Breviar astrist – mai 2016

În 2 mai, la Parva, profesorul Mircea Daroși – președintele Secțiunii literarea a Desp. ASTRA Năsăud, și-a lansat cartea Un actor grăbit, o carte biografică despre actorul Nuțu Strugari de la Teatrul din Timișoara, originar din Parva, trecut în lumea umbrelor la numai 29 de ani. Au opinat Ioan Mititean – președintele Ligii Scriitorilor Năsăud, Ioan Seni, Floarea Pleș - președinta Cercului ASTRA oraș Năsăud, Lucreția Mititean, Romulus Berceni, Leon Catarig – Rebrișoara, Rodica Fercana; În spectacolul comun realizat la Căminul Cultural, familia Florin Archiudean, Cornelia Ardelean, managerii Ansamblului Coronița și primarul Ioan Strugar au pus bazele unui parteneriat cultural între Ocnița și Parva.  Primarul a oferit Diploma Cetățean de Onoare post mortem familiei lui Nuțu Strugari.

În 4 mai artista năsăudeancă Oana Matei își lansa la Năsăud CD-ul Lume, bine te-am găsit, acțiune onorată atât de oficialii județului Emil Radu Moldovan, Alexandru Pugna, Ioan Țintean, cât și de artiștii consacrați: Cristian Pomohaci, Ovidiu Purdea Someș, Florina și Petre Giurgi, Matilda Pascal-Cojoc, Nicolae Cioancă, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Mirela Petruș, Felix Gălan, Veronica Bălan, ansamblul folcloric Dor Românesc, condus de maestrul Ștefan Cigu. Moderatorul întregului spectacol a fost renumitul Alexandru Pugna, într-un cadru sărbătoresc asigurat de managerul Casei de Cultură – Silviu Rus. Artista a fost susținută și încurajată și de cotidianul „Răsunetul” prin directorul acestuia Menuț Maximinian. Membrii ASTREI năsăudene au trăit din plin măreția acestui eveniment.

La data de 8 mai Casa de Cultură găzduia programul Bisericii nr. 1 Năsăud – Pr. Lucian Greabu și Pr. Florin Rusu, program dedicat memoriei preotului Dumitru Tomi, unul dintre fondatorii ASTREI Rediviva, în calitate de președinte al Cercului ASTRA oraș. Profesorul de arte plastice Lucian Bichigean – moderatorul acțiunii a trecut în revistă atât personalitatea preotului Tomi, cât și a Sfinției Sale Mitropolitul Bartolomeu Anania. Grupul Zori de zi condus de maestrul folkist Sorin Găzdac a beneficiat și de colaborarea valoroșilor artiști Alexandra Sidor, Gheorghe Ani, Valentin Pleș,  Alexandra Bodea, Teodora Vasilichi, Daniel Năsăudean, Teodora Rusu și m.a. Reușita activității a adus multă mulțumire sufletească astriștilor năsăudeni prezenți fie în sală, fie pe scenă. Emoții plăcute au trăit și astriștii clujeni participanți la Maialul societății VRR din aceeași zi.

Zilele de 9-10 mai vor rămâne vii în memoria bistrițenilor și năsăudenilor prezenți la cea de a XV-a ediție a simpozionului internațional Medicină și Teologie, organizat la Bistrița de prof. univ. Dr Mircea Gelu Buta, prilejuind întâlniri de înaltă ținută spirituală cu somități ale culturii naționale: Sfinția Sa Mitropolitul Andrei, academicianul Ioan Aurel Pop, Manfred Wagner (Germania), Nicolae Miu, Ioan Chirilă (președintele Senatului UBB) şi Irina Pop (Cluj-Napoca), Vasile Astărăstoae (Iași), Sorin Dumitrescu (București)... Directorul Buta a fost onorat cu Medalia de argint a UBB Cluj-Napoca...

12 mai la Rodna își lansa cartea Dan Popescu, În vuietul timpului, acțiune la care participau astriști rodneni – președinte prof. Iacob Gușă, vicepreședinte prof. Liviu Păiuș, astriști măiereni – Icu Crăciun, Iacob Naroș, astriști năsăudeni – Floarea Pleș, Ioan și Lucreția Mititean, Mircea și Rodica Daroși, Romulus și Valeria Berceni, Ioan Seni, primarul Rodnei – Al. Nășcan, directorul Școlii – Iacob Sângeorzan, scriitorul Cornel Cotuțiu, numeroși localnici. Afost elogiată cartera și autorul ei precum și ultimul număr al revistei Cetatea Rodnei, avându-i în colegiul de redacție pe Liviu Păiuș, Gherasim Solovestru Domide, Emil Bălăi, Iacob Gușă, Alexandru Jauca, Alexandru Nășcan, Octavia Domide, omagiindu-l în paginile sale pe unul din fondatorii ASTREI, vicecăpitan al Districtului năsăudean, membru al Academiei Române.., Florian Porcius, la cei 200 de ani de la naștere și 110 ani de la moarte..

Ziua de 14 mai oferea năsăudenilor lansarea celor 75 de poeme ale scriitorului Vasile Dâncu din Runcu Salvei, în sala festivă a Primăriei, moderator – primarul Mircea Romocea, în prezența unui numeros public și a numeroase personalități: profesor Nicolae Bosbiciu, vicepremier Vasile Dâncu, director Ioan Pintea, director editură Vasile G. Dancu, președintele CJ BN Emil Radu Moldovan, prefect Ovidiu Frenț; conf. dr. Horațiu Catalano, înv. Vasile Bindea. Publicul s-a bucurat de volumul oferit gratuit, împodobit cu autografe din partea autorului...

15 mai, Maialul elevilor năsăudeni prilejuia un record de talia recordurilor guiness book la numărul de participanți în costum popular, depășind cifra de peste cinci mii de persoane, care au reușit atât la paradă, cât și pe stadionul orașului manifestări artistice unice. Astriștii năsăudeni, mulți îmbrăcați în costum popular, s-au bucurat cu sinceritate de această reușită a organizatorilor – Primăria orașului, Casa de Cultură, Școlile năsăudene și alte primării din ținutul năsăudean... În aceeași zi, corul Laudațio al Bisericii nr 2 din Năsăud a susținut Sf. Liturghie la Biserica din Cepari.

 

17 mai, Biblioteca Județeană găzduia lansarea cărții profesorului univ. dr. Liviu Maior, Doi ani mai devreme în care prezintă soarta românilor din Ardeal, Bucovina și Basarabia, intrați în război încă în anii 1914-1916 și relațiile internaționale în care era jucată soarta României și a românilor. Se aduc elogii liderilor români care au știut proteja interesele naționale ale provinciilor românești. Cartea a fost prezentată de lect. univ. dr. Alexandru-Bogdan Bud și dr. Adrian Onofreiu, în prezența oficialităților bistrițene. Cartea și autografele autorului au adus satisfacții deosebite în rândul audienței...

19 mai, la Centrul Militar Bistrița, Doamna Rodica Fercana își prezintă rezultatele obținute pe plan național și internațional în plan poetic, după o dezbatere istorică a maeștrilor Adrian Mănarcă și preot Nicolae Feier. Col. r. Vasile Măgerușan a prezentat stadiul avansat în care se află serbările dedicate generalului Grigore Bălan. Astriștii năsăudeni Ioan Mititean, Floarea Pleș, Mircea Daroși, Lucreția Mititean, Cornelia Horobeț, Ioan Seni au elogiat întreaga activitate și atmosfera sinceră de respect pentru oamenii cu rezultate remarcabile. Col. r. Nicula Petru a făcut o donație pentru ASTRA iar Dna Fercana a susținut atmosfera de bună dispoziție.

22 mai La invitația ilvenilor numeroși astriști năsăudeni au participat la resfințirea Bisericii din Ilva Mare și a Monumentului Eroului necunoscut, eveniment asistat de Sfinția Sa Mitropolitul Andrei Andrecuți. Un sobor numeros de preoți, un detașament militar pentru darea onorului, un public numeros în costume populare, oficialitățile locale și județene au asigurat un farmec deosebit evenimentului în care s-a implicat primarul Anca, preoții Dănilă, Lupșan și Ureche, Măicuța Hristofora, președintele ASTREI ilvene, profesorul Pavel Berengea. La întoarcere au fost apreciate atelierele de lucru ale astriștilor Nechita Bumbu și Mircea Daroși din Nepos prin elogierile făcute de Ioan și Lucreția Mititean, Floarea Pleș, Romulus și Valeria Berceni, Ioan Seni și Ioana Lăpușneanu. Gândurile lor se-ndreptau și spre primirea copiilor din Basarabia, în iulie a.c.

24 mai Academicianul Dumitru Protase era prezent din nou la Năsăud, fiindu-i oferit Albumul Magistrul și omul la 90 de ani, album realizat de Dr. Cristian Găzdac și Dr. Dan Lucian Vaida – directorul Muzeului Grăniceresc. Autorii au prezentat albumul, prezentând de fapt activitatea vastă a distinsului academician, aspect la care s-au referit și Gh. Marinescu, dr Gh. Tr. Dascăl, George Pop – secretarul Primăriei (care i-a oferit și o diplomă din partea primarului), Ioan Seni, Romulus Berceni ș.a. Discursul D-lui Protase a fost de fapt un excurs în istoria eroică a românilor bimilenari iar încurajările de a trece cu bine peste perioada actuală rămân pentru năsăudeni, un indemn sincer, de bun augur..

26 mai Președinta Floarea Pleș a pregătit cu multă atenție ediția a V-a a Programului educativ   Flori de mai năsăudene în care s-au implicat și ceilalți astriști: Ioan Mititean – președinte al Ligii scriitorilor năsăudeni, Lucreția Mititean, Dr. Lucian Vaida, Mircea Daroși, Rodica Fercana, Leon Catarig, Ioana Lăpușneanu, Ana Filip, ansamblul Doina Rebrei, condus de D-na Dorina Liliana Călini, cu joc și cântec popular, Clubul copiilor din Năsăud, cu dansuri moderne și dramatizări, conduși de Doamnele Dorina Buia, Maria Gonda... A impresionat expoziția D-lui Petrică Tocală și reprezentația astriștilor talentați: Ioan Mititean, Ioana Lăpușneanu, Ana Filip, Rodica Fercana, Mircea Daroși, Leon Catarig ș.a. Președinta Floarea Pleș, trecând în revistă acțiunile educative reușite în primele luni ale anului, a insistat și pe necesitatea unității astriștilor în jurul Programului anual pe care ni l-am asumat. Președintele Desp. ASTRA Năsăud, prof. Ioan Seni insista pe realizarea revistei Astra Năsăudeană nr 7, oferind apoi ciocolate copiilor și astriștilor împlicați în reușita programului acestei ediții. În aceeași zi, Corul Laudațio l-a sărbătorit festiv pe dirijorul Cornel Pop, la împlinirea unei vârste elegante.

28 Maieru – Mare sărbătoare la Maieru, unde astriști locali, din Rodna, Valea Ilvelor, Năsăud, Nepos, Rebrișoara au putut admira intelectualitatea locală în festivitățile legate de împlinirea a două decenii a revistei Cuibul visurilor, ajunsă la al 120-lea număr. Întâlnirea cu astriștii locali: Sever Ursa, Icu Crăciun, Iacob Naroș, Titus Cărbune, Macavei Al Macavei, Viluț Cărbune, Liviu Ursa, Ilie Hoza ș.m.a. a avut semnificații aparte, nuanțate și în starea de spirit a astriștilor Ioan Mititean, Floarea Pleș, Mircea Daroși, Romulus Berceni, Rodica Fercana, Leon Catarig.., prezenți la aceste manifestări. Admirabilă a fost și lansarea cărților aparținând lui Ilie Hoza, Iacob Naroș, Icu Crăciun și Dan Popescu. Felicitări organizatorilor pentru minunata sărbătoare măiereană. În aceeași zi, la Năsăud, profesorul Ioan Seni se întâlnea cu foștii săi elevi de-acum 25 de ani, unii dintre ei fiind și susținători ai ASTREI, dar toți realizați și căliți în dura tranziție a sfertului de veac parcurs.

31 mai cercetătoarea Claudia Septimia Sabău de la Muzeul Grăniceresc își lansa noua sa carte, fostă teză de doctorat, „Și ne-au făcut din grănițeri, țărani..” Mentalități colective în satele năsăudene foste grănicerești în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, carte prezentată strălucit de alți mari maeștri ai cercetării istorice: dr. Lucian Vaida, dr. Mirela Pop Andrei, dr Luminița Dumănescu, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, dr. Adrian Onofreiu alături de care au făcut aprecieri și oamenii locului: Mircea Prahase, Floarea Pleș, Ioan Mititean, Ana Filip, Liviu Păiuș, Ioan Seni și preotul Crin Teodorescu. Cartea este o adevărată frescă a vechiului cotidian grăniceresc năsăudean, un strălucit model de comportament demn, moral și creștin.

Prof. Ioan Seni, președintele Desp. ASTRA Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5