40 de Teze ortodoxe despre Dumnezeu şi mântuirea omului

Cine este Iisus Hristos ca Persoană

Teza 11

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi S-a făcut om din Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, realizându-se astfel uniunea ipostatică , adică o persoană în două firi, dumnezeiască şi omenească. Fiul lui Dumnezeu fiind şi înainte de întruparea Sa ca Persoană dumnezeiască, Iisus Hristos s-a născut ca om din Fecioara Maria şi este Acelaşi Ipostas divin născut din Dumnezeu-Tatăl dinainte de orice timp. Fiul lui Dumnezeu s-a unit în mod deplin cu umanitatea pe care şi-a asumat-o, adică a coborât la maximă apropiere de noi oamenii, deci nu mai este pentru noi un partener de dialog dintr-un alt plan, intrând aşadar în planul experienţei comune a oamenilor care cred în El, făcându-se Persoana firii omeneşti, desigur rămânând şi Persoana firii divine.
Subiectul dumnezeiesc devine şi subiect omenesc. Firea umană în Iisus Hristos, voinţa acestei firi, se supune voinţei dumnezeieşti a Lui, raţiunea firii umane este limitată de raţiunea dumnezeiască a Mântuitorului. Cele două firi constituie o unitate în Iisus Hristos, este o unitate personală sau ipostatică şi de aici vedem că Ipostasul lui Iisus Hristos este unul singur şi provine din voinţa Ipostasului ce există înainte, al Cuvântului. Ipostasul întrupat are două componente, natura dumnezeiască şi cea omenească a lui Iisus Hristos, acestea două fiind neamestecate şi nedespărţite, de aceea Mântuitorul vede şi face totul dumnezeieşte şi omeneşte în acelaşi timp unit şi neconfundat. Cele două firi ale lui Iisus Hristos, divină şi umană, sunt unite în El nedespărţit, neâmpărţit, neamestecat, neschimbat. Ipostasul este unul, iar cele două firi, divină şi umană, au unitate neconfundată în acest Ipostas, iar această unitate este desăvârşită. Firea omenească se îndumnezeieşte iar Cuvântul se umanizează.
Doar prin Persoană firea divină îşi comunică energiile firii umane, iar firea umană îşi comunică energiile firii divine, dar aceste două firi nu se identifică una cu alta. Trebuie bine precizat că ele îşi comunică reciproc energiile lor în cadrul aceleiaşi Persoane şi nu de la persoană la persoană. Prin unicul Ipostas cele două firi, divină şi umană, ale Mântuitorului, conlucrează până la îndumnezeirea firii omeneşti însă fără a o anula, ci spre a o desăvârşi, aşadar Fiul lui Dumnezeu ca Persoană a firii divine uneşte prin Sine şi cu Sine firea divină a Sa cu firea Sa omenească.
Uniunea ipostatică, în afară de comunicarea însuşirilor, mai are şi altă urmare, şi anume naşterea supranaturală a lui Iisus Hristos din Fecioara Maria. Mântuitorul exista şi mai înainte ca subiect dumnezeiesc şi a venit în lume pentru că a vrut, a voit acest fapt, ca Subiect dumnezeiesc, fără nici o tangenţă cu vreo forţă din lume. Logosul însuşi s-a conceput ca om în Fecioara Maria fiind în acelaşi timp factor activ şi pasiv în ceea ce priveşte conceperea şi naşterea Sa. De aceea Întruparea Fiului lui Dumnezeu este o iniţiativă a lui Dumnezeu, iar păcatul originar nu există. Iisus Hristos reprezintă omenitatea în totalitatea ei. Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu pentru că subiectul care şi-a format în Fecioara fire omeneacă este Fiul lui Dumnezeu. Firea dumnezeiască a lui Iisus Hristos a făcut ca subiectul divino-uman să se reţină de la a neutraliza suferinţa, cu alte cuvinte vedem aici voinţa lui Iisus Hristos de a suferi şi de aici şi mai profunda mărire a iubirii Lui pentru noi.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5