FISC: Vezi cine este scutit de impozit! Ce încasări pot face organizatorii de nunţi şi botezuri de la persoanele fizice!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud  informează contribuabilii că în data de 30.06.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 488/30.06.2016, OUG nr. 32/28.06.2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prin care se aprobă scutirea de la plata impozitului aferent transferului de proprietate imobiliară, pentru persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului (potrivit Legii nr. 77/2016), precum şi alte măsuri finanaciare.

Prin  actul normativ menţionat se prevăd următoarele modificări şi completări ale Codului fiscal:

1. Nu se datorează impozit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Măsura se aplică o singură dată numai la prima dare în plată, chiar dacă creditul este garantat cu una sau mai multe proprietăți imobiliare.

Beneficiar este orice persoană fizică, indiferent de calitatea pe care o are în contractul de credit și care apelează pentru prima dată la darea în plată.

Pentru orice dare în plată ulterioară, se plătește impozitul pe transferul proprietății imobiliare.

Pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată, se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată. În acest registru se înscriu actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise conform Legii 77/2016.

Persoanele care au fost deja executate silit și care apelează la articolul 8(5) din Lege pentru a li se anula datoriile rămase nu vor mai trebui să achite impozitul pe transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal, iar cele care l-au achitat sub orice formă, după intrarea în vigoare a OUG, pot cere restituirea acestuia. În prezent, persoanele fizice care au fost supuse executării silite a imobilului ipotecat printr-un contract de credit au obligația plății impozitului aferent venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

2. Se scutesc de impozit  veniturile realizate de către persoanele fizice  din salarii şi asimilate salariilor din activități de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

3. Se acordă un regim fiscal simplificat și un tratament fiscal specific, impozitării veniturilor operatorilor statistici pentru realizarea de statistici oficiale.

    4. Se aplică cota redusă de 9% TVA, pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.

 

De asemenea, prin actul normativ se modifică unele prevederi din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar..” modificări cu aplicabilitate  de la 1 august 2016, astfel:

-  organizatorii de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pot să solicite organului fiscal, în cazuri justificate, aprobarea unui alt plafon de încasări, decât cel de 10.000 lei/persoană, așa cum prevede acum legea.    Organul fiscal va decide în termen de 15 zile, cu privire la cererea depusă de entitate, prin emiterea unei decizii care are valabilitate 1 an de la data comunicarii și poate fi reînnoită la cererea solicitantului.

-  agenții economici care efectuează plăți pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, pot să retragă din bancă sume mai mari decât plafonul existent în prezent.

 

Baza legală:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 488/30 iunie 2016.

           

Parasca C-tin Cristian,

Şef administraţie 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5