Bistriţenii îşi vor putea plăti impozitele şi taxele locale, din 11 ianuarie! Acestea au fost indexate cu 3,8%, rata inflaţiei! Vezi ce facilităţi sunt acordate!

Consiliul Local Bistriţa a adoptat, la finele anului trecut, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021. Bistriţenii vor putea să-şi achite impozitele și taxele locale cu debit (impozite / taxe clădiri, impozite / taxe pe teren, impozite mijloace de transport, taxe reclamă și publicitate etc.)  începând cu data de 11 ianuarie 2021. Programul de încasări este afișat și la sediul Direcției Economice - Venituri situat pe str. Alexandru Odobescu nr. 17A.

Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru anul 2021, impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice au fost indexate cu rata inflaţie, respectiv cu  3,8 %, aşa cum a fost  comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Totodată, având ȋn vedere necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru contribuabilii persoane juridice a căror activitate a fost restricţionată de criza sanitară, astfel ȋncât aceştia să depăşească starea de dificultate financiară generată de efectele pandemiei coronavirului SARS-CoV-2, a fost redusă de la 1,3% la 1,25% cota de impozitare ȋn cazul stabilirii impozitului pe clădiri cu destinaţie nerezidenţială, proprietatea persoanelor juridice. În plus, cuantumul taxei pentru ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase a fost stabilit la un nivel cu 50% mai mic faţă de taxa stabilită pentru anul 2020.

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021, Primăria Bistriţa va acorda o serie de facilităţi fiscale:  

- o bonificaţie de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;

- anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora aflate în sold la data de 31 decembrie 2020 mai mici de 5 lei conform prevederilor art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 - reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;

- scutirea impozitului/taxei pentru:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

e) clădirile/terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

 f) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

- scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,in condiţiile ȋn care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit;

 - reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrarile destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5