Hai la vot!

« Oficialii răi sunt aleşi de cetăţenii buni care nu votează.» George Jean Nathan

Duminică, bistriţenii îşi aleg primarii, preşedintele Consiliului Judeţean şi componenţa consiliilor locale şi judeţene. În Bistriţa-Năsăud, sunt aşteptaţi la cele 312 secţii din judeţ peste 262.592 alegători, dintre care 262.320 sunt persoane înscrise în listele electorale permanente, iar 272 sunt cetăţeni ai altor state UE, înscrişi în listele electorale complementare.
Pentru derularea procesului electoral, au fost tipărite 1.166.424 buletine de vot, iar pentru ca bistriţenii să-şi exprime opţiunea, au fost repartizate în teritoriu 1. 560 de ştampile cu menţiunea „Votat”, alte 624 de ştampile fiind inscripţionate cu menţiunea „Anulat”.

Procesul electoral se va desfăşura între orele 7-21, iar alegătorii se pot prezenta la urne cu unul din aceste şase documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic sau de serviciu aflate în termenul de valabilitate sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor şcolilor militare.

Au dreptul să voteze:
* cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor, în comuna, oraşul, municipiul în care alegătorul îşi are domiciliul, numai la secţia de votare unde sunt înscrişi în listele electorale permanente
* cetăţenii UE care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor şi care au domiciliul sau reşedinţa în România
Cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă (art. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată).

Când votăm?
Data alegerilor: 10 iunie 2012
Votarea începe la ora 7.00 şi se închide la ora 21.00.
La ora 21.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiata şi dispune închiderea sălii unde se votează.

Unde votăm?
Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul. Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea potrivit delimitarii facute si unde sunt inscrisi in copia de pe listele electorale permanente, in copia de pe listele electorale complementare sau in lista suplimentara intocmita de primar.

Voteaza la sectia de votare in a carei raza isi au domiciliul cetatenii romani cu drept de vot omisi din copia de pe lista electorala permanenta care se prezinta la vot si fac dovada, cu actul de identitate, ca domiciliaza in raza sectiei de votare respective. Acestia sunt inscrisi in lista electorala suplimentara intocmita de presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

Presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala pentru care se voteaza la sectia respectiva. Acestia trebuie sa fie inscrisi de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in lista electorala suplimentara si trebuie sa fie radiati din copia de pe lista electorala permanenta existenta la sectia de votare in a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

Cetatenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta intr-o alta unitate administrativ- teritoriala cu cel putin 3 luni inaintea datei alegerilor, isi pot exercita dreptul de vot in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
Atentie!
Un alegator este inscris numai intr-o singura lista electorala.

Care sunt etapele votării?
a) Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor de vot.
b) Fiecare alegator prezinta actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care dupa verificarea inscrierii in lista electorala ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea “VOTAT”.
c) Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise si aplica stampila cu mentiunea ”VOTAT” inauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.
d) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele de vot astfel incat pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara si le introduc in urna, avand grija sa nu se deschida.
e) Stampila cu mentiunea ”VOTAT” se restituie presedintelui, care o aplica pe actul de identitate al alegatorului, mentionand si data scrutinului. In cazul in care alegatorul voteaza in baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea ”VOTAT” si data scrutinului.
Atentie!
In cazul in care buletinul de vot se deschide astfel incat secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facandu-se mentiune despre acest incident in procesul verbal al operatiunilor de votare.
Indoirea gresita a buletinului de vot NU ATRAGE NULITATEA VOTULUI, DACA SECRETUL VOTULUI ESTE ASIGURAT.

Cine are acces în cabina de vot?
PREZENTA ORICAREI PERSOANE IN CABINELE DE VOT, IN AFARA CELEI CARE VOTEAZA, ESTE INTERZISA.
Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Insotitorul nu poate fi ales din randul persoanelor care candideaza in circumscriptia in a carei raza teritoriala se afla sectia de votare respectiva

Presedintele sectiei de votare poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?
Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "VOTAT" si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea.

Votarea se face numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la sectia respectiva. Lista se semneaza de presedinte si se stampileaza, iar persoanele cuprinse in aceste extrase trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.

Ce buletine de vot sunt declarate nule?
Buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare
Buletinele de alt model decat cel legal aprobat
Buletinele pe care nu a fost aplicata stampila ”VOTAT”
Buletinele pe care este aplicata stampila ”VOTAT” pe mai multe patrulatere

BULETINELE DE VOT NULE NU INTRA IN CALCULUL VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE
Exceptii:
In situatia in care stampila ”VOTAT” a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta.

Se poate contesta identitatea unui alegător?
Da, se poate contesta identitatea persoanei care se prezinta la vot de catre candidati si alegatori. In asemenea cazuri, identitatea celui in cauza se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace. In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il opreste de la vot pe alegatorul contestat, consemneaza faptul intr-un proces verbal si sesizeaza autoritatile politienesti.

Când poate fi suspendată votarea?
Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depasi o ora si este anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.
In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral raman sub paza permanenta, iar membrii biroului nu pot parasi sala de votare in acelasi timp. Persoanele care au dreptul sa asiste la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare pe timpul suspendarii operatiunilor.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5