reviste de cultură şi opinie civică tipic astristă; Mesajul ISJ BN a fost transmis prin insp. şc. Angelo Manea care este încântat de numărul impresionant de dascăli implicaţi în cele mai diverse acţiuni educative ale Astrei şi doreşte ca acest aspect să se menţină şi-n viitor, ca o tradiţie a apostolatului rural sau urban.. Din Tg. Lăpuş (Maramureş), prezentă la adunare, prof. dr. Valeria Bilţ îi felicită pe năsăudeni pentru reuşitele lor astriste, pentru implicarea lor în cultura naţională ca adevăraţi patrioţi şi voluntari. Admiră patriotismul lor şi-şi doreşte continuarea colaborării pe linie astristă. Col. dr. Vasile Tutula prezintă mesajul clujenilor, insistând pe necesitatea continuării schimburilor culturale prin lansările de carte, implicarea comună în susţinerea manifestărilor legate de Marea Unire – 95 de ani, Colegiul Naţional „G. Coşbuc” – 150 de ani; editarea Monografiei oraşului şi editarea unei reviste specifice Astrei năsăudene; De la Dej, preşedintele ec. Radu Gavrilă, în fruntea unei delegaţii de zece astrişti salută adunarea năsăudenilor, felicitându-i pt reuşita acţiunilor astriste comune, model de manifestări culturale şi pentru alte filiale din ţară sau dinafara ei; De la Bistriţa, directorul ziarului „Răsunetul” Menuţ Maximinian îi felicită pe astriştii năsăudeni pentru multiplele lor reuşite cultural-educative la nivel local, judeţean, naţional şi nu numai, pentru altruismul şi voluntarismul lor cultural, dar este îngrijorat de soarta tineretului de astăzi, tot mai străin de idealurile majore ale Ţării (Oare care sunt aceste idealuri? – n.n.), tineret ce nu-şi cunoaşte obiectivele naţionale, tineret înclinat tot mai mult spre cosmopolitismul promovat astăzi în România..; Pentru salvarea acestui tineret, Astra trebuie să găsească strategii noi, pentru a-i face utili ţării şi comunităţilor româneşti în care trăiesc, fie prin Şcoală, fie prin Biserică.
Un salut elegant a fost adus de D-l Adrian Mănarcă, (Astra de pe Valea Bârgăului);
Un moment de reculegere s-a ţinut pentru astriştii trecuţi în veşnicie – Ioan Lăpuşneanu, Virginia Hodorogea, Eleonora Creoşteanu, dr. Lazăr Ureche.., despre a căror activitate au vorbit profesorii Ioan Seni şi Grigore Marţian;
Conferinţa Adunării anuale a fost susţinută de tânărul drd. Paul Ersilian Roşca (UBB Cluj-N.) care a prezentat tema: „ASTRA în viziunea regelui Carol al II-lea”, insistând pe voluntariatul şi reuşitele Astrei în misiunea sa de emancipare economică şi culturală a neamului românesc. Calitatea materialului prezentat a făcut ca la sfârşitul expunerii drd-ul Ersilian Roşca să fie îndelung aplaudat.
Conform Ordinii de zi, au fost prezentate adunării principalele documente: Raportul anual 2012 – preşedinte prof. Ioan Seni; Raportul financiar – ec. Vica Istrate; Raportul Comisiei de cenzori – prof. Grigore Marţian; Proiectul de activităţi pe 2013 – Ioan Mititean – vicepreşedinte; Rezoluţia adunării – prof. Ioan Seni.
Corul „Laudaţio” al Bisericii nr. 2 Năsăud – pr. dr. George Celsie, dirijor diacul Dumitru Buhai a prezentat câteva pricesne bine primite de participanţii la adunare.
Preşedintele Ioan Seni a anunţat apariţia volumului „Asociaţiunea Astra Rediviva”, cuprinzând sute de lucrări ale cadrelor didactice din judeţul BN, grupate în opt secţiuni, la care se adaugă activităţile astriştilor din Despărţământul năsăudean reuşite până la finele anului 2012. Cartea va fi lansată în următoarele săptămâni iar autorii de lucrări vor fi anunţaţi prin şcoli;
La DISCUŢII au participat toţi cei care aveau fapte meritorii în voluntariatul astrist şi doreau rezultate mult mai consistente în viitor: Leon Catarig – din Rebrişoara cere sprijin CJ pt o mai bună conservare a sutelor de obiecte pe care le are în Muzeul sătesc. D-l Alexandru Pugna promite să acorde atenţia cuvenită; Icu Crăciun - Maieru solicită membrii Astrei să participe în toamnă la manifestările dedicate lui Emil Boşca Mălin; D-l Berceni Romulus apreciază menţinerea spiritualităţii româneşti de peste Prut, dedicându-le câteva versuri personale; îl îngrijorează toleranţa instituţiilor româneşti în protejarea cetăţenilor români, toleranţă egală cu indiferenţa sau nepăsarea acestora; Susţine ecologismul ca mod de viaţă prin revista „Ecologistul” (de 17 ani). D-l exprimar ing. D-tru Mureşan aprecia frumuseţea adunării anuale şi seriozitatea problemelor abordate; D-nii Liviu Păiuş şi Grigore Marţian îi mulţumesc călduros d-lui exprimar Mureşan pentru sprijinul acordat intelectualilor năsăudeni în editarea şi lansarea de cărţi, în manifestările culturale.., şi pt proiectele iniţiate în beneficiul orăşenilor; D-na Lucreţia Mititean apreciază implicarea responsabilă în activităţi educative a numeroşi astrişti, încrederea pe care aceştia o au în efectul benefic al faptelor lor; A prezentat creaţia Poem năsăudean (1863-2013), autor prof. Rodica Doina Moldovan din Bistriţa, poem dedicat jubileului Colegiul Naţional la 150 de ani. D-na Floarea Pleş mulţumeşte astriştilor din oraş care se implică benefic în voluntariatul cultural-educativ, unde împreună reuşim o atmosferă de încredere, de susţinere. Cere preşedintelui Asociaţiunii prof. univ. dr. D-tru Acu, despăgubiri celor ce folosesc denumirea de „Astra” (Asigurări, Rafinăria Ploieşti etc); D-l Menuţ Maximinian prezintă cartea ”Cultura tradiţională imaterială românească din Bistriţa-Năsăud, vol. I – Riturile de trecere”, de Vasile V. Filip şi Menuţ Maximinian, Ed Eikon, pe care o dăruieşte Bibliotecii Muzeului Grăniceresc Năsăud, sugerând pasionaţilor o cercetare etnoculturală pe criterii ştiinţifice; D-na Luiza Iliescu apreciază reuşitele comune în parteneriatul dintre Astra şi Consorţiul pt o Românie Durabilă, insistând pe implicarea în noi proiecte; D-l dr. Lucian Vaida – directorul Muzeului Grăniceresc îi felicită pe astriştii năsăudeni pentru reuşitele lor şi-şi exprimă încrederea în viitoarele colaborări; Prezenţa astriştilor la manifestările educative din Muzeu este un moment de sărbătoare…
Preşedintele Ioan Seni oferă diplomele de merit pentru astriştii cu performanţe deosebite şi activitate neîntreruptă în ultimii 20 de ani: Floarea Pleş, Vica Istrate, Gr. Marţian, Ioan şi Lucreţia Mititean, pr. protopop Ioan Dâmbu, Sever Ursa, Ana Filip, Pavel Berengea, Menuţ Maximinian, Olga Lucuţa, Radu Sîrbu, dr. Lucian Vaida, Vasile Cleja, Emil Iugan – patron MISGRUP, ing. dipl. Dorel Sima – director INTEX, Ioan Neagoş, Luiza Iliescu, Ioan Cordovan, prof. univ. dr. Dumitru Acu, prof. dr. Valeria Bilţ, preşedinte D Astra Tg. Lăpuş, ec. Radu Gavrilă, preşedinte D Astra Dej
Preşedintele Astrei ilvene – Pavel Berengea evidenţiază activitatea ilvenilor în relaţiile cu astriştii de peste Prut, dar mai ales în susţinerea Festivalului ilvean de colinde ajuns la ediţia a XVIII-a; simte necesitatea unei evidenţe corecte a membrilor şi achitarea cotizaţiei anuale; Înv. Cătunean Viorica îşi exprimă voluntariatul astrist prin versuri alese din creaţia proprie şi melodii maiestos cântate la fluier şi muzicuţă. Este aşteptată în cenaclul Astrei şi colaboratoare la revista astriştilor năsăudeni; A făcut şi o donaţie substanţială în bani; Prof. Ana Filip evocă măreţia meleagurilor ilvene prin foştii săi elevi – Pavel Berengea şi Cătunean Viorica, astăzi vrednici membri ai Astrei, cu fapte ce scot zona respectivă din anonimat; Invită astriştii năsăudeni la manifestările artistice de la Salva (memorial Maria Peter; Martiriul lui Tănasă Tudoran – 250 ani), acţiuni susţinute şi de CJ. D-l Ioan Mititean – vicepreşedinte al Desp. năsăudean prezintă „Tribuna românească” – ziarul românilor americani editat la Chicago, an 12, nr. 1 (233), ianuarie 2013 în care, la pag. 10-11 este prezentat „Medicul statuilor – Un Mecena al Asociaţiunii Astra”, fiind vorba de medicul stomatolog Gh. Traian Dascăl – vicepreşedinte al Astrei năsăudene, binecunoscut în ţară şi în diaspora românească pentru spiritul său naţional-patriotic exprimat prin donaţii de busturi şi monumente, dedicate personalităţilor din cultura română, gest voluntar-patriotic ce depăşeşte cu mult 5 miliarde lei vechi; D-l Mititean se referă apoi la creaţiile D-lui prof. Liviu Păiuş (Rodna), la cartea dedicată artistei Maricica Mihoianu „Cântecu mi-e tare drag”, autori Ioan şi Lucreţia Mititean, la cartea cu aceiaşi autori „De peste ocean”, carte pe care a şi dăruit-o (câte 1 exemplar) d-lor Alexandru Pugna – vicepreşedinte CJ, prof. univ. dr. Dumitru Acu – preşedintele Asociaţiunii şi Florin Moldovan – administratorul public al judeţului; D-l col. dr. Vasile Tutula (Cluj-Napoca) propune manifestări educative la împlinirea a 165 de ani de la „Revoluţia din 1848”, a 95 de ani de la „Marea Unire” şi a 150 de ani de la înfiinţarea „Gimnaziului năsăudean”. Prezintă şi donează Muzeului Grăniceresc ultimele sale cărţi tipărite; Prof. Mircea Daroşi (Nepos) îşi prezintă cartea recent editată „Gavril Istrate Decanul filologilor români” – un omagiu adus omului de ştiinţă, lingvistului şi profesorului universitar dr. docent din Nepos – Gavril Istrate;
Preşedintele Ioan Seni supune la vot documentele adunării: Raportul anual, Raportul financiar, Raportul Comisiei de cenzori, Proiectul pe 2013, Rezoluţia adunării. Sunt votate în unanimitate.
În funcţia de preşedinte al Secţiunii Literare a Desp. Astra Năsăud, d-l Ioan Mititean îl propune pe prof. Mircea Daroşi. Este acceptat în unanimitate de voturi şi cu multe aplauze…
Prof. dr. Gh. Pleş – preşedintele Secţiunii ştiinţifice şi pedagogice anunţă că pe data de 27 febr. a.c. se întâlneşte cu profesorii de română şi matematică în vederea organizării Concursului „Dr. Paul Tanco”, ediţia anului 2013.
D-na Domnica Dologa – distinsa regină a romanţelor româneşti a făcut o elegantă demonstraţie pe texte din poetul George Coşbuc, exprimându-şi bucuria unei întâlniri de excepţie cu astriştii voluntari năsăudeni. Primind ca dar „Dicţionarul culturii şi creaţiei populare al jud. BN, vol. I Ţara Năsăudului”, îşi doreşte ca voluntarii astrişti năsăudeni să atragă mai mult tineret în activitatea de cercetare şi valorificare a patrimoniului culturii populare în judeţul nostru;
Juristul Ştefan Mihuţ – vicepreşedinte Astra Dej îşi prezintă cărţile editate, apreciază laudativ relaţiile cu astriştii năsăudeni, le apreciază rezultatele anuale şi le oferă doza obişnuită de epigrame.
Directorul Colegiului Naţional „G. Coşbuc” prof. Al. Dorel Coc – vicepreşedinte al Desp. Astra, crede în relaţiile Colegiului cu Astra, fiind convins că prezenţa şi implicarea acestora în acţiunile educative ale şcolii sau ale oraşului duc la o imagine pozitivă a Năsăudului cultural. Îşi doreşte o bună reuşită a manifestărilor legate de jubileul „Colegiul la 150 de ani”, la 4 oct. a.c. şi în acest sens contează pe colaborarea cu Astra, cu Academia Română, cu Universităţile din ţară, CJ, Prefectura, ISJ BN, foştii absolvenţi, indiferent de promoţie, Primăria şi CL..;
Preşedintele de Onoare al Societăţii „Cultul Eroilor” BN – col. Ioan Cordovan (însoţit de col. V. Măgheruşan – preşedinte activ şi N. Pop) apreciază aspectul benefic al relaţiilor cu Astra năsăudeană în actul comun de cinstire a eroilor şi personalităţilor din judeţul nostru;
Preşedintele Consorţiului „Pentru o Românie durabilă” – prof. Ioan Neagoş se declară mulţumit de parteneriatul cu Astra năsăudeană, în special de reuşita susţinerii în vară a Taberei internaţionale „Acasă la noi”, când cei peste 50 de tineri din Chişinău şi Tighina (Transnistria) s-au bucurat de condiţii deosebite asigurate de CJ, documentându-se istoric şi turistic asupra realităţii româneşti.
Vicepreşedintele CJ Alexandru Pugna îşi doreşte ca Astra să promoveze acţiuni de substanţă în domeniul cultural-educativ, aşa cum a reuşit de multe ori şi în ultimii peste 20 de ani, iar prin activitatea editorială, de cercetare şi valorificare a culturii năsăudene să contribuie la menţinerea imaginii de „oraş al academicienilor” sau „Ţinut năsăudean” cu puternice rezonanţe spirituale în cultura naţională. Va fi alături de dascălii şi preoţii satelor care fac un adevărat apostolat astrist…
Preşedintele Asociaţiunii Astra, prof. univ. dr. Dumitru Acu i-a felicitat pe astriştii năsăudeni pentru reuşitele lor anuale; Doreşte, îndreptându-şi privirea spre vicepreşedintele CJ, D-l Alexandru Pugna, o medalie jubiliară care să se acorde Colegiului Naţional „G. Coşbuc” la împlinirea celor 150 de ani; Promite ca la manifestările din toamnă ale Colegiului să aducă la Năsăud pe vicepreşedintele Academiei Române – prof. univ. dr. Valentin Vlad; Îşi exprimă câteva îngrijorări care se manifestă agresiv, inclusiv la nivel naţional: a) dispariţia patrimoniului cultural sătesc (noul înlocuieşte vechiul, dar vechiul înseamnă rădăcinile noastre şi ele trebuie protejate la nivelul fiecărui sat, în „Muzeul sătesc”, altfel vom fi acuzaţi de generaţiile viitoare..); b) promovarea şi protejarea culturii creştine, indiferent de Biserică (ortodoxă sau greco-catolică ca omagiu adus întâilor preşedinţi ai Astrei care au fost ortodocşi – Andrei Şaguna.. sau greco-catolici – Al. Sterca Şuluţiu..); c) protejarea familiei ca celulă de bază a societăţii şi a copiilor, ajunşi într-o stare de criză nemaiîntâlnită prin plecarea forţei de muncă peste graniţele ţării; d) promovarea spiritului asociativ european printr-o comunicare şi colaborare mai intensă între cetăţenii români trăitori în ţară sau cei dinafara ei; e) influenţarea mass-mediei în a promova performanţele românilor şi mai puţin dramele lor, istoria lor adevărată şi nu cea contrafăcută. Speră ca Năsăudul şi judeţul să rămână un centru de mare putere culturală în noua configuraţie administrativă ce ni se pregăteşte.
În încheiere preşedintele Ioan Seni mulţumeşte participanţilor – gazde sau oaspeţi, oficialilor judeţeni Alexandru Pugna şi Florin Moldovan, Angelo Manea (ISJ), mass-mediei: Postul N1 TV Năsăud (Lia şi Radu Măierean – înscrişi în Astra în timpul adunării; Gabriela Bodea), presei judeţene: Menuţ Maximinian, Olga Lucuţa, Radu Sîrbu; sponsorilor adunării: Protopopiatul Năsăud – p.c. pr. protopop Ioan Dâmbu şi MIS GRUP Anieş – patron Emil Iugan; Gazdei adunării: dr. Lucian Vaida – director al Muz. Grăniceresc, recent înscris în Astra ca membru activ. Mulţumeşte medicului bistriţean Dumitru Bar care-n timpul adunării s-a înscris în Astra, făcând şi o donaţie consistentă; mulţumeşte tuturor celor care, participând la adunare au depus şi cotizaţia anuală. Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziţie.
P.v. întocmit de Gabi Herţa (Romuli) şi Augustina Guşă (Rodna)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5