DR. ING. NICOLAE MINOIU, UN SPECIALIST CARE ŞI-A FĂCUT DATORIA FAŢĂ DE CERCETAREA ŞI PRODUCŢIA HORTICOLĂ ROMÂNEASCĂ

Dr. ing. Nicolae Minoiu, concitadinul şi cercetătorul cu merite deosebite în dezvoltarea horticulturii din această parte românească de ţară şi nu numai îşi aniversează la 12.10.2012 ziua de naştere. În acest context am socotit că o retrospectivă fie şi foarte succintă nu poate fi decât benefică şi stimulativă pentru tinerii dispuşi la un efort curajos în acest domeniu. Dumnealui este absolvent cu diplomă de merit al Facultăţii de Horticultură Bucureşti, după care şi-a făcut debutul profesional la Staţiunea de cercetări viticole Blaj. În perioada 1965-1968 şi-a continuat studiile doctorale la Academia K.A.Timiriazev din Moscova, unde a obţinut titlu de Doctor în biologie cu teza ” Patogeneza şi diagnosticul virusului plum pox ( Prunus virus 7 Christ). Ulterior, a efectuat stagii de specializare în virusologie în USA şi Franţa şi de documentare în numeroase alte ţări. Între anii 1968 – 2003 a îndeplinit funcţia de şef al laboratorului de protecţia plantelor din cadrul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, unde a obţinut toate gradele cerute în cercetare, în perioada 1988-1995 ocupând funcţia de secretar ştiinţific al staţiunii. În această calitate şi-a adus aportul la: cunoaşterea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor din livezi; studiul şi prevenirea bolilor virotice, cu deosebire a Plum poxului (vărsatul prunului); elaborarea metodologiei de obţinere a materialului săditor pomicol liber de boli virotice; testarea rezistenţei la principalele virusuri a soiurilor şi portaltoilor din sortimentul românesc, testarea eficienţei unor substanţe folosite în combaterea fungilor patogeni şi dăunătorilor la pomii fructiferi. În acelaşi timp s-a remarcat în calitate de ameliorator, fiind autor sau coautor a mai multor soiuri de pomi fructiferi, printre care s-a numărat soiul de măr Auriu de Bistriţa, o mândrie a unităţii de cercetare bistriţene. Rezultatele activităţii sale ştiinţifice au fost publicate în peste 350 lucrări ştiinţifice, 10 % dintre acestea în limbi de circulaţie internaţională. În acestea se regăsesc şi eforturile depuse de distinsa şi neobosita sa soţie Georgeta-Maria Minoiu, care i-a fost alături în tot ceea ce a întreprins. Ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice a fost ales membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Siseşti“, membru al Academiei de Ştiinţe din New-York, profesor asociat la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, membru al Societăţii Române a Horticultorilor şi a altor asociaţii profesionale româneşti şi străine. Domeniul în care s-a făcut remarcat şi la care a ţinut foarte mult a fost cel al aplicării în producţie a rezultatelor muncii de cercetare ştiinţifică oferind soluţii şi consultanţă calificată, de cel mai înalt grad şi gratuită tuturor celor interesaţi pentru care îi sunt recunoscători.
Cu prilejul importantului eveniment aniversar dorim vrednicului şi valorosului nostru concitadin şi specialist care şi-a făcut pe deplin datoria faţă de cercetarea şi producţia horticolă românească sănătate şi putere pentru a găsi resurse cu ajutorul cărora să poată depăşi suferinţele generate de problemele de sănătate şi momentele mai puţin faste din viaţa dumnealui şi ale distinsei sale soţii Doamna Geta. La mulţi şi fericiţi ani !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5