IISUS HRISTOS - Personajul cel mai fascinant din istoria lumii

Toate lucrurile pe care le face Dumnezeu sunt mărețe și copleșitoare, pline de o înaltă și dumnezeiasă înțelepciune.
Marii filosofi și teologi străini și de la noi și-au arătat uimirea, perplexitatea în fața schimbării uimitoare pe care o aduce învățătura și viața lui HRISTOS Domnul. Mitropolitul de pioasă aducere-aminte, Bartolomeu Anania, vorbea despre ,,Paradoxul creștinismului”, iar Nicolae Steinhardt se exprimă plin de cutezanță că ,,Sigur și limpede este că Domnul a venit să ne mântuiască...și a venit venit cu bună știință și cu tot dinadinsul, să ne scandalizeze”.
Oare pe cine? Masele populare? Nu. Gloatele îl urmau pe IISUS cu uimire, cu admirație, cu dragoste. Atunci pe cine? Ei, da, aroganța noastră, de cărturari, de farisei, de Ane și Caiafe, care pretindem prin toate secolele că știm totul, păcătuind de suficiență.
Despre aceasta ne avertizase profetul Isaia, care, din inspirarea Duhului Sfânt spune:,,...căci gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre și căile Mele nu sunt căile voastre -zice Domnul. Ci pe cât sunt de departe cerurile de pământ, pe atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.”(55.8).
Iubite cititoare și cititori, povestind acasă împreună cu soția, Florentina, s-a pus întrebarea :
Dacă noi am fi trăit acum două mii de ani, L-am fi recunoscut pe IISUS ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii?
Noi știm că Dumnezeu este atotputernic, dar se întrupează ,,luând chip de om smerit -zice N Steinhardt- „și mai și alege ca loc al sălășluirii pământețti o țărișoară neînsemnată și învinsă (sub romani-n.n.). Se naște într-o familie din cele mai simple, în casa unui oarecare teslar, meșteșug pe care îl practica și EL”? ,,Au nu este acesta teslarul, fiul Mariei...și nu toate surorile lui sunt aici la noi?” De unde până unde pretenții mesianice, de Mântuitor al lumii?
Și totuși, cu tenacitate, El se proclamă Fiu al Părintelui ceresc, sfidând monoteismul iudaic, iartă păcatele, spre nespusa uimire a celor veniți să iscodească. Se știe că singur Dumnezeu poate face așa ceva...dar El pare om ca noi, toți oamenii în ochii multora,
Azi știm că IISUS Domnul n-a vrut să se nască în palate și porfiră, pentru ca și cei mai umili oameni să se apropie de El cu dragoste.
X
Conflictul cu maimarii vremii avea să evolueze de la neîncredere, la suspiciune, la tensiune și în cele din urmă la conflict deschis (așa cum creionează Mitropolitul Bartolomeu Anania în scrierile sale).
,,Ei -cu nume de rezonanță în societate -El, un anonim
Ei -școliți în tradiția rabinică; El, un autodicdact sau cât se învăța prim sinagogi
Ei -de origine nobilă, din elita țării; El despre care se zice că este fiul unui dulgher, pe nume Iosif.
IISUS pare că vrea să răstoarne datini și tradiții înrădăcinate.
Ei se roagă prin piețe și pe ulițe; El pretinde ca rugăciunea să se facă în taină (Mt.6.6)
Când ei postesc, arborează o ținută de doliu; El dimpotrivă, cere post luminat (Mt.6.6-18).
Ei spun că spălatul pe mâini înainte de masă este esențial; EL - ,,nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci invers, ceea ce iese” (vorbe urâte, răutăți), (Mt.!5.1-10).
Un mare scandal pentru ziua sâmbetei. Că ea trebuie ținută cu strășnicie; El spune că ,,nu omul e făcut pt. Sâmbătă, ci sâmbăta pentru om și a face binele se poate în orice zi”. (Mt.12.1-8).
Ei socotesc pe săraci demni de milă, ba chiar de dispreț (,,gloata asta este blestematăgl”). El afirmă că sunt vrednici de fericire ((Mt.5,3; Lc.6.20)
Ei știu că e lege să-ți sporești bogățiile; El recomandă să renunțe la ele în favoarea săracilor (Mt.19.16-20).
Ei au legea talionului, ochi pt. ochi, dinte pt. dinte; El cere să iertăm nelimitat și să ne iubim vrăjmașii...(Mt.18.21-22).
Ei se țin departe de vulg, de plebe, de păcătoși; El stă în văzul tuturor la masă cu vameșii și primește ofranda unor desfrânate cu bucurie (Mt.9, 10; 26. 6-13; Lc. 53 6-50).
Ei se țin a fi monopoliști ai cinstei, corectitudinii, respectării legii; El preferă vameșii, ca fiind mai buni (Lc. 18,9-14).
Ei se socotesc fii ai lui Avraam și ucenicii lui , exponenții poporului ales; El afirmă că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la ei și va fi transferată altora, de la Răsărit și de la Apus (MT.12.1-9).
O prăpastie de netrecut se mai ivește:
Ei cred într-un singur Dumnezeu, al lui Avraaam, Isaac și Iacov; El pretinde că Dumnezeu are un Fiu și că acesta este El însuși, IISUS, căruia Tatăl ceresc i-a încredințat puterea de a face minuni și va judeca lumea (In.12.23-50).
IISUS îi denunță pe cărturari ca fiind orbi,, hrăpăreți, lași, ipocriți, morminte văruite, șerpi, ucigași, pui de fipere și-i amenință cu focul gheenei; la rândul lor, ei îl vor aresta și condamna și îl vor da cu motive mincinoase pe mâna păgânilor și-L vor răstigni. Sabia durerii va străpunge inima mamei sale și a ucenicilor.
IISUS e în contrazicere și cu ucenicii săi, cu interesele și aspirațiile lor. Ei cred că vor cuceri lumea,, strivind-o cu minuni; El îi trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor, ei, care pentru El au părăsit totul: familii, țarini etc. Și întreabă despre răsplată; El le făgăduiește o viață viitoare.
Doi dintre ei solicită ranguri înalte în Împărăția ce trebuia să vină foarte curând, cred ei; El le poruncește: ,,care dintre voi vrea să fie întâiul, să fie slugă tuturor”.
Ei îl numesc Domn și Învățător (Rabi); El le spală și le șterge picioarele, ca un sclav.
Lui Ioan Botezătorul, care e în temniță, îi transmite că Nu este acum Judecătorul, ci Mielul care vindecă.
Dacă nu se vor mânca trupul și sângele lui IISUS, nu vor avea viață întru ei. Stupoare! Mulțimile sunt speriate ; din 75 de ucenici, mai rămân 12, dar IISUS îi invită să plece și ei. Stau năuciți, dar nu pleacă. ,,Doamne, unde ne vom duce?-zice verhovnicul Petru. Tu ai cuvintele vieții celei veșnice.”
Noi ținem de viață cu dinții; IISUS ne spune că de ne vom pierde viețile pentru El și pentru Evanghelie, le vom păstra pentru eternitate.
HRISTOS este cel ce ne spune ,,Pace vouă. Pacea Mea o dau vouă”, dar ne și spune:,, N-am venit să aduc pace, ci sabie”. Ne mirîm și ne trebuie un efort de înțelegere, căci între Adewvăr și Minciună nu poate fi coabitare, deci se vor ridica copiii împotriva părinților, nora în contra soacrei (dacă observăm, cei tineri, mai receptivi la adevăr decât conservatorii vârstnici).
Elitele, maimarii, Anele și Caiafele îl vor judeca expeditiv și-L vor preda păgânilor sub învinuire mincinoasă că ar fi vrut să fie Împărat pământesc.
Ei îl vor răstigni nemilos; EL va învia cu slavă, deschizând veacul Mântuirii neamului omenesc.
Iar noi, cei de azi, de am fi trăit în vremea de atunci, da, am fi cunoscut că ,,nimeni nu a vorbit vreodată așa ca Omul acesta” -cum spun străjerii trimiși să-l aresteze și care se întorc cu mâinile goale. L-am fi recunoscut după autoritatea dumnezeiască de Legiuitor și domn, după minunile făcute, pe care numai Dumnezeu le poate face. (Și cu smerenie și în taină cât se poate, nu pentru a zăpăci lumea, cum va face Antihristul.). Niciodată, IISUS nu a ezitat, cum facem noi oamenii, în a da un răspuns. Noi doar suntem fiii îndoielilor. El e Stăpânul suveran al Vieții și al Morții. El cunoaște desăvârșit inimile ascultătorilor, gândurile lor și cele ce vor fi până la sfârșitul istoriei.
El, Domnul Vieții și Împăratul cel fără de moarte va judeca miliardele și sutele de miliarde de oameni din istoria umanității și nimeni altul. El este Lumina cea neapusă a vieții noastre și Viața vieților noastre, Salvatorul lumii.

prof. Vasile Găurean

Comentarii

17/04/22 22:38
Rus Augustin

Stimate domnule profesor Vasile Găurean
Prin cunoștințe și exemple încercați să deslușiți „taine”, îndemnând la aprofundarea învățăturilor creștine, conștient fiind de perenitatea lor. E o plăcere să vă citim „însemnările„.
Cu stimă și respect, Rus Augustin

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5