Din 1 august, calculul contribuţiei sociale se va face la nivelul salariului minim pentru cei cu venituri mai mici

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud,  informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 598 din  25 iulie 2017 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit actului normativ, care intră în vigoare la data de 1 august 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017, în cazul câştigului lunar brut, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

    Aceste prevederi nu se aplică persoanelor salariate care se află în una dintre următoarele situaţii:

    a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

    b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

    c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

    d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

    e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

    Angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

Baza legală:

                   Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 25 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017).

 

 

 

            Parasca C-tin Cristian                                                   

Şef administraţie adj. colectare                                          

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5