Casa Judeţeană de Pensii BN: Vezi cum poţi cere recunoaşterea vechimii în muncă dacă nu mai eşti în posesia carnetului de muncă!

Potrivit art. 16 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001.

Conform art. 159 alin. (1) din lege, pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a), dovada vechimii în muncă şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau alte acte prevăzute de lege, respectiv adeverinţe eliberate de angajator, cu respectarea prevederilor legale.

Astfel, adeverinţele de vechime vor cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

  1. denumirea angajatorului;
  2. datele de identificare a persoanei;
  3. perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
  4. menţionarea temeiului legal în baza căruia  a avut loc încadrarea;
  5. funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
  6. salariul tarifar de încadrare;
  7. denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentual sau suma acordată;
  8. perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.

Actele vor avea număr de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnatura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

În situaţia în care persoanele susţin că nu se mai află în posesia carnetului de muncă şi solicită stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prevăzute de lege, recunoaşterea vechimii în muncă dovedite prin adeverinţe eliberate de angajatori sau deţinatorii legali de arhive, în condiţiile legii, va fi condiţionata de publicarea pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5