Bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud, aprobat! Peste 52% din fonduri merg spre investiţii în drumuri judeţene, Spitalul Judeţean, asistenţă socială!

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, reunit în ședință extraordinară, a aprobat bugetul general al județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020 are venituri totale de peste 805 milioane lei, în timp ce cheltuielile totale sunt de peste 865 milioane lei, diferenţa fiind acoperită din excedentul de anul trecut de peste 53 milioane lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, a subliniat, din capul locului că judeţul a primit cu 23% mai puţin de la Guvern, chiar dacă a fost creşterea economică şi PIB-ul României a crescut. Mai mult, pentru funcţionarea DGASPC a fost alocat doar 21% din necesar, deşi legea prevede o pondere de 90%. În premieră, pentru investiţii la spital Ministerul Sănătăţii a alocat zero lei. Toate acestea, mai bine de jumătate din bugetul Consiliului Judeţean este direcţionat spre investiţii.

Programul de investiţii propus de Consiliul Judeţean este în valoare de 452,932 milioane lei. La capitolul „Autorităţi publice” este prevăzută suma de 6,353 milioane lei pentru continuarea  unor obiective de investiții demarate în anul 2019, respectiv extindere şi etajare clădire existentă, Piaţa Petru Rareş, reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediu pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea, nr.20 -  2.184 milioane lei, racord pentru alimentare cu energie electrică a imobilului de pe strada Horea, amenajarea terenului achiziţionat pentru realizarea parcării pe strada Bistricioarei din municipiul Bistriţa, o serie de dotări independente constând din: echipamente, licenţe şi programe informatice, precum și pentru realizarea unor obiective de investiții noi,  respectiv achiziție imobil situat în Bistrița, str. Drumul Cetăţii nr.2A, achiziție imobil teren în vederea contruirii a două case de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi în municipiul Bistrița, elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud, amplasare elevator exterior pentru persoane cu dizabilităţi la sediul Palatului Administrativ. De asemenea, la această secţiune este cuprins Programul din Fondul Social European, respectiv proiectul RAISE: Retrodigitalizarea arhivei şi informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud – 2.553 milioane lei.

La capitolul „Învăţământ”, investiţiile sunt de 2,020 milioane lei, cea mai mare sumă, de 1,359 milioane lei fiind alocată pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea internatului de la Şcoala Profesională Specială Sf. Maria.

          Pentru „Sănătate”, investiţiile cumulează 40,239 milioane lei, din care 2 milioane lei pentru  relocare şi demolare spaţii în vederea extinderii spitalului cu pavilion P+4,   1 milion lei – extindere şi modernizare secţia Psihiatrie, 4 milioane lei – echipamente medicale şi 24,517 milioane lei, din fonduri europene pentru creşterea eficienţei energetice a secţiilor externe de pe str. Alba Iulia, str. Ghinzii, plus extindere şi modernizare UPU – SMURD. De asemenea, sunt alocate 8,8 milioane lei pentru construire heliport pe terasa superioară a spitalului şi achiziţia unui teren pentru parcare ecologică la spital.

          La „Cultură”, sunt prevăzute 50 mii lei pentru construirea unui garaj şi magazii în curtea interioară a Centrului Judeţean pentru Cultură; 504 mii lei – punere în siguranţă Castel Teleki Comlod (414 mii) şi amenajare zone adiacente Castel Posmuş (80 mii lei).  Tot la acest capitol intră şi cele 10,5 milioane lei, din fonduri europene, pentru reabilitarea şi restaurarea Castelului din Posmuş.

          Investiţiile vizează şi „Asistenţa socială”, respectiv construirea şi dotarea a trei case de tip familial şi a unui centru de zi la Beclean, (2, 9 milioane lei), construirea şi dotarea a patru case de tip familial şi modernizarea unui centru de zi, tot la Beclean (3,1 milioane lei). Din fonduri europene de 2,2 milioane lei se implementează proiectul Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor. Nu în ultimul rând, sunt repartizate 3,6 milioane lei pentru documentaţii vizând restructurarea Centrului pentru Protecţia Copilului Beclean, pentru reabilitarea Centrului de la Nuşeni şi pentru construirea a trei locuinţe protejate la Beclean.

          „Protecţia mediului” beneficiază de investiţii de 10,3 milioane lei, din care 1 milion lei pentru achiziţia unui teren pentru construirea Staţiei de Tratare Mecano-Biologică şi 9,2 milioane lei pentru investiţii ce vizează Celula 2 de la Tărpiu (2,5 milioane lei), echipament pentru pretratarea levigatului (2,2 milioane lei), dezvoltarea sistemului de management al deşeurilor (1 milion lei), sistem de supraveghere video pentru 180 de puncte de colectare din urban (1,7 milioane lei).

          Investiţii de IMPACT, în valoare de 6,8 milioane lei, din fobduri europene, sunt cele două proiecte cu măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din Teaca şi Lechinţa.

          La capitolul „Transporturi”, pentru investiţii este prevăzută suma de 362,130 milioane lei, din care peste 288 de milioane sunt din fonduri europene şi vizează nu mai puţin de 16 tronsoane de drum judeţean şi poduri. La acestea se adaugă investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală sau de la bugetul local în valoare de 70,494 milioane lei.

 

***

 Pentru anul 2020, la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud este propus un buget de venituri în sumă totală de 9.475 mii lei, iar cheltuielile sunt estimate în sumă totală de 9.489 mii lei. Veniturile proprii se constituie de la  servicii de pregătire artistică prin „Şcoala de Arte şi Meserii”, din spectacole susţinute de Ansamblul Profesionist „Dor Românesc”, valorificare produse tradiționale, proiecţii film şi activităţi desfăşurate în cadrul Centrului Cultural Dacia.

***

 Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud are un buget de venituri în sumă totală de 6.149 mii lei şi  cheltuieli de 6.431 mii lei.  Veniturile propuse a se realiza  - 70 mii lei - se constituie în principal din tarifele privind activitatea arheologică, taxe vizitare muzeu şi case memoriale, taxe pentru utilizarea temporară a unor spații expoziţionale şi desfăşurări de evenimente.

***

Pentru Clubul Sportiv ’’Gloria 2018’’ Bistriţa-Năsau, bugetul de venituri este de 8.549 mii lei, din care 209 mii lei venituri proprii și 8.340 mii lei subvenţii de la bugetul local. Veniturile proprii se constituie în principal din vânzări bilete şi abonamente intrare etape competiţionale şi încasări de la Federaţia Română de Handbal pentru anul competiţional 2019 – 2020. Cheltuielile propuse a se realiza sunt în sumă totală de 9.503 mii lei, acoperindu-se cu suma de 954 mii lei care reprezintă excedentul înregistrat la 31 decembrie 2019.

***

În acest an,  Spitalul Județean de Urgență Bistrița  are un buget de venituri în sumă totală de 264.339 mii lei format integral din venituri proprii şi cheltuieli de 269.328 mii lei, diferenţa fiind acoperită din excedent. Veniturile proprii propuse a se realiza se constituie în principal din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate, contractele încheiate cu direcția de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală, alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi specifice. Cheltuielile în sumă totală de 269.328 mii lei sunt împărţite în cheltuieli de personal -  200.000 mii lei; bunuri şi servicii  -  61.328 mii lei;  7.000 mii lei pentru finalizarea unor obiective de investiții aflate în derulare şi achiziție de aparatură şi tehnică medicală.  

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au ca bază de calcul nivelul cheltuielior efectuate în anul anterior.  În categoria cheltuielilor cu bunurile și serviciile se cuprind cheltuieli privind întreținerea și funcționarea unităților, respectiv energie electrică, gaz, apă-canal, servicii de telefonie și internet, materiale de întreținere și curățenie, achiziții obiecte de inventar, reparații curente, hrană, medicamente și materiale sanitare.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5