Consiliul Judeţean, oraşul Sângeorz Băi şi alte 45 de comune se asociază în ADI Serviciu de alimentare cu gaze naturale

Consilierii judeţeni vor dezbate, în şedinţa ordinară de joi, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Bistriţa-Năsăud cu oraşul Sângeorz Băi şi comunele Braniştea, Budacu de Jos, Căianu Mic, Cetate, Chiochiş, Ciceu Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Coşbuc, Dumitra, Dumitriţa, Feldru, Galaţii Bistriţei, Ilva Mică, Ilva Mare, Josenii Bârgăului, Lechinţa, Leşu, Livezile, Lunca Ilvei, Maieru, Mărişelu, Măgura Ilvei, Miceştii de Câmpie, Monor, Negrileşti, Nimigea, Petru Rareş, Prundu Bârgăului, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Salva, Sânmihaiu de Câmpie, Şanţ, Şieu, Şieu Odorhei, Şieuţ, Şintereag, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Târlişua, Urmeniş şi Zagra, pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru „Serviciu de alimentare cu gaze naturale”, ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

         Potrivit documentaţiei Consiliului Judeţean, recent au fost aduse modificări legislative de esenţă Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 103/2002, iar punerea în aplicare a noilor prevederi „va avea o influenţă pozitivă asupra comunităţilor locale, atât prin satisfacerea nevoilor esenţiale ale populaţiei judeţului prin facilitarea accesului la alimentarea cu gaze naturale, cât şi prin dezvoltarea durabilă a zonelor în care nu există reţele de gaze naturale”.

         Printre principalele modificări se numără introducerea în categoria de servicii de utilităţi publice a activităţii de alimentare cu gaze naturale. În plus, există obligaţia operatorului de transport de a extinde, până în decembrie 2021, reţeaua de conducte până la intrarea localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 de km de punctele de racordare,

         Asociaţia va avea ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului public de alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuţie a gazelor naturale pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării sistemelor de utilităţi publice. Astfel, populaţia va fi sprijinită prin asigurarea infrastructurii aferente necesare distribuirii gazelor naturale în vederea încălzirii locuinţelor şi cu efecte pozitive asupra creşterii gradului de conservare a masei lemnoase existente, precum şi protejarea mediului înconjurător.

Forma de gestiune a serviciului public de alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuţie a gazelor naturale va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unuia sau mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor prin concesiune. De altfel, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 123/2012, modificată şi completate prin Legea 167/2018, prevede ca noutate faptul că serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se concesionează pentru una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale şi reglementează deţinerea de către autorităţile locale sau asocieri ale acestora a calităţii de autoritate concedentă.

Realizarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară a serviciilor de alimentare cu gaze naturale se vor asigura prin fonduri de la bugetul de stat. În acest sens, la nivelul Guvernului s-a constituit un grup de lucru care are ca obiectiv elaborarea unui program naţional privind alimentarea cu gaze naturale a localităţilor din România, în mod special a localităţilor rurale, şi care va permite realizarea unor reţele pentru gaze naturale care să rămână în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.  De asemenea, vor fi identificate fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului naţional de transport a gazelor naturale cu alte state vecine. O altă sursă de finanţare o reprezintă includerea investiţiei în Planul de Dezvoltate a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale pentru perioada 2014-2023, din surse proprii ale Transgaz.  Contractarea de împrumuturi, fonduri de la bugetele locale reprezintă alte posibile surse.

În concluzie, pentru dezvoltarea reţelelor de gaze naturale din judeţ, respectiv înfiinţarea de noi reţele de distribuţie, este necesară, ca prim pas, constituirea ADI, care ulterior să facă demersurile pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate, ce va fi avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5