„Cetatea Rodnei” a mai făcut un pas

Prin strădania scriitorului Liviu Păiuş, membru în Liga Scriitorilor Români şi a ing. drd. Gherasim Domide din Baia Mare, revista rodnenilor îşi continuă cu ritmicitate cursul, înlesnind cititorilor comunicarea.
Cu toate că are doar 48 de pagini, este consistentă prin informaţiile şi povestirile prezentate, scrise cu ritm şi armonie sub blazonul unui spirit elevat. La pagina 1, redacţia scoate în faţă aspecte edilitar-gospădăreşti şi social-culturale, ce s-au succedat pe parcursul anului 2017, dovedind dimensiunea umană a celor puşi la cârma localităţii de sub poalele muntelui.
Paginile 2-4 aparţin preotului Florin Moldovan ce ne îndeamnă de Sfintele Sărbători ale Crăciunului să fim buni, să iubim, să iertăm şi să-l slăvim pe Hristos prin fapte, adică tot ceea ce spunem să aibă aplicabilitate reală în viaţa noastră de zi cu zi.
Cercetătorul Adrian Onofreiu revine şi în acest număr cu elemente noi din viaţa grănicerească. De data aceasta vorbeşte despre Condica Administrativă a Cercului Rodna (1866-1868), dezvăluind mecanismul de funcţionare a unei structuri administrative de tutelă şi control, între Comitetul Districtual şi juzii, primarii comunali.
Paginile 9-10 sunt semnate de Dorin Dologa cu referiri la Conscripţia de dare a localităţii Rodna din data de 29 iulie 1711, redând imaginea unei economii de subzistenţă.
Universitarul rodnean Mircea Leontin Mureşianu, căruia îi sunt foarte dragi ţăranii autentici, având ca modele bunicii săi din Rodna şi Leşu, aduce cititorilor un erou din umbră al Rodnei – Octavian Bureacă, săteanul ce şi-a revărsat mereu asupra semenilor săi o solidaritate desăvârşită, ca un veritabil ţăran al cetăţii.
Scriitorul Cornel Cotuţiu din Beclean, semnează două pagini de căutări folclorice prin glasul regretatei artiste Valeria Peter-Predescu, ce a luptat o viaţă sub blazonul unui spirit elevat, spre înălţimea înţelepciunii recuperatorie a folclorului românesc.
Printre personalităţile de prim rang întâlnim la pagina 15, pe Titu Maiorescu la 100 de ani de la trecerea în eternitate, articol semnat de Rodica Bălăi.
A intrat cu curaj în casa rodnenilor fata trişcaşului Mălai, de pe Leşcior- Leşu, Veronica Oşorheian cu un obicei local - Irozii, teatru popular religios, aşteptat de sărbători la casele gospodarilor, aducând un elogiu cald strămoşilor, sacralităţii acestui neam coborâtor din zei.
Astrista năsăudeană Floarea Pleş, la pagina 23 se bucură împreună cu toţi iubitorii tradiţiilor locului ce participă cu multă plăcere la Maialul elevilor năsăudeni şi la Festivalul costumului popular, cu care Năsăudul a intrat în Cartea Recordurilor, alături de cea mai numeroasă horă ţărănească. Despre activitatea dânsei pe linie astristă vorbeşte poeta şi pictoriţa Virginia Brănescu la pagina 33, adresându-i versurile: „Harnică şi luptătoare / Ea rămâne veşnic Floare / Pentru ASTRA cea străbună / Pe năsăudeni i-adună/.”
Prof. Emil Bălăi la paginile 24-25 prezintă cartea preotului Ilie Pioraş, fiu al satului intitulată „Memorandistul Gherasim Domide Protopop al Bistriţei”.
Fiecare capitol poartă un nume semnificativ prin care se definesc momentele vieţii şi operei eroului cărţii.
Corespondenţa dintre Gherasim Domide şi Iosif Vulcan privind Societatea pentru crearea unui fond de teatru român aparţine domnului Nicu Pioraş. Prof. drd. Ioan Florin Poienar, la pagina 30, vorbeşte despre familie ca apărătoare a creştinătăţii şi normalităţii. Prof. Rodica Bălăi ne invită la Fatima într-un pelerinaj, cu scopul de a-l căuta şi întâlni pe Dumnezeu.
Cărţile prietenilor noştri Grigore Cotul „Optimistul resemnat”, Sandu Al. Raţiu – „Arcadele cuvântului” şi „Războiul din spatele tranşeelor” sub egida Arhivelor Statului Bistriţa, cât şi „Cerb alb” de Ion Bogdan, sunt prezentate de Iacob Guşă, Emil Bălăi, Gherasim Solovestru Domide şi Octavia Domide, care mai prezintă la pagina 37 articolul „Memorandistul Gherasim Domide omagiat la Şieu Măgheruş”.
Miracolul copilăriei este semnat de educatoarele „Maria Luchi, Anuţa Rebrean şi Florina Sîngeorzan, iar despre Programul ERASMUS ne vorbeşte clar şi concis ing. Alexandru-Ioan Jauca. Despre dialectică şi graiuri vorbeşte prof. Nicolae Domide, iar la pagina 45 putem să ne delectăm cu câteva din amintirile lui Toma G. Rocneanu. Revista cu nr. 29 îşi încheie drumeţia cu Revista presei semnată de Octavia Domide.
Drum bun revistei spaţiului mioritic rodnean!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5