Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud: Tot ce trebuie să ştii despre pensiile internaţionale!

Mirela Curac, şef Serviciu juridic, comunicare şi relatii publice din cadrul Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud, a prezentat, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural modul de întocmire şi obţinere a pensiei internaţionale.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. În acest sens, Casa Naţională de Pensii Publice îndeplineşte rolul de organism de legătură în materie de pensii, asigurând comunicarea inter-instituțională, CNPP neavând atribuții legate de stabilirea și plata pensiilor în sistemul public de pensii din România, atribuții ce revin exclusiv caselor teritoriale de pensii, în calitate de instituții competente.

Aceste instrumente juridice prevăd că pentru persoanele care au lucrat în mai multe state membre ale UE, în statele Spaţiului Economic European şi Elveţia, în vederea acordării drepturilor de pensie, instituțiile competente din țările respective vor avea în vedere aplicarea propriei legislații. Ca urmare, dacă o persoană a lucrat în România și în altă țară din Uniunea Europeană/SEE/Elveția va putea solicita acordarea drepturilor de pensie, în cazul îndeplinirii condițiilor privind vârsta de pensionare și stagiul de cotizare prevăzute în legislația din domeniul asigurărilor sociale din aceste două state. Astfel, se va adresa cu o cerere casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu, anexând și documentele din care să rezulte faptul că a fost asigurată în celălalt stat.

Instituția de asigurări sociale / Casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau reședință va face toate demersurile către instituția competentă din celălalt stat, nefiind necesară deplasarea solicitanului în acest scop. Astfel, instituția va comunica prin intermediul formularelor europene de legătura cu instituțiile competente din cealaltă țară, fiecare din aceste instituții având obligația de a analiza documentele transmise, urmând să se emită câte o decizie (de admitere sau respingere) a cererii de pensie. Fiecare dintre legislații prevăd o anumită vârstă de pensionare și un stagiu minim de cotizare, astfel prin totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele țări se poate constata dacă este îndeplinită condiția referitoare la realizarea perioadei minime de cotizare pentru care instituția competentă poate acorda o pensie.

Pensia va fi calculată cu respectarea principiului pro rata temporis (proporțional cu perioada de asigurare), deci solicitantul va  primi câte o pensie, calculată proporțional, acordată de fiecare din cele două state europene.

Pentru depunerea cererii pentru acordarea prestațiilor de pensie din România, persoana interesată trebuie să îndeplinească formalitățile cerute de legislația română în vigoare și să furnizeze toate informațiile relevante și documentele justificative:

  • carnet de muncă;
  • adeverință/e de vechime în muncă;
  • adeverință/e privind condițiile de muncă;
  • diploma de studii superioare;
  • livret militar;
  • acte de stare civilă;
  • cod de asigurare socială;
  • orice alte acte necesare categoriei de pensie solicitată. 

         Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care persoana nu este în posesia documentelor de vechime în muncă, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținători de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

De asemenea, Romania aplică alte acorduri și convenții bilaterale de securitate socială:

     -   Acorduri care respectă principiile regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială cu următoarele state: Canada, Israel, Republica Albania, Republica Macedonia, Republica Moldova, Serbia, Republica Turcia, Quebec. 

     -   Acordul comercial si de cooperare între statele Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, Elveţia  și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord începând cu data de 01.01.2021.

     -   Convenţia între R.P.R. și U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la Bucureşti, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O. nr. 7/1961 şi care este, în prezent, în vigoare cu:  Armenia, Federaţia Rusă, Ucraina şi Belarus.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice a emis ordine de stabilire a polilor de competență specializați/casa teritorială de pensii competentă, pentru instrumentarea dosarelor de pensii internaționale nou constituite, în funcție de statul de ședere obișnuită, respectiv în funcție de anumite instituții corespondente din statul de ședere obișnuită, în cazul statelor având un număr mare de solicitanți/beneficiari comuni de drepturi de pensie.

În acest context, Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud a fost desemnată pol competent/casă teritorială de pensii competentă pentru instrumentarea dosarelor de pensie internațională primite din partea Direcțiilor Provinciale Alicante și Valencia din cadrul Comunității Valenciene - Spania, pentru toate solicitările depuse de persoanele cu domiciliul/locul de ședere obisnuită în acest stat și care au realizat stagiu de cotizare și în Romania.

În cazul persoanelor având domiciliul în România, competența de instrumentare a dosarelor de pensii internaționale revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu, cererea depusă astfel fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă, casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu va face toate demersurile către instituția competentă din celălalt stat.

De asemena, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare prevăd ca schimburile de informații, accesarea și prelucrarea de date între instituțiile competente ale statelor membre UE, SEE si Elveției să se efectueze pe cale electronică în cadrul sistemului EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)/RINA (Reference Implementation for National Application).

Până acum aceste schimburi de informații s-au desfășurat pe baza formularelor europene de legătură care au fost concepute să circule numai în format de hârtie. Aplicația informatică RINA prin intermediul căreia se vor transmite documentele electronice este elaborată la nivelul Comisiei Europene și pusă la dispoziția statelor membre interesate, care este în măsură să asigure comunicarea cu punctul de acces și care, prin utilizarea interfețelor specifice, poate fi integrată cu aplicațiile naționale.

         Utilizatorii finali ai sistemului EESSI sunt instituțiile teritoriale/centrale, competente la nivelul fiecărui sector de securitate socială pentru aplicarea prevederilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.

Astfel, de la data de 01.09.2022, pentru domeniul pensiilor internaționale toate schimburile de informații cu statele partenere privind cerereile de pensie de bătrânețe (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială) se vor realiza exclusiv prin sistemul EESSI.

Conform ultimei planificări a Comisiei Europene, Casa Națională de Pensii Publice va trebui să asigure intrarea în producție/ schimburile de informații cu cererea pentru pensie de urmaș la data de 02.01.2023 și cu cererea pentru pensie de invaliditate la data de 06.02.2023. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice va intra în producție cu cererea pentru informații privind pensia și cazurile tranzitorii, la data de 06.03.2023.

Activitatea de stabilire și plată a drepturilor de pensie  comunitară este laborioasă deoarece pe lângă instrumentarea propriu-zisă a dosarului de pensie internațională, aplicarea regulamentelor europene și a acordurilor bilaterale în domeniu presupune completarea a numeroase formulare de legătură ce nu se utilizează în aplicarea legislației naționale în domeniu și efectuarea de verificări periodice suplimentare pentru menținerea în plată a drepturilor de pensie în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (verificarea existenței prin certificatul de viață).

 

Comentarii

19/06/24 14:26
Carstei Petruța

Bună ziuă aștept confirmarea deciziei de pensiei din România din luna februarie 2024 în Valencia pentru pensionare de limită de vârstă care am cerut-o în Spania din luna decembrie vreu să știu câte luni mai durează până când mi se va trimite această decizie vă mulțumesc și aștept un răspuns de la dvs

19/06/24 14:30
Carstei Petruța

Bună ziua aștept de 4 luni pentru a-mi trimite decizia de pensie în Valencia pentru a putea pensionare la limită de vârstă vă rog să-mi spuneți câte luni mai durează, vă mulțumesc și aștept un răspuns

08/07/24 08:30
Lincan didi florian

Am depus dosarul pentru pensie in Valencia și miau spus că au trimis în romi ia pentru confirmare ați confirmat va rog frumos

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5