Bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2013

În cadrul şedinţei extraordinare de joi, 4 aprilie, legislativul local năsăudean a aprobat bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2013, la venituri în sumă de 20503 mii lei, la cheltuieli în sumă de 31092 mii lei. Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2013, s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 7 din Legea nr. 273/2006, a Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Bugetul local, detaliat, pe anul 2013, la venituri în sumă de 20.345 mii lei, la cheltuieli în sumă de 20759 mii lei.
Bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe se aprobă, după cum urmează:
a. secţiunea de funcţionare, cu venituri în sumă 15751 mii lei şi cheltuieli în sumă de 15751 mii lei;
b. secţiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de 4594 mii lei şi cheltuieli în sumă de 5008 mii lei;
De asemenea, s-a aprobat utilizarea excedentului anual al bugetului local al oraşului Năsăud, pe anul 2013, în sumă de 414 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în condiţiile art. 58 din Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole în sumă de 10347 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în sumă de 10522 mii lei;
- bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, pe secţiuni, după cum urmează:
a. secţiunea de funcţionare, cu venituri în sumă de 10280 mii lei şi cheltuieli în sumă de 10455 mii lei;
b.s ecţiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de 67 mii lei şi cheltuieli în sumă de 67 mii lei.
Consilierii locali au aprobat: bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2013, în sumă de 185 mii lei;
- bugetul pe titluri de cheltuieli, pe articole şi alineate, pentru fiecare capitol şi subcapitol;
- programul de investiţii publice, pe anul 2013, pentru bugetele prevăzute la punctul 2-3, pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, precum şi fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii, pe anul 2013.

Legislativul local a fost de acord, în unanimitate, cu PH privind repartizarea pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016 a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2013, destinate finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, cheltuielilor prevăzute la art. 104, al. 2, lit. „b-e” din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielilor privind hotărârile judecătoreşti pentru plata salariilor, precum şi repartizarea sumelor alocate din bugetul local, destinate finanţării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum şi a altor cheltuieli în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud.
De asemenea, s-a aprobat şi PH privind împuternicirea primarului oraşului Năsăud să semneze contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din oraşul Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5