Cadastru cu fonduri europene pentru cinci comune din Bistriţa-Năsăud

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat două proceduri de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 149 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numără şi cinci comune din judeţul Bistriţa - Năsăud.

ANCPI a publicat în data de 17.04.2019 şi 19.04.2019, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu numărul CN1010660 - “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor în şapte unităţi administrativ-teritoriale" şi anunţul cu numărul CN1010659 - “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor în 142 de unităţi administrativ-teritoriale".

Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

Achiziţiile se desfăşoară pe loturi, astfel:

•       şapte unităţi administrativ-teritoriale împărţite înpatruloturi cu o suprafaţă totală estimată de 136.984 de hectare;

•       142 de unităţi administrativ-teritoriale împărţite în 142 de loturi cu o suprafaţă totală estimată de 1.138.128 de hectare.

Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valorile estimate sunt: 17.670.936 de lei fără TVA pentru cele şapte UAT-uri şi 146.818.512 de lei (fără TVA) pentru cele 142 de UAT-uri.

Cele două anunţuri au fost publicate şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr.2019/S 076-181066 şi 2019/S 078-186948, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din ţară sau din străinătate care îndeplineşte cerinţele solicitate de ANCPI. Termenele limită pentru depunerea ofertelor sunt 10.06.2019 şi 03.06.2019.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoareatotală a proiectuluieste 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduriexternenerambursabile de la UniuneaEuropeanăşi 46.933.673 - cofinanţare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

•       localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Maşter Planul General de Transport al României;

•       localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

•       localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informai la proprietate.

Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2Q20.

Unităţileadministrativ-teritoriale din judeţulBistriţa - Năsăud pentru care au fost iniţiate procedurile de atribuire:

Judeţ

Denumire UAT

BISTRIŢA - NĂSĂUD

REBRIŞOARA

FELDRU

NIMIGEA

ŞINTEREAG

URIU

 

Purtător de cuvân al OCPI BN,  Crina Simona POP

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5