Din postura de pensionar, în 2017, a mai construit și dăruit încă........trei case !

                Pentru domnul Nelu Holbură, de la Strâmba, iubirea de semeni nu-i o simplă noṭiune enunṭiativ-declarativă, ci una cu corespondent și puternice rezonanṭe în realitatea cotidiană. În opinia sa, oamenii indiferent de diferenṭe sociale, etnice, confesionale, de nivel de educaṭie și pregătire se nasc egali și părăsesc această lume fără să ia și să ducă cu ei ceva  din ceea ce au agonisit.

După o temeinică reflecṭie și chibzuinṭă  a ajuns la concluzia că de vreme ce soarta și Cel de Sus l-au hărăzit cu sănătate, cu o familie frumoasă,  i-au dat putere să se realizeze în plan material, social și familial, în deplin consens cu distinsa sa soṭie - doamna Fabiola - au decis să vină în sprijinul familiilor aflate în dificultate.

Precizăm că soṭia dumnealui provine dintr-o familie de fost preot ortodox compusă din zece fraṭi și surori, în familia sa au fost cinci fraṭi și surori, iar în cea a bunicului său patern au fost 18 descendenṭi, iar aceasta le-a permis să înṭeleagă încă din primele clipe de viaṭă că în jurul lor vieṭuiesc și alte fiinṭe sociale a căror cerinṭe și năzuinṭe trebuie respectate și  o abordare cu maximă corectitudine a problematicii relaṭiilor interumane.

Așa se face că, de aproape un deceniu și ceva de când a redobândit calitatea de cetăṭean român (e și cetăṭean USA – n.n.) și a redevenit locuitor al Joseniului, ne-a obișnuit cu numeroasele și valoroasele sale acte de altruism efectuate cu discreṭia și decenṭa caracteristice unui  om cumsecade, de foarte mare bunătate și omenie și despre care, în marea sa modestie, nici nu-i face plăcere să vorbească pentru simplu motiv că nu face acest lucru nici  pentru publicitate și nici pentru recompense efemere. Fiind totuși vorba de  gratificaṭii deosebite ce  se recomandă ele însăși, au devenit  notorii,  accesibile și verificabile. An de an, cu prilejul lui Moș Nicolae, a marilor praznice ale creștinătăṭii - Nașterea Domnului și Crăciunul, Învierea Domnului și Sfintele Paști - mai adaugă la zestrea edilitar-gospodărească a comunei câte o casă. După o inventariere incompletă, efectuată pentru uzul personal, am totalizat până acum vreo douăzeci, dar numărul lor exact e cu siguranṭă mult mai mare pentru că la cele edificate pentru beneficiari din localitatea de baștină, de la Strâmba, de la Joseni trebuie adăugate și cele destinate unor familii de pe la Domnești, judeṭul Bistriṭa-Năsăud,  din comuna Cristian,  judeṭul Sibiu, din judeṭul Vâlcea și alte zone ale ṭării.

Prioritar are în vedere familiile tinere, cu mulṭi copii, cu greutăṭi materiale mari. Criteriile de eligibilitate de care uzează i-au permis să nu dea  greș și au infirmat temerea ce exista la un moment dat  că familiile beneficiare vor crea probleme celor din jur. Mai mult, deși în acṭiunile  întreprinse pune accent pe latura umanitar-filantropică, acestea au un impact pozitiv și în plan demografic și educativ. La Strâmba, localitate despre care înainte de1989 se spunea că e fără perspective și trebuia să dispară de pe harta judeṭului și a ṭării, spre exemplu,  numărul populaṭiei în general și cu deosebire a celei școlare, în special, este în creștere, iar la  această evoluṭie  a contribuit  în mare măsură. Lucrează după o procedură standard ce include: achiziṭionarea și punerea la dispoziṭia beneficiarilor gratuită a unor loturi de teren intravilan având suprafeṭe cuprinse între 1000 și 2000 m.p., elaborarea proiectelor de execuṭie, obṭinerea avizelor și autorizărilor prevăzute,  asigurararea materialelor de construcṭie necesare și punerea lor în operă prin participarea și coordonarea sa nemijlocită.  Sprijinul familiei Holbură continuă și după finalizarea lucrărilor și predarea în folosinṭă beneficiarilor a construcṭiilor și terenurilor.

Domnul Puiu, capul uneia dintre familiile beneficiare, cu zece copii de la Joseni, pentru care a construit și i-a pus la dispoziṭie două construcṭii compuse din câte două corpuri de clădire fiecare  (practic  patru apartamente - n.n.)  împreună cu loturile de teren aferente de câte 1300 m.p.,  îmi spunea că la un moment dat și-a propus să-și achiziṭioneze un cal de tracṭiune, dar n-a dispus integral de suma necesară. Aflând de situaṭie, domnul Nelu nu numai că a avansat diferenṭa, dar  după câteva zile i-a adus și dăruit și un ham nou pe care l-a cumpărat cu  900 lei, iar oricând pleacă după cumpărături nu uită să-i aducă și familiei lui nu numai o pâine sau două, ci tot ce are nevoie !. În toamna trecută, odată cu împlinirea vârstei de pensionare și dobândirea calităṭii de pensionar, credeam că domnul Nelu o să-și diminueze activităṭile sale umanitar-filantropice, dar nu s-a întâmplat așa.

Aflând de greutăṭile materiale și locative cu care se confruntă familia Sîrbu Mihai și Sîrbu Mariana cu șapte copii, majoritatea școlari și preșcolari și patru nepoṭei, de loc din comuna Telciu, ce și-a găsit ocrotire temporară pe raza satului Strâmba, a decis să-i vină în ajutor. În acest scop, i-a donat  suprafaṭa de 2100 m.p. teren din proprietatea sa, situat într-un cadru natural deosebit, în preajma locuinṭei și a D.J. 172 D Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică la care, în primăvara anului viitor, sunt prevăzute a începe lucrări de reabilitare, asfaltare și modernizare în cadrul Proiectului interjudeṭean Poarta Transilvaniei și le-a construit din materiale de foarte bună calitate  o casă tip Parter compusă din trei camere și dependinṭe cu posibilităṭi de etajare și racordare la reṭeaua electrică. În prezent se execută lucrări de finisaje și în vederea asigurării unei surse de alimentare cu apă.  Nu este singura sa realizare  din acest an.

Tot din postura de pensionar,  în 2017, a mai edificat încă două case, una dintre ele pentru o familie cu nevoi speciale din comuna Cristian,  judeṭul Sibiu la care a muncit timp de trei săptămâni. Considerăm că experienṭa valoroasă dobândită în acest domeniu ar putea constitui o sursă de inspiraṭie dintre cele mai utile pentru autorităṭile, O.N.G.-urile ( asociaṭiile, fundaṭiile) ce au în derulare programe (proiecte) de inserṭie socială, pentru lucrătorii din domeniul asistenṭei sociale și ar putea face obiectul unor teze de licenṭă elaborate de studenṭi de la psihologie, sociologie, teologie, drept și nu numai.

Închei  zicând: Felicitări domnule Nelu, dvs. și familiei, și să vă dea Dumnezeu în continuare sănătate și putere pentru a putea adăuga, de va fi posibil  și alte  înfăptuiri!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5