Pentru 2017, Primăria Bistriţa propune menţinerea impozitelor, taxelor locale şi speciale la acelaşi nivel cu 2016

Primăria Bistriţa a publicat spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2017 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna noiembrie.

„Având în vedere aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi teren, care au produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât persoane juridice cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare, executivul propune, pentru anul 2017, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2016”, se arată în raportul publicat de municipalitate.

Potrivit Legii nr. 227/2015 şi pentru anul 2017, executivul propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal. De asemenea, executivul propune anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2016 mai mici de 40 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi scutirea impozitului/taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice şi pentru clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

De asemenea, Primăria Bistriţa propune ca nivelul taxelor speciale pentru anul 2017 să rămână ca în acest an.

Orice persoană interesată poate formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul de relaţii publice, str. Gheorghe Şincai nr. 2, până la data de 1 noiembrie 2016 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: [email protected]

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de relaţii publice al Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr.2.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5