Simpozion Naţional la Şcoala Generală „Ştefan cel Mare”

„Educaţia incluzivă – şanse egale pentru fiecare copil”

Într-o organizare de excepţie, o implicare pe măsura valorii cadrelor didactice, s-a desfăşurat, în data de 26.03.2011, la Şcoala Generală „Ştefan cel Mare” din Bistriţa, un valoros educativ şi necesar Simpozion Naţional cu tema „Educaţia incluzivă – şanse egale pentru fiecare copil”, activitate subordonată concursului dedicat elevilor cu C.E.S., cu titlul „Eu cred că poţi, Tu dovedeşte!”, cuprins în Calendarul Activităţilor Regionale şi Interjudeţene – poziţia 126/2011, aprobat de MECTS cu nr. 29685 din 25.02.2011.

Instituţia şcolară organizatoare a fost Şcoala Generală „Ştefan cel Mare”, având parteneri IŞJ BN, CCD BN şi CJAP (Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică BN), fiind la prima ediţie şi au participat 132 de cadre didactice, cu 96 de lucrări, din 18 judeţe, fapt ce denotă importanţa activităţii.

De asemenea, s-a desfăşurat şi „Concursul interjudeţean interdisciplinar dedicat elevilor cu CES – „Cunoaştere – Educaţia – Sârguinţă” cuprins în calendarul activităţilor şi aprobat de MECTS, având în componenţă un concurs de matematică – „ABC-ul matematicii”, un concurs de creaţie – „Primăvara din sufletul copiilor”, concurs de compuneri şi poezii, de creaţia plastică şi abilităţi plastice la care au fost jurizate 103 lucrări de artă plastică, 32 compuneri şi poezii şi au participat 62 de elevi la concursul de matematică.

Scopul acestui vast proiect a fost contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor şi a cadrelor didactice, având ca obiective atragerea elevilor cu CES către activităţi extracurriculare, evoluarea performanţelor şcolare şi a nivelului de integrare socială etc.

Coordonatorii acestei vaste activităţi au fost prof. Emilia Chendes şi prof. Mirela Nelca, iar echipa de proiect de la Şcoala Generală „Ştefan cel Mare” a fost alcătuită din prof. Maria Rodica Petruţiu – directorul instituţiei, coordonator proiecte şi programe educative, prof. Livia Vodă, prof. Lucica Iacob – inspector şcolar, prof. Nicolae Domide, prof. Horaţiu Morar, prof. Gabriela Moisil, prof. Alexandra Stoica, prof. Rodica Tătar şi înv. Elena Bodor, o echipă competentă şi pregătită profesional, psihopedagogic.

Menţionăm că simpozionul s-a desfăşurat pe trei secţiuni. A – având ca temă „Abordarea elevului din perspectiva teoriei inteligenţelor multiple (referate, studii, aplicaţii, proiecte etc.) şi a având moderator pe prof. Claudia Feldrihan iar secţiunile B şi C referitoare la „Consideraţii teoretice şi aplicaţii practice în terapia tulburărilor de limbaj” şi „Inteligenţa emoţională – factor inhibant sau mobilizator în reuşita şcolară”, au fost moderate de către prof. Luciana Sidor de la CJAP BN.

Au fost prezenţi, au motivat, şi-au exprimat părerile şi gândurile despre importanţa acţiunii, d-na prof. Maria Rodica Petruţiu – directoarea şcolii şi gazda simpozionului, dl. prof. Ionuţ Ioja – metodist la CCD, d-na prof. Luciana Sidor de la CJAP, d-na prof. Lucica Iacob de la IŞJ BN, d-na prof. Mirela Nelca – informatician şi coordonator proiect, alături de un mare număr de cadre didactice şi elevi.

Au impresionat prin talentul la muzică elevul Gabi, care a interpretat la orgă „Baladă pentru Adeline” cât şi frumoasa şi educative expoziţie de desene din holul şcolii şi creaţiile elevilor care i-au stimulat, având de câştigat elevii, educatorii, familie şi, în final, societatea.

A fost o activitate deosebită, cu multiple valenţa şi merită felicitările noastre organizatorii, participanţii, cadrele didactice şi elevii implicaţi. Aşteptăm ediţia a II-a.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5