Pentru 2018, Primăria Bistriţa propune menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul celor stabilite pentru acest an! Vezi excepţiile!

Primăria Bistriţa a dat publicităţii Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2018. Proiectul va fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna noiembrie.

„La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, în municipiul Bistriţa, s-au avut în vedere prevederile  Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal.

Având în vedere aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi teren, care au produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât persoane juridice cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare, executivul propune, pentru anul 2018, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2017, cu excepţia taxelor pentru folosirea locurilor publice din pieţe, târguri şi Complex de agrement Heidenfeld care vor fi majorate în medie cu 1-5 lei (creştere a colectării cu 25% faţă de anul 2017)”, se arată în documentaţia postată pe site-ul Primăriei Bistriţa.

Pentru anul 2018, executivul Primăriei Bistriţa propune acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, dar şi anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 mai mici de 40 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. De asemenea,  va fi redus cu 50 % impozitul/taxa datorată pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ. Proiectul mai prevede scutirea impozitului/taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, dar şi pentru alte categării de clădiri, în baza unor legi.

Nu în ultimul rând, se are în vedere scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie, în condiţiile în care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit şi reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrările destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii.

Cei interesaţi pot să studieze documentaţia pe site-ul municipalităţii, www.primariabistrita.ro, secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de relaţii publice al Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Vezi taxele propuse pentru folosirea locurilor publice la Anexa 11! 

http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/AllByUNID/0BDE...

Comentarii

09/10/17 15:37
Balan Marius- i...

Cea mai mare exceptie o are Marius Balan, erou al muncii pesediste scutit de taxa pe casa din prostia autoritatrilor care -i refuza de 10 ani eliberarea AUTORIZATIEI platite . Ba mai mult primaria s-a inscris fraudulos in CF creind dificultati si incuracaturi.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5