BREVIAR ASTRIST

• Membrii ASTREI şi membrii Societăţii VRR din Cluj Napoca au demarat acţiunea de

cercetare, documentare şi editarea a materialelor pentru volumul doi al Monografiei oraşului Năsăud, volum la care mai colaborează şi alţi specialişti bistriţeni şi năsăudeni. Acţiunea se bucură de largul sprijin al Consiliului Local şi al primarului ing. DUMITRU MUREŞAN.

Eliberarea în această perioadă a fişelor fiscale pentru fiecare angajat plătitor de impozit dă posibilitatea acestora de a oferi cei 2% din impozitul încasat de stat pe anul trecut, să-l ofere Societăţi culturale ASTRA, Despărţământul Năsăud. Cererile pot fi procurate de la preşedintele Desp. ASTRA Năsăud (tel 0742 055356). Calde şi sincere mulţumiri pentru înţelegere şi solicitudine.

• La 17 februarie Centrul Judeţean de Cultură BN îşi prezenta bilanţul cultural pe anul

2009, prilej excelent pentru vrednicul director al Centrului – prof. NICOLAE GĂLĂŢAN de a-i evidenţia pe cei mai buni instructori artistici, directori de Case de Cultură sau Cămine culturale, solişti vocali sau instrumentişti, cercetători etnologi sau folclorişti, dirijori de coruri, orchestre sau tarafuri, preoţi, protopopi şi primari implicaţi în activitatea culturală a comunităţilor în care activează, lideri ai unor societăţi şi fundaţii culturale, ai Cercului Militar, lideri de presă, colaboratori din alte judeţe, diverşi sponsori. Printre cei care au obţinut diploma şi placheta de excelenţă în cultură, trofee oferite de preşedintele Cons. Jud. BN – LIVIU RUSU şi directorul CJC – Nicolae Gălăţan se numără şi numeroşi membri ai ASTREI năsăudene: primarul ing. Dumitru Mureşan – membru fondator, protopopul Ioan Dâmbu – vicepreşedinte al Despărţământului, prof. Ioan Seni - preşedintele ASTREI, dir. Casei de Cultură – prof. Pahone Pop, pr. Dumitru Tomi – membru fondator, prof. Liviu Păiuş – Rodna, prof. Sever Ursa – Maieru, prof. Berengea Pavel – preşedinte ASTRA ilveană, prof. Florin Hodoroga – dir. Casa de Cultură Sângeorz-Băi, Corneliu Botoş, dr. Dorel Cosma, Alex. Câţcăoan (Bistriţa), Nicolae Vrăjmaş (Prundul Bârgăului), Valentin Falub (Beclean), primarii Al. Anca (Ilva Mare), Nicolae Lupşan (Leşu), Sever Mureşan (Telciu), D Buşcoi (Zagra), Anchidim Pavelea (Runcul Salvei), Roland Venig (Sângeorz-Băi), instructorii Maria Ienciu (Telciu), Lucreţia Ruşti (Măgura Ilvei), Sabin Pădure (Lunca Ilvei, Oniţa Creţiu (Ilva Mare) şi alţi mulţi intelectuali valoroşi… Sincere felicitări pentru directorul Nicu Gălăţan care ştie valorifica şi susţine tot ceea ce înseamnă act cultural la nivelul judeţului nostru. Va fi greu să-l egaleze cineva, atât în organizarea cât şi în evaluarea unor astfel de activităţi…

În data de 18 febr. a.c. dir. C.N.”G.C.” – prof. AL. DOREL COC, vicepreşedinte al Desp. ASTRA Năsăud organiza în Aula Colegiului o întâlnire interesantă între medicul libanez Rached Elias Daoud (53 ani) – poet şi filosof contemporan, cu elevii şi dascălii Colegiului. A surprins plăcut recunoştinţa acestuia faţă de statul român care l-a sprijinit la momentul oportun în a-şi finaliza studiile în România, a surprins uşurinţa cu care se exprimă în limba română, în limba engleză şi arabă, fiind unul dintre invitaţii preferaţi ai marilor universităţi din Anglia şi SUA. Dialogul încins cu elevii şi dascălii şcolii, lansarea volumelor sale de poezii dedicate neamului românesc, cu referiri precise la Coşbuc şi Rebreanu vor rămâne momente de neuitat… Şi-a amintit cu plăcere de colegul său năsăudean la medicină, doctorul Rai… Saluta cu recunoştinţă revistele de cultură „Steaua”, „Tribuna”, „Cronica”, „Convorbiri literare”, care i-au găzduit primele încercări poetice… Îndemna auditorul la creativitate, dinamism şi iubire. Îşi asigura auditoriul de vindecare şi scăpare de rău prin credinţă…

• În data de 20 februarie o delegaţie a ASTREI năsăudene prezenta mesajul primarului

năsăudean ing. D-TRU MUREŞAN la adunarea Astrei din Iaşi, centru cultural în care s-au întâlnit astrişti din toate filialele ţării, dar şi dinafara graniţelor româneşti. Toţi delegaţii năsăudeni: fam. IOAN şi LUCREŢIA MITITEAN, fam. ROMULUS şi VALERIA BERCENI, fam. PAVEL şi OLIMPIA BERENGEA, prof. IOAN SENI – preşedintele Desp. au primit diplome de excelenţă… ASTRA Iaşi a impresionat prin toate activităţile etalate în raportul preşedintelui – prof. Areta Moşu, prin raportul financiar, prin proiectele de viitor din care nu lipsesc întâlnirile cu astriştii năsăudeni. Preşedinta de la Iaşi a adus mulţumiri publice primarului de la Năsăud – ing. D-TRU MUREŞAN care susţine în fiecare an Tabăra internaţională „Acasă la noi”, în care copii de peste Prut (R Moldova şi Ucraina) sunt cazaţi în familii din Ţinutul năsăudean…

Câţiva astrişti năsăudeni – IOAN MITITEAN, NECHITA BUMBU (Nepos) şi VALER GĂLAN (Leşu) au fost prezenţi la activitatea culturală a Cercului Militar din Bistriţa organizată de col. r. FLORENTIN ARCHIUDEAN în data de 23 febr. Expoziţia de pictură a celor doi artişti plastici a fost bine apreciată de publicul iubitor de frumos…

• Data de 26 febr. a prilejuit oamenilor de cultură din Iaşi să-l sărbătorească pe distinsul

profesor universitar dr. docent GAVRIL ISTRATE, cetăţean de onoare al Năsăudului, la împlinirea a 95 de ani de viaţă şi zeci de ani de activitate universitară la catedra de Limba şi Literatura română a celebrei Universităţi „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cuvântul de laudaţio adus sărbătoritului a fost preluat din vol. Cetăţenii de onoare ai Năsăudului, autori I. Lăpuşneanu şi primarul D. Mureşan, iar mesajul astriştilor năsăudeni, inclusiv al primarului a fost transmis prin fondatorii ASTREI năsăudene – prof. IOAN RADU NISTOR şi dir. MIRCEA DAROŞI din Nepos.

Numeroşi astrişti din Colegiul N. „G. Coşbuc” au fost alături de preşedinta Cercului ASTRA din şcoală – prof. IOANA MÎTI la socializarea care a avut loc în data de 27 febr. – ziua sa de naştere. Au contribuit la atmosfera de sărbătoare fam. Tebieş, Magdea, Haitonic, Arjoca, A. Cîrcu, Sp. Baba, S Costea, N Bosbiciu, Maria Pop, Al Marica, I Seni, multe rudenii

• La 1 martie 2010 a avut loc în Sala festivă a Muzeului Grăniceresc din Năsăud – dir.

dr. LUCIAN VAIDA, acţiunea Cenaclului ASTRA „Muguraşi de primăvară” a C.N. „G.C.”, concretizată în versuri şi cântece de primăvară, liceeni pregătiţi de prof. MARIA FRIJAN;

-A avut loc o amplă lansare de reviste şi cărţi: „Arhiva Someşană”, seria III-a, nr. 7 editată de Muzeul Grăniceresc (dir. dr. Lucian Vaida) şi Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca; „Anuarul” APIR nr. 3 prezentat de prof. Dănuţ Archiudean (Bistriţa), fiind coordonat de dr. Lazăr Ureche, dir. Claudiu Şular şi insp. şc. Florean Filip; „Cetatea Rodnei” – dir. Liviu Păiuş; „Ecologistul” – prof. Romulus Berceni; „Amalgam” nr. 7 al Colegiului Naţional „G. Coşbuc” – red. şef. prof. Floare Vaida, colaboratori - Paula Burdeţi şi Corina Helgiu; „Oraşul” din Cluj Napoca – red. şef. prof. univ. dr. Viorel Hodiş; „Lada de zestre” şi „Hai” – Beclean, prezentate de prof. drd. Ligia Dănilă; „Revista română” (Iaşi), „Astra blăjeană” (Blaj), „Studii şi cercetări etnoculturale” nr. 14 (Bistriţa), „Astra năsăudeană” nr. 15-16, „Curierul năsăudean” şi „Plaiuri năsăudene”, Almanahul cultural-ştiinţific „Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca, nr. 11, prezentate de prof. I Seni..

-Au fost prezentate numeroase cărţi, volume editate în ultimul timp, printre care Monografia Năsăudului, vol. I (apărută prin grija primarului ing. D. MUREŞAN) şi Dicţionarul culturii şi civilizaţiei populare din Ţara Năsăudului – coordonator prof. IOAN SENI; romanul Spada lui Zoro, autor eleva MARIA CRISTINA IUGA din clasa a VIII-a a Şc. Gen. „Mihai Eminescu” Năsăud, despre care au opinat scriitorii Nicolae Bosbiciu şi Cornel Cotuţiu, prof. Romulus Berceni, Leon Catarig – vicepreşedinte C. ASTRA Rebrişoara, publicistul Ioan Mititean şi preotul Leon Pop (Poiana Ilvei). Alte volume au fost prezentate de prof. Ioan Lăpuşneanu, Al. Dărăban, Varvari Ofilat, Ştefan Roş, Mircea Daroşi, Pavel Berengea, Viorica Cătuneanu, Ana Berengea şi Ioan Seni…

-Activitatea a continuat cu o prezentare power point a prof. IOAN SENI despre Bisericile şi mănăstirile din lemn din judeţul BN, patrimoniu cultural ce se află în mare pericol de dispariţie, degradare şi distrugere, având o vechime de câteva sute de ani, cu acoperiş de şindrilă perisabilă – semnal pentru autorităţile în drept de a interveni în salvarea lor…

-Moderatorii acţiunii dr. LUCIAN VAIDA şi prof. IOAN SENI au insistat în final pe evenimentele astriste care se vor sărbători la Năsăud în următoarele luni: 140 de ani de la prima adunare a ASTREI desfăşurată în acest oraş (1870), 20 de ani de la reluarea activităţii ASTREI la Năsăud (1990), 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii ASTRA (1861) şi 130 de ani de la înfiinţarea Despărţământului năsăudean al ASTREI (1881).

-Despre importanţa prezenţei astriştilor năsăudeni la Şomcuta Mare (Maramureş), Iaşi, Dej şi Bistriţa au opinat I. MITITEAN. L. CATARIG, P. BERENGEA şi M. DAROŞI;

-Socializarea acţiunii a fost găzduită de Gr. Şc. Silvic – dir. GAVRILĂ ONUL şi MISĂILĂ DINU. Cei peste 60 de participanţi au vizitat expoziţia etnografică a Muzeului Grăniceresc – muzeograf DAN PRAHASE, aşteptând cu mult interes şi inaugurarea secţiunii de istorie, promisă celor interesaţi de însuşi directorul Muzeului – dr. LUCIAN VAIDA;

-Printre participanţii la acţiune se numără dr. Tr. Dascăl, pr. Cira Georgică, drd. Claudia Peteanu, D. Rotari, Rodica Pop, Floarea Pleş, Livia Gavrilaş, Elisabeta Nistor, Lucreţia Mititean, I. R. Nistor, Delia Tebieş, Ioana şi Cristi Mîti, Alina Marica, Paula Burdeţi, Valerica Berceni, Adela Şofroni, Ioan Talpoş, Andrei Cârcu, Grigore şi Camelia Iuga, Vasile Moţ, Vasile Cleja, Vasile Berci, Gh. Forfotă, Petru Nemeş, Iacob Guşă şi soţia (Rodna), G. Harosa, dr. Maria Covaci, E. Cimpoieri (Beclean), Gavrilă Salvan (Mocod), Nechita Bumbu (Nepos)..

Duminică, 7 martie – în Clubul Şcolii Gen. „Mihai Eminescu”, învăţătorul IOAN TALPOŞ a susţinut cu elevii săi din ciclul primar şi Ansamblul pe care-l conduce, „Muguraşul”, un bogat şi variat program artistic dedicat mamelor... Printre cei care l-au felicitat s-au numărat şi membrii ASTREI – prof. VALERIA şi ROMULUS BERCENI, IOAN SENI, care i-au oferit şi Diploma de recunoştinţă a ASTREI ş.a.

Prof. Ioan Seni,

Preşedintele D. ASTRA Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5