„Cuibul Visurilor” - decembrie 2009

Ajunsă în anul XIV de existenţă, la numărul nou 4 (87), numărul pe luna decembrie 2009 a „Cuibului Visurilor”, editate de Consiliul Local al comunei Maieru şi complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, avându-l director pe domnul profesor Sever Ursa, sufletul şi iniţiatorul acesteia, conservă date şi puncte de vedere importante despre personalităţi culturale sau activitatea lor. Colectivul redacţional, avându-l redactor şef pe Icu Crăciun, iar redactori: Viluţ Cărbune, Ilie Hoza, Macavei Al. Macavei, Mircea Prăhase, Alexandru Raţiu, dr. Lazăr Ureche şi Liviu Ursa, îi mai au colegi pe corespondenţii externi Damaschin Pop Buia (Germania) şi Alex Pop (SUA). Frontispiciul primei pagini este dominat de citatul din Liviu Rebreanu „În Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele”…

Primul articol de pe prima pagină este semnat de seniorul Sever Ursa şi este intitulat „Animatorii culturali”, în care tratează la superlativ autorii „Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare a judeţului Bistriţa-Năsăud, vol. I, Ţara Năsăudului”, apărut la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, coordonator prof. Ioan Seni, preşedintele DN Astra. Domnul profesor Sever Ursa spune, printre altele: „Mulţi dintre aceşti cărturari-animatori au rămas truditorii anonimatului creator… au fost dârzi apărători ai demnităţii noastre ca neam şi ca limbă… cei mai mulţi dintre animatorii culturali sunt individualizaţi în prezentul dicţionar… Avem atâtea exemple de dăruire astristă. Prezentul dicţionar ne va dovedi că mulţi şi-au transformat sapa-n condei şi brazda-n călimară, vorba lui Arghezi”.

Apoi, Damaschin Pop Buia ne dă posibilitatea să citim „Despre laureata Premiului Nobel 2009 - Herta Muller”, mărturisind cu mândrie: „Personal, am simţit încercarea unui fior la facerea publică a evenimentului, în primul rând prin faptul că el (premiul n.n.) era pus în relaţie cu România, ţara în care s-a născut şi format (!) scriitoarea”.

Pagina doi este deschisă de Esilerva (pseudonim al prof. univ. dr. Valer Scridonesi Călin) şi lirica sa: „Mi-e dor…”, „Baladă a firelor de iarbă”, Whitman-ului (Walt cu barbă)”, „Edicule… el ucide”, „De 4 ori, Robert Frost”. Colţul „Rebreniana” este ocupat de „Preotul Ioan Rebreanu din Chiuza” semnat de Ion Poenaru, în timp ce despre „Vecinii noştri”, în articolul „Sângeorzul-Român, centru de renaştere a ortodoxiei în prima jumătate a secolului al XX-lea” ne vorbeşte Alexandru Dărăban, în pag. 3, unde, la subsol, Icu Crăciun, în rubrica „Cartea” ne pune faţă-n faţă cu „Cornel Cotuţiu, scriitorul detaliului şi ironiei”. În pagina 4 şi o parte din 5, Sandu Al. Raţiu ne introduce în „File de istorie” prin „Aşa”.

Apoi, iarăşi, slovele calde, blânde, docte ale profesorului cu aceleaşi calităţi, Sever Ursa, în colţul „Istorie literară”, ne introduce „În lumina piscurilor…”, Coşbuc şi Rebreanu, articol care se încheie astfel: „Fiindcă, aşa cum am mai spus, înainte de a fi ai Ţării întregi şi ai cititorilor de peste mări şi ţări, au fost întâi şi întâi ai noştri, ca munţii neîntrecuţi, ca Ineul şi Pietrosul, telurice repere analogice… Şi tot ca munţii vor nemuri”.

În acest număr din „Cuibul Visurilor”, la „Personalităţi ilvene”, prof. Ieronim Ureche, Ilva Mare şi prof. Ecaterina Maria Hiticaş, Bistriţa, ne propun „Preotul, protopop onorariu, Ieronim Slăvoacă”, în pagina 6, iar în pagina 7, învăţătorul Ilie Hoza de la Şcoala Generală „Iustin Ilieşiu” Anieş ne oferă: „Duminica de vară ornitologică, „Lăstunii viselor de vară”, „Concerte de sfârşit de vară”, „Emberiza citrinella” şi „Prunella modularis”.

Pe ultima pagină (8), ofiţerul de stare civilă a Primăriei Maieru, Elena Cărbune, ne informează despre cie veniţi pe lume, cei căsătoriţi şi, apoi, plecaţi în neant… ne mai înveselim, punându-ne mintea la contribuţie, cu un rebus „Nobel-ul în literatură” semnat de Macavei Al. Macavei, care încheie acest bogat şi interesant număr din „Cuibul Visurilor”.

P.S. Fiind început de an, îi rog să-mi permită să le urez un sincer şi călduros „La mulţi ani!”!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5