Livezile, comunã europeanã

Aparatul primăriei:

Primar – Olimpiu Neamţ

Viceprimar – Traian Simionca

Consilierul primarului – Ioan Georza

Secretar – Ovidiu Verdeş

Contabil – Petru Cifor

Referent – Mariana Cifor, Andreea Dan, Tina Neamţ

Asistent social – Ana Maria Hăruţă

Agent agricol – Edit Pomană

Impozite şi taxe – Florin Conea

Bibliotecar – Elena Brumă

Casier – Viorel Roş

Şef de coloană – Ioniţă Simionca

Şoferi – Călin Sima, Cifor Dan, Vasile Lazăr, Ghe. Viscovan

Instalator – Marius Trişcă

Zugrav – Doru Mora

Aflat în plin exerciţiu pentru cel de-al doilea mandat ca primar ales al obştei comunei Livezile, domnul OLIMPIU NEAMŢ se numără printre cei mai performanţi administratori din teritoriul judeţului

Spirit practic, luptător şi adevărat manager al comunei, primarul Olimpiu Neamţ, în pofida situării sale în structurile politice componente ale opoziţiei, prin consecvenţa acţiunii de promovare a unor proiecte de largă susţinere în rândul locuitorilor comunei, a izbutit să pună în operă lucrări importante, chiar reprezentative, putem spune. Despre cele care poartă semnătura domniei sale din intervalul scurs din mandatul actual vom consemna în cele ce urmează.

OBIECTIVE 2008-2012

-realizarea unei grădiniţe cu program prelungit (executată);

-modernizarea Şcolii Generale Livezile;

-construirea unei săli de sport;

-amenajarea unui teren sintetic de fotbal (finalizat);

-modernizarea şi extinderea Căminului Cultural Livezile la standarde europene;

-reabilitarea fostului sediu de primărie din Dorolea (finalizat);

-finalizarea obiectivului şcoală cu clasele l-IV la Dumbrava (finalizat);

-finalizarea Căminului Cultural Dorolea (finalizat);

-înfiinţarea unei balastiere comunale (finalizat);

-modernizarea Târgului Auto Livezile şi înfiinţarea unei parcări săptămânale de autocamioane;

-realizarea unui pod peste râul Bistriţa şi a 5 podeţe în comuna Livezile;

-promovarea echipei de fotbal în divizia C (finalizat);

-amenajarea şi punerea în valoare a cabanelor forestiere (în curs de derulare).

Obiective în curs de finalizare:

-realizarea unui nou sediu de primărie;

-realizarea unui bloc de locuinţe sociale cu 20 apartamente;

-realizarea unui centru de întreţinere şi recuperare socială pentru persoane vârstnice;

-asfaltarea întregii reţele de drumuri comunale;

-alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Valea Poenii şi Dorolea-

-finalizarea execuţiei reţelei de canalizare în toate satele comunei Livezile;

-modernizarea drumurilor forestiere;

-pietruirea tuturor drumurilor de hotar;

-realizarea de trotuare, amenajarea de spaţii verzi pe suprafaţa comunei

Livezile şi locuri de joacă pentru copii;

-contribuţie la regularizarea râului Bistriţa şi ecologizarea sa pe raza comunei Livezile;

-realizarea unei staţii de îmbuteliere pentru apă plată la Cuşma;

-sprijinirea Asociaţiei Crescătorilor de Taurine în valorificarea corectă şi obţinerea preţului convenabil la lapte şi instalare de tancuri speciale de păstrare a laptelui;

-sprijinirea districtului silvic în obţinerea spaţiului adecvat de funcţionare şi

dotarea cu utilaje specifice exploatării forestiere;

-captarea a încă cel puţin 2 izvoare pentru reţeaua de alimentare cu apă

potabilă la Livezile

-amenajarea de locuri de joacă în toate şcolile comunei;

-înfiinţarea unei şcoli profesionale de meserii pentru tineri;

-preocupare în privinţa abandonului şcolar şi sprijinirea tinerilor spre

învăţământul superior;

-finalizarea lucrărilor de modernizare a Primăriei Livezile;

-finalizarea proiectului ISPA de apă şi canalizare în Livezile.

Valoarea obiectivelor depăşeşte 450 miliarde de lei vechi (fără proiectele ISPA)

REALIZĂRI FINALIZATE 2004-2007

-înlocuire 3 kilometri conductă de apă, de la primul bazin al reţelei vechi până pe strada Cruci;

-înlocuire ţiglă deteriorată cu eternit nou la Căminul Cultural Dorolea;

-înfiinţare echipă de fotbal;

-amenajare şi dotare baza sportivă Livezile;

-achiziţionare Dacia Papuc, buldoexcavator, iar prin transfer fără plată de la Ministerul Apărării Naţionale s-au adus 14 autovehicule (autobasculante, autocamioane 4X4, autobuse);

-înfiinţare serviciu de pază în Dorolea, Cuşma şi Livezile (7 paznici);

-amenajare gherete de pază în cele 3 localităţi;

-asigurare transport elevi Cuşma-Dorolea şi dotare cu microbus şcolar;

-pietruirea tuturor străzilor din comuna Livezile;

-construit obiectiv Cămin Cultural Dumbrava;

-introducere telefonie digitală pe tronsonul Dorolea- Cuşma;

-introducere cablu TV în Dorolea şi Valea Poenii;

-amenajare Târg Auto Livezile;

-dotare Pompierii Voluntari cu echipament pentru intervenţie;

-confecţionare şi montare 50 coşuri de gunoi pe raza comunei;

-înfiinţare serviciu de salubrizare;

-dotări căruţe, remorci, tractoare cu plăcuţe de înmatriculare;

-introducere internet la Şcoala Generală Livezile, Primăria Livezile, Poliţia Livezile;

Z1-amenajare sală cu 13 calculatoare la Şcoala Generală Livezile;

-decolmatare canale de scurgere ape pluviale, zona Fermă, Rât, pe raza comunei;

-dotarea tuturor grădiniţelor cu material didactic şi jucării;

-defrişare păşuni comunale -400 ha;

-împădurire peste 20 ha;

-extinderea reţelei electrice în Cuşma, Dumbrava şi Valea Lungă;

-modernizarea iluminatului public pe suprafaţa comunei Livezile la standarde europene;

-amenajare, reabilitare şi modernizare sala mare Cămin Cultural Dorolea;

-captare 2 izvoare apă şi alimentare cu apă potabilă în localitatea Livezile;

-captare izvor de apă la Dumbrava;

-extindere reţea de apă potabilă pe Valea Lungă, în partea de sus a localităţii, dincolo de calea ferată, spre Dorolea;

-realizare stema comunei Livezile;

-edificarea Căminului Cultural Cuşma;

-crearea a 35 locuri de muncă la Primăria Livezile (muncitori);

-montare 8 halaue pentru animale pe păşunile comunale;

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor (prima comună din judeţ);

-achiziţionare 2 cabaline în vederea dezvoltării agroturismului zonal; ^-încălzire centrală la Biserica Ortodoxă Cuşma;

-modernizarea Şcolii Generale Valea Poenii şi înfiinţarea unei săli speciale pentru activităţi extraşcolare;

-finanţare pavaj alee Biserica Ortodoxă Livezile (bugetul local), finanţare Biserica Ortodoxă Dorolea;

-pietruirea căilor de acces în Fermă şi iluminatul zonei;

-edificare Şcoala Generala Dorolea, clasele V-VIII.

Comuna Livezile este aşezată în Depresiunea Bistriţei şi se limitează la vest cu Bistriţa, în partea de est – comuna Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului şi Munţii Călimani, la sud – comuna Cetate, iar la nord – comuna Feldru.

Are în componenţă următoarele sate: Livezile, Dorolea, Cuşma, Dumbrava şi Valea Poienii.

Din săpăturile efectuate în partea de sud-vest a satului, între Livezile şi Unirea, au dus la descoperirea unei aşezări din epoca bronzului cu ceramica ornamentată. În estul satului, între Livezile şi Dorolea, în apropierea fermei zootehnice, s-au găsit urme de aşezări tracice, din epoca fierului. Saşii au venit pe aceste meleaguri în secolul XII-XIII.

Satul actual datează cam din anul 1330, la început era aşezat pe Dealul Crucii şi purta numele de Jakdorf. Satul se afla la doi kilometri de satul actual şi se confrunta cu o mare criză de apă, amintind incendiul în care au ars toate casele, în jur de 25, şi circa 100 de locuitori. Pe locul actual al satului era o frumoasă pădure de stejar, considerând că depresiunea este un loc adăpostit, a fost tăiată pădurea şi în locul ei s-a aşezat vatra satului IAD. Denumirea satului vine din limba germană Jaad şi se traduce „vânătoare”.

O altă variantă susţine că numele IAD a rămas de la o întâmplare de tristă amintire în care prin 1328 ţăranul Henng din Iad ar fi ucis cu toporul pe fiul grofului Johannes Göbbel, un vasal al regelui ungar.

La 12 septembrie 1837 a izbucnit un alt incendiu la casa unui fierar, mistuind întreaga aşezare cu excepţia Bisericii Evanghelice care avea ziduri din piatră. Până în 1800, casele în majoritate erau construite din lemn şi pământ, acoperite cu paie. După incendiu au început să se construiască locuinţe din piatră acoperite cu ţiglă.

Actualmente, comuna Livezile deţine un număr de 2000 de locuinţe, iar numărul populaţiei este de 4.886 de locuitori, dintre care 2151 de bărbaţi şi 2.116 femei. Structura populaţiei pe grupe de vârstă: între 0-15 ani – 979, între 15-60 ani – 2523 şi peste 60 ani – 1376. Suprafaţa comunei deţine 11.312 ha, din care 371 ha intravilan şi 10.941 – extravilan.

Ca de fiecare dată, întâlnirile reportericeşti cu un interlocutor de talia lui Olimpiu Neamţ au darul de a radia o notă optimistă. Ea derivă din substanţa relatărilor interlocutorului, care demonstrează fără echivoc faptul că pentru luptători nu sunt piedici de netrecut.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5