Vezi cu cât vor creşte taxele şi impozitele locale, în Bistriţa, din 2019!

Primăria Bistriţa a publicat pe site-ul propriu proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2019, dar şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2019.

 

La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, în municipiul Bistriţa, s-au avut in vedere prevederile  Legii 227/2015  privind Codul fiscal. Conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal „în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

Având în vedere aceste aspecte legislative, executivul propune, pentru anul 2019, indexarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice cu rata inflaţiei. Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019 s-a utilizat rata inflaţiei de 1,34% comunicată la data de 28.02.2018 pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice.

Nivelul impozitului pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone nu va fi indexat întrucât nivelul acestui impozit a fost actualizat prin O.U.G. nr. 79/2017.

Potrivit Legii nr. 227/2015 pentru anul 2019, executivul propune acordarea unor  facilităţi fiscale, şi anume acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;  anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018 mai mici de 40 lei;  reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ, dar şi scutirea impozitului/taxei pentru anumite clădiri.

Prin aplicarea indexării impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei, valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2019 va fi cu aproximativ 200.000 lei mai mult faţă de anul 2018.

         În ceea ce priveşte taxele speciale, deoarece cuantumul acestora nu este stabilit prin Codul fiscal, ci prin hotărâre a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării. Având în vedere aceste aspecte legislative şi faptul  că pentru perioada ce urmează, respectiv pentru anul 2019 se estimează menţinerea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor publice locale, executivul propune, pentru anul 2019, menţinerea la nivelul anului 2018 a taxelor speciale aprobate de Consiliul local în anii precedenţi.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind aceste proiect de acte normative. Propunerile, sugestiile sau recomandările, se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria municipiului Bistriţa, Centrul de relaţii publice, str. Gheorghe Şincai nr. 2, până la data de 17.04.2018 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: [email protected]

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5