Întrebări creştine

Am învăţat de la mama rugăciunea „Visul Maicii Domnului”, foarte dragă sufletului meu. Am citit însă într-o carte („Calea sufletelor în veşnicie”) şi la un mare şi iubit duhovnic român altfel şi care zice că „acolo se promit cam multe” şi m-am simţit descurajată.

(3)

Cel ce cunoaşte toate gândurile oamenilor, adâncul sufletului lor şi toate din istoria lumii până în ultima zi- HRISTOS Domnul- nu spune că ştie ce a visat Maica Sa, ci o lasă cu delicateţe să povestească. Indurerata Maică, cea care nu uitase proorocirea făcută de dreptul Simeon, pe când IISUS era prunc, că „prin sufletul tău va trece sabie”, povesteşte îndurerată:

„Fiul meu preadulce, bunule IISUSE, am visat pe Petru-n Roma, iar pe Pavel în Damasc, iar pe Tine te-am văzut răstignit pe cruce între doi tâlhari, mari cărturari, jidovii foarte batjocorindu-Te, desculţ Te-au judecat, cu oţet te-au adăpat, cu trestie şi cu toiagul peste cap te-au bătut, în sfântul Tău obraz te-au scuipat, cunună de spini pe cap Ţi-au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa-n coastă Te-au împuns, sânge şi apă au curs…Soarele s-a-ntunecat, Luna-n mare roşeaţă s-a preschimbat….”

Urmează cutremurul naturii la vederea acestei incredibile privelişti a celui ce a zidit-o, apoi coborârea la iad: „…şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi zarurile cele de fier le-ai zdrobit şi pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară Te-ai înălţat la cer şi Te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui.”

Iată istoria mântuirii neamului omenesc condensată sub forma puţin amalgamată a visului. Sf. Vasile cel Mare,vorbind despre această rugăciune foarte veche, zice că „zarurile de fier şi porţile de aramă” arată străşnicia acelor locuri de suferinţă, de solitudine.

Iar acum…să spunem pentru ce este importantă această rugăciune, acest vis al Maicii Preacurate? Dacă evreilor li s-a spus ca din neam în neam să spună povestirea cum Domnul i-a scos cu braţ Preaînalt din robia Egiptului, cuvine-se ca şi noi să spunem din generaţie în generaţie fapta cea mare a izbăvirii neamului omenesc întreg din stăpânirea păcatului şi morţii, până în ultima zi a lumii. Aceasta se face într-un mod minunat la Sfânta Liturghie, iar a repeta în casele noastre istoria mântuirii sub această formă înseamnă a face un lucru bineplăcut lui Dumnezeu şi folositor nouă. Ştim că va veni la urmă vrăjmaşul, Antihristul, care va încerca să şteargă orice urmă din inimile noastre a Mântuitorului HRISTOS. Tu, iubite cititorule şi cititoare, spune copiilor tăi din neam în neam despre marea Jertfă de iubire a lui HRISTOS şi prin această duioasă rugăciune. Şi pe drept, mare va fi răsplata de la Domnul şi Dumnezeul nostru, Împăratul veacurilor, aşa cum ne promite în această sfântă rugăciune. Să o rostim şi noi, să-i învăţăm şi pe copiii noştri, făcând din casele noastre şi vieţile noastre Biserică lui HRISTOS.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5